پرسش :

آیا بيماري‌هاي کبد مي‌توانند باعث ورم شوند؟


پاسخ :
بله، بدن از فيلتري به نام کبد استفاده مي‌کند که مواد سمي بدن از طريق آن دفع مي‌شود و مواد سالم نيز پس از تجزيه شدن از طريق کبد وارد بدن مي‌شود. اکنون تصور کنيد که کبد به دليل استفاده از دارو يا عوامل ويروسي مانند هپاتيت دچار آسيب شود. در اين حالت کبد حتي با يک دهم قسمت خودش نيز مي‌تواند به فعاليت ادامه دهد اما در نهايت زماني فراخواهد رسيد که کبد قادر به ادامه کار خود نخواهد بود در نتيجه کبد دچار حالتي سفت موسوم به سيروز مي‌شود. بنابراين جلو عروقي که خون از طريق آن وارد کبد مي‌شود گرفته خواهد شد و خون به داخل شکم پس مي‌زند و تورمي در شکم پديد خواهد آمد که به آن، آسيت گفته مي‌شود.
منبع: www.salamat.com
نسخه چاپی