پرسش :

چگونه از بي‌اشتهايي عصبي پيشگيري‌ کنیم؟


پاسخ :
آموزش علايم و نشانه‌‌ها‌ي اين بيماري به خصوص به نوجوانان گام اوليه در برخورد با اين بيماري به منظور پيشگيري است.به علاوه هر فردي که تمايل دارد خود را در مقابل اين بيماري و عوارض ناشي از آن ايمن کند بايد مشكلات‌ شخصي‌ خود را به‌ طور منطقي‌ حل كند. افراد بايد سعي کنند با كمك‌ مشاوران‌، درمانگران‌، خانواده‌ و دوستان مشكلات‌ را برطرف‌ كنند و در صورت حل نشدن مشکل با آنها کنار بيايند. در صورتي‌ كه‌ بيمار خود به‌ وجود اختلال‌ عاطفي‌ پي ببرد، براي جلوگيري از بروز بي‌اشتهايي عصبي بايد به سرعت كمك‌ بخواهد و همكاري‌ خوبي‌ طي‌ درمان‌ داشته‌ باشد تا بتواند ظرف مدت زماني کوتاه اين عارضه را درمان کند. بدون درمان‌، اين‌ وضعيت‌ مي‌‌تواند موجب‌ ناتواني‌ دايم‌ يا حتي‌ مرگ‌ شود. بيماران‌ مبتلا به بي‌اشتهايي‌ عصبي‌ به ميزان زيادي دست‌ به‌ خودكشي‌ مي‌‌زنند، زيرا عزت‌ نفس‌ شان‌ پايين‌ است‌.درمان بي‌اشتهايي‌ ممكن‌ است‌ چند‌ سال‌ ادامه‌ يابد. در اين ميان بايد توجه داشت که عود کردن بيماري بسيار‌ شايع‌ است‌، به‌ خصوص‌ زماني‌ كه‌ فرد تحت‌ استرس‌ شديد قرار بگيرد.
www.salamat.com
نسخه چاپی