پرسش :

زرده تخم‌مرغ را از چه زمان و چگونه به كودك بدهيم؟


پاسخ :
زرده تخم‌مرغ از هشت ماهگي به رژيم غذايي كودك اضافه مي‌شود. ابتدا بايد تخم‌مرغ را در آب بجوشانيد تا كاملا سفت شود. سپس زرده سفت شده را از سفيده آن جدا کرده و روز اول به اندازه يك نخود از زرده تخم‌مرغ را در كمي ‌آب جوشيده يا شير مادر نرم و حل كرده، سپس به شيرخوار خود بدهيد.
هر روز صبح همراه با فرني به تدريج بر مقدار زرده تخم‌مرغ اضافه كنيد تا ظرف 10 روز به يك زرده كامل برسد. از آن به بعد يا هر روز نصف زرده تخم‌مرغ را همراه با مقدار كمي ‌فرني يا حريره بادام به كودك بدهيد و يا يك روز يك زرده كامل تخم‌مرغ و روز بعد فقط فرني يا حريره بادام به كودك بدهيد و اين كار را به صورت يك روز در ميان تكرار كنيد.
اگر كودك زرده تخم‌مرغ را دوست نداشت و صبح‌ها آن را نخورد، مي‌توانيد به صورت مخلوط با غذاهاي ديگر به او بدهيد. براي مثال با كمي ‌كره و آب مرغ مخلوط و نرم كنيد و به او بدهيد و يا به سوپ او اضافه كنيد. زرده تخم‌مرغ را مي‌توانيد رنده كرده يا با پشت قاشق له كنيد و داخل سوپ و يا پوره (هر نوع پوره‌اي كه درست مي‌كنيد) بريزيد.
www.salamat.com
نسخه چاپی