پرسش :

آيا صحبت نمودن حضرت زهرا(س) از درون رَحِم، با مادرشان حضرت خديجه صحيح است؟ چطور امکان دارد؟


پاسخ :
پاسخ از آيت الله العظمي مظاهري دامت برکاته:
اين امر، يک مسأله طبيعي نبوده بلکه معجزه بوده است و اختصاص به حضرت زهرا(س) هم نداشته، بلکه درباره بسياري از ائمه طاهرين (ع) و از جمله اميرالمؤمنين(ع)، نيز نقل شده و معجزه، امکان ذاتي و امکان وقوعي دارد.
منبع: حضرت فاطمه(سلام الله علیها) دختری از آسمان، آقا شریفیان و احمدیان
نسخه چاپی