پرسش :

نمونه‏اي از اعجاز پيامبراکرم(ص) به هنگام ضرورت چگونه بود؟


پاسخ :
شخصي از اهل كتاب از رسول گرامي(ص) پرسيد: چرا عيساي مسيح در روز تولد خود سخن گفت و شما كه از عيسي برتر هستيد، در طليعه ميلادتان سخن نگفتيد؟ حضرت رسول(ص) در جواب فرمود: عيساي مسيح ازآن جهت كه بدون پدر به دنيا آمده، بدانديشانْ مادرش مريم را كه عذرا و پاكدامن بود به بدنامي متهم كردند، بنابر اين چاره‏اي جز اين نبود كه آن حضرت با سخن گفتن اعجاز آميز خود، ساحت قدس مادر طاهره‏اش را تطهير كند تا زبان بدانديشان بسته شود، اما براي من چنين حادثه‏اي پيش نيامد تا سخن گفتن در دوران كودكي را ايجاب كند، اما هنگامي كه معجزه لازم شد من هم معجزات فراوان آوردم (بحار/18/199).
رسول خدا(ص) توانست جمادها را به نطق آورد: چنانكه حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) مي‏فرمايد: در بعضي نواحي كه در خدمت رسول خدا(ص) بودم، به هر سنگ و درختي مي‏رسيديم، به رسول اكرم(ص) مي‏گفتند: «السلام عليك يا رسول الله» (بحار/17/260). اعجاز رسول اكرم يا دراين است كه سنگ و درخت را گويا كند و يا پرده غفلت را از گوش ديگران بردارد تا سخن سنگ و درخت را بشنوند. و چنين كسي كه اين قدرت را دارد، به يقين توان سخن گفتن در كودكي را هم خواهد داشت، زيرا روح ملكوتي رسول اكرم(ص) در دوران كودكي نيز وجود داشته و مقتدر بوده است، اگرچه آثار آن در سنين بالاتر ظهور و نمود پيدا كرده است، زيرا هر كاري طبق ضرورت و مصلحت و برابر دستور الهي است.
آيت الله جوادي آملي،تفسير موضوعي قرآن كريم ج 9 (سيرة رسول اكرم در قرآن)
www.payambarazam.ir
نسخه چاپی