پرسش :

چرا پيامبر اسلام(ص) امامت حضرت على(ع) را به صورت مكتوب بيان نكردند؟


پاسخ :
پيامبر اسلام(ص) هيچ وقت در طول عمر شريف خود چيزى را ننوشتند و به قول قرآن، امى و مكتب نرفته بودند و نامه‏هايى كه ايشان به پادشاهان و غيره مى‏نوشتند خط خود رسول خدا نبود، بلكه حضرت املاء مى‏فرمودند و كاتب ايشان كه حضرت على(ع) بود مى‏نوشتند. سپس رسول خدا نوشته را مهر مى‏زدند و بر فرض هم كه حضرت داراى خط مى‏بودند، مگر يك برگ نوشته ارزش و اعتبارش از تجمع كثير يكصدهزار نفرى غديرخم بيشتر است؟
نسبت به چنين نوشته‏اى ده‏ها شبهه و ترديد و اشكال و تهمت جعلى بودن مى‏توان وارد كرد كه هيچ يك در سخنرانى صريح روز غدير قابل ورود نمى‏باشند. مخصوصاً اين كه بعد از آن سخنرانى و نصب خاص حضرت به مردم دستور داد به حضرت على(ع) تبريك گويند و به او به نحو سلام بر اميرمؤمنان سلام نمايند (السلام عليك يا اميرالمؤمنين) مردمى كه به اين حادثه صريح و عظيم وقعى ننهند به يك برگ نوشته هم عمل نخواهند كرد واگر سؤال شود چرا پيامبر در آخر عمر شريفشان فرمودند قلم و دوات بياوريد تا چيزى برايتان بنويسم تا هرگز گمراه نشويد صرف اتمام حجت با مردم و قدرت‏طلبان بود به همين دليل پيامبر بعد از جمله توهين‏آميز آن شخص ديگر اصرارى بر آوردن قلم و دوات و نوشتن نفرمودند زيرا كسانى كه تا اين اندازه از پذيرفتن ولايت حضرت امير(ع) استنكاف داشتند روشن شد كه نوشته هم اثرى نخواهد كرد و خواهندگفت پيامبر در طول عمر خود خط ننوشتند (بنا بر مصالح مختلف و متعدد) و اين خط جعلى است و از خود ايشان نيست. علاوه اين كه مصلحت‏هاى عدم كتابت ايشان از بين مى‏رفت و اگر هم مثل گذشته املاء مى‏كردند و حضرت على مى‏نوشتند گفته مى‏شد اين مسأله چون به نفع نويسنده است نظر خود او است و اعتبارى ندارد و اگر هم به شخص ثالثى مى‏دادند كه بنويسد گفته مى‏شد كاتب هميشگى پيامبر، على بود و كتابت از هر شخص ديگر مردود است و... .
www.payambarazam.ir
نسخه چاپی