پرسش :

در ماه رمضان پيش از اذان صبح از خون حيض پاك شده است و اگر بخواهد غسل كند وقت براي خوردن سحري باقي نمي‏ماند تكليف چيست؟


پاسخ :
همه مراجع معظم تقلید { اگر مي‏تواند بدون خوردن سحري روزه بگيرد، بايد غسل كند و اگر بدون آن نمي‏تواند روزه بگيرد و خوف ضرر دارد، سحري بخورد و پيش از اذان تيمم كند} آیت الله العظمی فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 546 ؛ آیت الله العظمی تبريزي، استفتاءات، س 680 ؛ دفتر همه مراجع معظم تقلید
www.eporsesh.com
نسخه چاپی