0
ویژه نامه ها

چرا در انتخابات برخی آرا شمرده و محاسبه نمی شود؟

پرسش :

برخی مدعی هستند که در انتخابات برخی آرا شمرده و محاسبه نمی شود. به این عده چه جوابی می توان داد؟


پاسخ :
در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی، باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

1- آرای غیرقابل خواندن.
۲- آرایی که از طریق خریدوفروش به دست آمده باشد.
۳- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

1- صندوق، فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ - آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳ - آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
۴- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
۵ - آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه ها، آرا، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷- آرای تکراری.
۸- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند، اخذ شده باشد.
۹- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
10. آرایی که روی ورقة غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

منبع: شبکه روشنگران فرهنگی
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما