0
ویژه نامه ها

پرسش :

گروهی به نام شاهدان یهوه وجود دارند. یكی از ایشان اخیرا چنین سوءالی را مطرح نموده است: 1. مقصود و هدف خدا از آفرینش این جهان چه بوده است؟ و چنین مثالی ذكر می كرده است من می خواهم چایی بخورم برای این استكان را طراحی كردم و آن را ساختم و در آن چای می خورم. بنابر این غایت و مقصود من در ساختن استكان همان چایی خوردن در آن است در خلقت این جهان نیز باید مقصود و غایت خدا هماهنگ باشد؟ 2. در قرآن آمده است كه "من انسان و جن را برای پرستش به من آفریدم" اگر غایت و هدف از آفرینش انسان پرستش انسانها برای خدا باشد این سؤال پیش می آید كه امروز اكثریت مردم جهان خدا را نمی پرستند. آیا در آفرینش خدا خطائی هست؟ چرا موجودی كه برای عبادت طراحی شده است عبادت نمی كند؟ و چنین مثالی ذكر می كند كه من برای نگاه كردن به برنامه های مختلفی كه پخش می شود یك تلویزیون درست كردم در طراحی خود این غایت را مد نظر قرار دادم پس از ساختن دیدم كه این تلویزیون مطابق با منظور من در نیامد، دستگاه برای كار دیگری به كار می آید. در این فرض من می گویم كه حتما در طراحیم خطایی روی داده است و لذا سعی می كنم كه طراحی را دوباره انجام بدهم. آیا نظیر این مثال را می شود گفت در طراحی خداوند در مورد انسان خطایی وجود دارد؟ آیا ممكن است راجع به شاهدان یهوه اطلاعاتی بدهید آیا راجع به این گروهی منبعی در اختیار هست؟


پاسخ :
شاهدان یهوه، یك فرقۀ مذهبی منسوب به مسیحیان است كه در اكثر كشورهای دنیا فعالیت گسترده ای دارند، تا آنجا كه گفته می شود،‌ هم اكنون حدود 13 میلیون نفر، عضو این فرقه می باشند، مركز آن در آمریكاست و در ایران نیز به صورت مخفیانه فعالیت می كنند.
بنیانگذار آن چارلز تیز راسل است كه در حدود سال 1980 میلادی، آنرا تأسیس نموده است.
آنها از راهبه های زن به طور گسترده استفاده می كنند. یكی از ابزارهای مهم آنها، تشكیل كلیساهای خانگی است. اقدامات این گروه روز به روز رو به افزایش است. یكی از اهداف آنها ارایه جاذبه های صلح و دوستی از مسیحیت و عرضه تصویری خشن و ضد صلح از اسلام است، این گروه با انتشار کتابی به نام "دنیای جدید" كه بر اساس عقیدۀ خودشان نوشته شده است و امكانات صوتی و تصویری فراوان، سعی در نفوذ بین جوانان دارند[1].
اعتقادات این فرقه كه هم اكنون در نزد مسیحیان نیز مطرود و منفور می باشد، را می توان در كتاب های: "حقیقتی كه به حیات ابدی هدایت می كند" و "بشارتی برای خوشبخت نمودن شما" و یا در نشریاتشان به نام" برج دیده بانی" پیدا نمود.
از جمله عقاید این فرقه:
1. شیطان ادراه كننده نامرئی این دنیا است.
2. انسان فاقد روح است و وقتی می میرد چیزی از او باقی نمی ماند تا در روزم قیامت دوباره زنده شود.
3. چون خداوند مهربان است، نمی تواند مردم را مجازات كرده و به جهنم برد...[2]
ظاهراً سؤالی كه مطرح شده مربوط به این اعتقاد آنهاست كه:
هدف خداوند از آفرینش زمین این بود كه انسانها تا ابد از زندگی بر روی آن لذت ببرند و این در بهشت فردوسی كه در آیندۀ همین دنیا به وجود خواهد آمد، محقق خواهد شد[3].
سؤال اصلی که نتیجۀ دو سؤال مطرح شده می باشد این است:چرا با توجه به هدف از خلقتی که در قرآن ذکر شده است (عبادت خداوندتوسط جن و انس) در واقع این هدف محقق نشده است؛ زیرا اکثر افراد خدا را عبادت نمی کنند.
جواب: به نظر ما، و بنابر ادله عقلی و شرعی، خداوند دارای ذات و اوصافی است كه آنها به نوبۀ خود مقتضیاتی خواهد داشت و از آن جمله خلق عوالم و موجودات مختلف است كه هر كدام تجلی و ظهوری از اوصاف پروردگار می باشند و از این بین خداوند مخلوقی را پدید آورده كه بتواند تجلی نام اسماء الهی باشد این مخلوق انسان بود. موجودی كه قادر بود با اختیار و اراده، خود راه خیر و یا شر را طی كند و با تبعیت علمی و عملی از پروردگار یكتا، خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین باشد.
حال باید دید كه تا چه اندازه انسان ها به این كمال وجودیشان رسیده اند و این هدف محقق گردیده است؟
اولاً: روند عمومی بشر به سوی كمال است، معمول انسان ها، مسیر فطرت را طی می كند و اگر خطا و اشتباهی است، بیشتر از سوی حاكمان و متولیان گمراه فكری و انسان های شروری است كه خطوط كلی زندگی بشر را رو به انحطاط می برند و انسان ها را با فریب و نیرنگ از مسیر عبودیت خارج می کنند.
ثانیاً: برای تحقق این هدف از خلقت، تحقق آن برای بعضی افراد نیز كافی است، همچنانچه برای تحقق اهداف یک مؤسسۀ آموزشی، نیاز نیست همۀ افراد به درجه تخصص راه یابند. بلكه در این مسیر افراد زیادی فقط در حد نسبی به دانش و تخصص دست پیدا می كند. وجود انبیاء و اولیاء خدا نیز بهترین مصداق برای تحقق مقصد نهایی در آفرینش انسان می باشد.
ثالثاً: تشبیه انسان به وسیلۀ های بی اراده و شعوری همانند تلویزیون، تشبیه اشتباهی است. سازندۀ این وسائل انسان است که گاهی اوقات به خاطر عدم فراگیری و جامع نبودن اطلاعاتش به اشتباه بودن محاسباتش در به کارگیری و استفاده از یک وسیلۀ خاص اقرار می کند و آن وسیله را برای منظور جدید، ازنو طراحی می کند. ولی سازندۀ انسان، خداوندی است که دربارۀ هر چیز اطلاع کافی دارد، به تمام رموز خلقت آشنا است، و اشتباهی در طراحی ندارد. شاید بگویید پس چگونه است که امروز عدۀ زیادی خداوند را عبادت نمی کنند، اگر خداوند تمام رموز خلقت را می داند؛ چرا مخلوق او یعنی انسان به هدف خلقت (یعنی عبادت) عمل نمی کند؟ در جواب باید گفت: در کنار انسان، خداوند موجودات دیگری را به نام ملائکه خلق کرده است . این گروه هرگز خدا را نافرمانی نمی کنند و پیوسته مطیع او هستند. پس می بینیم اگر خداوند می خواست موجودی بیافریند که فقط او را عبادت کنند این کار را قبلاً کرده بود، بلکه می خواست موجودی خلق کند که در عین داشتن آزادی و اختیار او را با اراده و آزادی پرستش کند، موجودی مختار که در کنار همۀ نافرمانی ها با آزادی کامل به او روی می آورد وبه دستورات او گردن می نهد. اگر عده ای امروز او را نافرمانی می کنند؛ نتیجۀ همان اختیاری است که خداوند به انسان داده است، و خلاف طراحی خداوند نیست. از طرفی، اگر اتهامات نحله ها و مکاتب و مذاهب را نسبت به هم کنار بگذاریم و از دید بالاتری نگاه کنیم ،حتی امروز، عدۀ زیادی خداوند را پرستش می کنند، اگر چه هرگروهی با اعتقاد خود!
بله بنا بر آموزه های اسلام، دین حق در آخر الزمان، اسلام است، ولی پیروان این مذاهب اگر ندای اسلام را نشنیده، یا برای آنان بد معنا شده باشد، در پیروی از عقاید خود معذورند.
البته ما هم معتقدیم كه خداوند به بندگان صالحش وعده داده است كه آینده از آن نیكان و خوبان خواهد بود و همه مشكلات و معضلات بشر رخت خواهد بست، چنان كه این وعدۀ همه ادیان الهی است.
ولی همچنانكه در قرآن آمده: آسایش و راحتی آن روز موعود نیز به جهت بهتر مهیا شدن فضا برای پرستش پروردگار یكتا و سیر در مراتب كمال و سعادت روح بشر خواهد بود: خداوند به كسانی از شما كه ایمان آورده اند و كارهای شایسته كرده اند وعده داده كه روی زمین جانشین دیگرانشان كند، همچنانكه مردمی را كه پیش از آنها بودند، جانشین دیگران كرد و دینشان را که خود برایشان پسندیده است، استوار سازد و وحشتشان را به ایمنی بدل كند، مرا می پرستند و هیچ چیزی را با من شریك نمی كنند[4].

پی نوشتها:
[1] فعالی ، محمد تقی، آفتاب و سایه ها، ص 315.
[2] سایت مسیح پژوهی. برای اطلاع بیشتر به سایت دائره المعارف مسیحیت و سایت www.ngoic.comمراجعه کنید.
[3] ان الله عز و جل ركب فی الملائکة عقلاً بلا شهوة و ركب من البهائم شهوة بلا عقل و ركب فی بنی آدم كلیهما فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائكة و من غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم، وسائل الشیعه، ج 15، ص 209، چاپ آل البیت ، سال 1409 هـ ق.

[4] وعد الله الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعدخوفهم امناً، یعبدوننی لا یشركون بی شیئاً (نور، 55).

منبع: http://farsi.islamquest.net
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
امامزاده ابراهیم - تل اشکی
امامزاده ابراهیم - تل اشکی

امامزاده ابراهیم - تل اشکی

بقعه سید ابراهیم - چاه مجنون
بقعه سید ابراهیم - چاه مجنون

بقعه سید ابراهیم - چاه مجنون

مرگ گربه‌ ماهیان در سواحل جاسک برای دومین بار در فروردین ماه امسال/ ماجرا چیست؟
مرگ گربه‌ ماهیان در سواحل جاسک برای دومین بار در فروردین ماه امسال/ ماجرا چیست؟

مرگ گربه‌ ماهیان در سواحل جاسک برای دومین بار در فروردین ماه امسال/ ماجرا چیست؟

آیا به پایگاه موساد در اقلیم کردستان عراق حمله شد؟ واکنشها پس از آن چه بود؟
آیا به پایگاه موساد در اقلیم کردستان عراق حمله شد؟ واکنشها پس از آن چه بود؟

آیا به پایگاه موساد در اقلیم کردستان عراق حمله شد؟ واکنشها پس از آن چه بود؟

آشوب دوباره در مینیاپولیس
آشوب دوباره در مینیاپولیس

آشوب دوباره در مینیاپولیس

حکمت | ماه رمضان؛ ماه برکت / استاد مومنی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | ماه رمضان؛ ماه برکت / استاد مومنی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | ماه رمضان؛ ماه برکت / استاد مومنی (نسخه اینستاگرام)

مشق عرش، از دعای روزهای ماه رمضان غافل نشو
مشق عرش، از دعای روزهای ماه رمضان غافل نشو

مشق عرش، از دعای روزهای ماه رمضان غافل نشو

8 فایده جسمانی و روانی روزه داری
8 فایده جسمانی و روانی روزه داری

8 فایده جسمانی و روانی روزه داری

حکمت | حرمت خدا و ماه خدا رو نگهدار! / استاد رفیعی
حکمت | حرمت خدا و ماه خدا رو نگهدار! / استاد رفیعی

حکمت | حرمت خدا و ماه خدا رو نگهدار! / استاد رفیعی

8 نکته مهمی که باید در هنگام روزه داری رعایت کنید
8 نکته مهمی که باید در هنگام روزه داری رعایت کنید

8 نکته مهمی که باید در هنگام روزه داری رعایت کنید

حکمت | ماه رمضان ماه خداست / استاد رفیعی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | ماه رمضان ماه خداست / استاد رفیعی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | ماه رمضان ماه خداست / استاد رفیعی (نسخه اینستاگرام)

مستند آقا مرتضی|قسمت چهارم
مستند آقا مرتضی|قسمت چهارم

مستند آقا مرتضی|قسمت چهارم

گلهای الساندرو دل پیرو
گلهای الساندرو دل پیرو

گلهای الساندرو دل پیرو

حکمت| ماه رمضان؛ ماه برکت / استاد مومنی
حکمت| ماه رمضان؛ ماه برکت / استاد مومنی

حکمت| ماه رمضان؛ ماه برکت / استاد مومنی

تلاوت آیه 2-3 سوره حدید/ استاد منشاوی
تلاوت آیه 2-3 سوره حدید/ استاد منشاوی

تلاوت آیه 2-3 سوره حدید/ استاد منشاوی

نوای زیبای حاج منصور ارضی در ماه رمضان/ پست اینستاگرام
نوای زیبای حاج منصور ارضی در ماه رمضان/ پست اینستاگرام

نوای زیبای حاج منصور ارضی در ماه رمضان/ پست اینستاگرام

تو را میخوانم/ ویژه استوری و وضعیت
تو را میخوانم/ ویژه استوری و وضعیت

تو را میخوانم/ ویژه استوری و وضعیت

عوامل تشدید کننده حساسیت فصلی | موشن گرافیک
عوامل تشدید کننده حساسیت فصلی | موشن گرافیک

عوامل تشدید کننده حساسیت فصلی | موشن گرافیک

ویدیوکلیپ عشق اینجاست با صدای شهید آوینی
ویدیوکلیپ عشق اینجاست با صدای شهید آوینی

ویدیوکلیپ عشق اینجاست با صدای شهید آوینی

جایگاه صنعت سینما در پیشبرد سیاست‌های نوعثمانی‌گری دولت اردوغان
جایگاه صنعت سینما در پیشبرد سیاست‌های نوعثمانی‌گری دولت اردوغان

جایگاه صنعت سینما در پیشبرد سیاست‌های نوعثمانی‌گری دولت اردوغان

راه رفتن روی زغال‌های سرخ شده در هند
راه رفتن روی زغال‌های سرخ شده در هند

راه رفتن روی زغال‌های سرخ شده در هند