دوشنبه، 13 خرداد 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

حضرت آیت الله خامنه ای ، امسال ( 1392) را سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » نامیده اند ، وظیفه مردم در قبال این شعار چیست ؟ 2) وظیفه مسئولین کشور در قبال این موضوع چیست ؟


پاسخ :
جمهوری اسلامی با گذشت چند دهه پرافتخار به رغم تحریم ها و فشارهای دشمن که با هدف تضعیف، فلج سازی و در نهایت براندازی انجام گرفت خوشبختانه به مرحله ای رسیده است که ملت باید دردفتر تاریخ خود فتح و ظفرهای دیگری با حماسه آفرینی های خود در عرصه سیاسی و اقتصادی به ثبت رساند
امسال هم که برای ملت ایران سالی سرنوشت ساز است رویکرد و جهت گیری برای برنامه های کشور توسط رهبر معظم انقلاب به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفت، این رویکرد و خط مشی در راستای دو راهبرد تعیین شده توسط ایشان یعنی عدالت و پیشرفت قرار دارد همان دو آموزه ای که گفتمان انقلاب را در آن ترسیم گشته و مردم و دولت ها باید در این گفتمان، ارزش ها ی انقلاب و امام (ره) را پاسداری و استمرار بخشند و امروزه گفتمان انقلاب در راستای دو راهبرد عدالت و پیشرفت به مرحله ای رسیده است که باید حرکت مردم و دولت در دو عرصه سیاسی و اقتصادی جهت حماسی به خود بگیرد لذا در این مجال لازم است برای تبیین وظیفه مردم و مسئولین دراین باره و هم چنین ارتباط این دو رویکرد توضیحاتی داده شود که به آن اشاره خواهیم کرد
الف-آن چه که از مفهوم حماسه دریافت می شود آن مستلزم یک هماوردی و خلق افتخار و سربلندی در یک عرصه رویارویی است البته این رویارویی از سنخ رویارویی در جنگ و صحنه نبرد نظامی نیست بلکه ادامه مقاومت در برابر دشمن که فتح و ظفر و سربلندی در دو عرصه اقتصادی و سیاسی را در خود دارد و طبیعی است که خلق حماسه در این هماوردی لوازم و اقتضائات متناسب خود را داشته باشد
ب-لوازم و اقتضائاتی که لازمه حماسه در این دو عرصه سیاسی و اقتصادی است و تاحدی می تواند ویژگی ها و ارتباط این دو حماسه و همینطور وظایف مردم و مسئولین را مشخص نماید در چند نکته قابل ذکر است که درحد این مجال به آن ها اشاره می شود
1- اساس وظیفه مردم و دولت در این است که مردم ما با بصیرت و آگاهی دولتی را برگزینند که آن برخلاف ادعاها ، در واقع دولتی عدالت محور و خدوم در عرصه اقتصادی و دولتی انقلابی و آرمانی در عرصه های سیاسی و بین المللی باشد و این دولت منتخب برنامه های خود را با همین خط مشی و جهت گیری دنبال کند یعنی برای حماسه آفرینی در دو عرصه سیاسی و اقتصادی آگاهی و بصیرت مضاعفی را می طلبد که مردم بار دیگر با موقعیت شناسی و حضور حماسی خود دولتی را برگزینند تا با برنامه ها و گام های بلند، کشور را در راستای عدالت و پیشرفت که همان گفتمان انقلاب است پبش ببرند و این نشان می دهد که حماسه سیاسی و اقتصادی ملازم یکدیگر هستند البته حماسه سیاسی تنها و صرفاً یک انتخاب و گزینش سیاسی در انتخابات نیست بلکه حضور حماسی و مستمر و همراهی ملت با تبعیت از محور ولایت و رهبری استمرار حماسه ای است که می تواند سبب تقویت و اقتدار نظام دربرابر فشارها و تهدیدات دشمن گردد و دولت خدوم را در برنامه های تعریف شده در اقتصاد مقاومتی پشتیبانی نماید و این همان یگانگی دولت و ملت و انسجام آن را می رساند که می تواند حماسه اقتصادی را در صحنه های اقتصادی شکل دهد و کشور و ملت ایران را سرافراز نماید.
2- مقاومت ملت ما در برابر تحریم ها و فشارهای دشمن و همینطور اعتراف غربی ها به شکست و ناکارآمدی این تحریم ها نشان می دهد که ملت ما می تواند بدون اتکاء به دیگران و حتی علیرغم فشارها و تحریم ها پیشرفت خود را دنبال کند لکن این امر که یک شکست و چالش جدی برای غرب به حساب می آید می تواند غرب را به واکنش های دیگری بکشاند که ملت باید با در حماسه سیاسی و حضور آگاهانه خود راه را برای حضورعناصر مرعوب در مناصب گوناگون تصمیم گیری ببندد یعنی دشمن وقتی همچنان در برنامه های خصمانه اش ناامیدی واظهار عجز خواهد نمود که مردم ما دولتی را برگزینند که آن بتواند شجاعانه و بدون مماشات در برابرآمریکا ایستادگی نماید.
3- می توان گفت در حماسه اقتصادی هم ملت و دولت هردو نقش و وظیفه تعیین کننده و ملازمی را دارند زیرا نقش مردم تنها به حضور پراهمیت و پرافتخارشان در انتخاب رئیس جمهور و برگزیدن دولت تمام نمی شود بلکه پشتیبانی مردم از دولت و برنامه های آن می تواند حماسه اقتصادی را رقم زده و دولت هم با مدیریت فهیم و کارآمد و داشتن راهبردهای اقتصادی تنها با پشتیبانی مردم می تواند چالش های دشمن را مهار نماید و همانطوری که مردم در اقتصاد مقاومتی با صبر و پایداری تحریم ها را ناکارآمد نمودند در حماسه اقتصادی هم با صبر و پایداری در جبهه اقتصادی باید سربلندی را برای کشور به ارمغان آورند ، یعنی اگر مردم ما با توجه به الگوی مصرف بتوانند با مصرف تولیدات داخلی و تقویت کار و سرمایه ایرانی حمایت خود را از تولید ملی بالا ببرند در واقع با این کارمردم ما پول ملی و چرخه اقتصاد ایران را تقویت نموده و همچون پشتیبانی درجنگ، جبهه اقتصادی را حمایت و پشتیبانی کرده اند و همین درحقیقت خلق حماسه اقتصادی است که مردم ما می توانند با این کار دولت را در برنامه های اقتصاد بدون نفت یاری نموده و با استقلال و عدم وابستگی به خارج تهدیدات دشمن را بی اثر نمایند .
4- در حماسه سیاسی و اقتصادی بایستی کار و تلاش مردم و دولت به گونه ای باشد که آن در صحنه رزم و جهاد انجام می گیرد چنانکه رهبرمعظم انقلاب فرمودند یک تلاشی انجام می دهید به خصوص یک دشمنی سینه به سینه شما ایستاده است، این می شود جهاد، ممکن است این جهاد مالی باشد ]و ممکن است جهاد به نحوه دیگر باشد[... همه این ها جهاد است انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهیم در ادبیات امروز ما برای جهاد معادلی پیدا کنیم، می شود مبارزه؛ جهاد اقتصادی یعنی مبارزه اقتصادی[1]
این سخن معنای ضرورت حضور جهادگونه مردم و دولت در عرصه های سیاسی و اقتصادی را می رساند و غفلت از آن ممکن است باعث از دست دادن فرصت ها و پیچ های تاریخی شود ، در حماسه و جهاد باید هزینه کرد یعنی از خود گذشتگی لازم است و اگر ما در این راه هزینه نکنیم در واقع به پیشرفت های تمدن ساز دست پیدا نخواهیم کرد ما باید در حماسه سیاسی پای کار باشیم و از هیج کار و خدمتی که می تواند در این عرصه مؤثر باشد دریغ نکنیم لذا با بصیرت و هوشمندی در عرصه انتخابات حضور یافته و با انتخاب اصلح دولتی را پشتیبانی نمائیم که بتواند در رویارویی و رزم با دشمن در عرصه های سیاسی و اقتصادی مقتدرانه عمل نموده و با نشان دادن مدیریتی ولایت محور ، هماهنگ و البته کارآمد ، دشمن را از طمع ورزی و دسیسه نمودن نا امید نماید و این امر بدون داشتن نقشه راه ممکن نیست
5- کار و تلاش بدون راهبرد و نقشه راه همچون عملیات کوری است که نمی توان به آن نام حماسه گذاشت ، مردم و دولتمردان باید در حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی رهنمودها و خط مشی های اعلام شده از سوی رهبر عزیزمان امام خامنه ای را راهبرد و نقشه راه خود در عرصه های سیاسی و اقتصادی قرار دهند و اگر این گونه نباشد آن در واقع برای دولت ضعفی است که از آن رهبر معظم انقلاب این گونه تعبیر فرمودند بیاعتنائی به سیاستهای کلان اقتصادی، و سیاستها و تصمیم‌گیری‌های پی‌در‌پیِ روزمرّه. مسئولین کشور ــ مسولینِ امروز و بخصوص مسئولین آینده که بعد از انتخاباتِ امسال بر سر کار خواهند آمد ــ به این نکته توجه کنند؛ کشور باید سیاست اقتصادیِ کلانِ روشن و مدوّن و برنامه‌ریزی‌شده داشته باشد؛ حوادث گوناگون نتواند تغییر و تبدیلی در آن ایجاد کند.[2]
بنابراین در حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در واقع مردم و دولتمردان با پیروی و عمل به فرامین رهبری یک دل ویک صدا حرکت عظیمی را شکل خواهند داد که اقتدار ملی از ثمرات آن خواهد بود یعنی همین اقتدار ملی حکایت از پیروزمندانه بودن حماسه مردم و دولتمردان خواهد داشت.
6- نفوذ و اقتدار منطقه‌ای یک ملت و یک کشور پشتوانه‌ی استقلال و امنیت کشور است[3] و اقتدار ایران اسلامی در گرو همین حماسه ملت و دولت در دو عرصه سیاسی و اقتصادی است لذا ما باید بدانیم که اقتدار سیاسی و پیشرفت ما در گرو یکدیگر هستند یعنی با پیشرفت اقتصادی می توانیم با اقتدار در عرصه های سیاسی حرف بزنیم و این اقتدار است که استقلال را در درون خود دارد و از این جهت هم حماسه سیاسی با حماسه اقتصادی با هم ملازم یکدیگر می شوند
7- دشمن شناسی و آگاهی از برنامه های آن از لازمه های حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است برای همین مقام معظم رهبری فرمودند: یک میدان عظیم پرچالشی را مشاهده می کنم که ملت ایران در این میدان، به رغم دشمنان، سربلند و پیروز ظاهر شده است... چالشی که ملت ایران با آن مواجه است و دشمنانی ــ هم در عمل و هم در تبلیغات ــ کوشش می کنند مانع بروز و ظهور رشد چشمگیر کشور ایران که در سایه‌ی اسلام زندگی می کند، بشوند، امروز چند برابر است.[4] لذا برای خلق حماسه همانطوری رهبر معظم انقلاب فرمودند : ما در برنامه‌ریزی‌ها همیشه باید جلوتر از دشمن حرکت کنیم. در مقابل فعالیت دشمن، کشور نباید در حال انفعال به سر ببرد. هوشمندانه باید نقشه‌ی دشمن را حدس زد و ] باید[ تشخیص داد و جلوتر از دشمن عمل کرد.... دولتها، صنعتگران، کشاورزان، سرمایه‌داران و کارآفرینان، پژوهشگران علمی، طراحان علمی و صنعتی همه موظفند به این وظیفه‌ی اخلاقیِ بزرگ، به این وظیفه‌ی عاقلانه، که پیش از نیاز، خودشان را آماده کنند و یک قدم جلوتر از نقشه‌ی دشمن حرکت کنند[5].
پاورقی ها:
[1]. بیانات رهبرمعظم انقلاب در جمع کارکنان صنعت نفت عسلویه 8/1/90
[2]. بیانات مقام معظم رهبری در حرم شریف رضوی 1/1/92
[3]. همان
[4]. همان
[5]. همان


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
معنی اسم سورا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم سورا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آروا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آروا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم کایرا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم کایرا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم کلارا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم کلارا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم راشین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم راشین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم رستاک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم رستاک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم لیزا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم لیزا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دلان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دلان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دلوان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دلوان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم لاوین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم لاوین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دیان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دیان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
این روزها ایران دارد در سراسر خاورمیانه رژه می‌رود!
play_arrow
این روزها ایران دارد در سراسر خاورمیانه رژه می‌رود!
واکنش کاخ سفید به شایعه مرگ رئیس‌جمهور آمریکا
play_arrow
واکنش کاخ سفید به شایعه مرگ رئیس‌جمهور آمریکا
تظاهرات مقابل محل اقامت نتانیاهو در نیویورک
play_arrow
تظاهرات مقابل محل اقامت نتانیاهو در نیویورک
تظاهرات مقابل محل اقامت نتانیاهو در نیویورک
play_arrow
تظاهرات مقابل محل اقامت نتانیاهو در نیویورک