0
ویژه نامه ها

پرسش :

زن باردارى که نتوانسته روزه بگیرد، تکلیفش چیست؟


پاسخ :
آیات عظام امام، خامنه اى و نورى : اگر روزه براى جنین ضرر داشته است، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، بنابر احتیاط واجب باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر حال روزه ها را باید قضا کند.1
آیات عظام بهجت، سیستانى و فاضل : افزون بر قضاى روزه ها، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد ؛ خواه روزه براى جنین ضرر داشته باشد، یا براى خودش.2
آیات عظام تبریزى، مکارم و وحید : اگر روزه براى جنین ضرر داشته است، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، پرداخت کفّاره واجب نیست و در هر حال روزه ها را باید قضا کند.3
آیه اللّه  صافى : اگر روزه براى جنین ضرر داشته است، بنابر احتیاط واجب باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و اگر براى خودش ضرر داشته، پرداخت کفّاره واجب نیست و در هر حال روزه ها را باید قضا کند.4
پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع، م 1728 ؛ دفتر: خامنه اى.
2. توضیح المسائل مراجع، م 1728.
3. همان، م 1728 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1736.
4. صافى، توضیح المسائل، م 1728.
منبع : پرسمان
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما