0
ویژه نامه ها
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره طلاق

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره طلاق

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۵: الطلاق
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره تغابن

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره تغابن

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۴: التغابن
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره منافقون

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره منافقون

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۳: المنافقون
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره جمعه

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره جمعه

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۲: الجمعة
تلاوت سوره مبارکه حمد با اختلاف قرائت ها/ استاد سعید مسلم

تلاوت سوره مبارکه حمد با اختلاف قرائت ها/ استاد سعید مسلم

تلاوت سوره مبارکه حمد با اختلاف قرائت ها توسط استاد سعید مسلم
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره صف

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره صف

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۱: الصف
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره ممتحنه

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره ممتحنه

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۶۰: الممتحنة
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره حشر

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره حشر

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۹: الحشر
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از آیات ۲۴ الی ۳۶ سوره نساء

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از آیات ۲۴ الی ۳۶ سوره نساء

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل از آیات ۲۴ الی ۳۶ سوره نساء را که در استودیوی رادیو بغداد ضبط شده است را در ادامه بشنوید.
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره مجادله

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره مجادله

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۸: المجادلة
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره حدید

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره حدید

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۷: الحدید
ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره واقعه

ترتیل قرآن کریم/ عامر الکاظمی: سوره واقعه

تلاوت ترتیل سوره ای عامر الکاظمی سوره ۵۶: الواقعة