0
معدن الماس

معدن الماس

به کاراکتر اصلی بازی کمک کنید بتواند با حمع کردن الماس ها از معدن بگذرد.
 تانک

تانک

به وسیله تانکی که در اختیار دارید هواپیماهای دشمن را منهدم کنید.
محاصره خیابانی

محاصره خیابانی

در این بازی شما به کاراکتر بازی کمک میکنید تا بتواند در جاده از خود در مقابل دشمنان محافظت نماید.
معدن کیک

معدن کیک

در این بازی در چاه پر از کیک باید با کمک طناب کیک ها را جمع کرده و پول و امتیاز به دست بیاورید.
تمرکز اعصاب

تمرکز اعصاب

گوی سیاه رنگی را بدون برخورد با موانع به سمت اهرم ببرید.
سرهای زندانی

سرهای زندانی

در این بازی باید با جا به جایی بلوک ها سرها را در مسیر زندان هدایت کنید.
کبریت سوزان

کبریت سوزان

در این بازی شما باید با تصمیم گیری درست با تک کبریت سوزانی که دارید همه جا را بسوزانید .
محاصره تانک

محاصره تانک

در این بازی شما باید با استفاده از تانک به سفینه های مهاجم شلیک کرده و آن ها را از بین ببرید.
مینیون های زرد

مینیون های زرد

در این بازی باید به مینیون ها کمک کنید تا با استفاده از کپسول های اتش نشانی بتوانند اتیش ها را خاموش کنند.
جنون سرعت

جنون سرعت

در این بازی باید با ماشین های دیگر مسابقه بدهید و بتوانید زودتر از انها به خط پایان برسید.