0

سانتر

سانتر

در این بازی شما باید به "جان تری" کمک کنید تا بتواند ضرباتی که روی دروازه میاد را با ضربه سر داخل دروازه قرار دهد .
ضربات آزاد

ضربات آزاد

در این بازی باید در مدت زمان محدود توپ را به سمت دروازه بفرستید و گل بزنید.
فوتبال

فوتبال

در این بازی شما باید توپ را به صورت پرتاب آزاد به سمت دروازه حریف فرستاده و بتوانید گل بزنید.
بولینگ

بولینگ

بازی بسیار جذاب بولینگ ، که تمام مقررات بازی واقعی بولینگ را در آن باید رعایت کنید.
موتور سواری هیجانی

موتور سواری هیجانی

در این بازی شما باید به کاراکتر بازی کمک کنید با موتور سواری در جاهای خطرناک با رسیدن به توپ ها و گرفتن آنها امتیاز کسب کند.
هاکی روی یخ

هاکی روی یخ

آماده یک نبرد جدی شوید و تیم مقابل را شکست دهید.
تمرین بسکتبال

تمرین بسکتبال

در این بازی باید با دقت توپ را به داخل سبد پرتاب کنبد.
بیس بال

بیس بال

در این بازی باید توپی را که به سمت شما پرتاب میشود با نهایت قدرت پرتاب کنید تا بتوانید بیشترین امتیاز را به دست آورده و رکورد بزنید.
ماراتن

ماراتن

بازی جذاب متشکل از چند مرحله که شما باید بتوانید در هر مرحله بیشترین امتیاز رو کسب کنید.