0
ویژه نامه ها

خدا خودش هم به وجد آمد/ خلج

/008/Farsi/12/Karimi_Mahmoud/1399/peyambar/12-h-rasool-5.mp3
1

یا محمد یا محمد یا علی/ خلج

/008/Farsi/12/Karimi_Mahmoud/1399/peyambar/12-h-rasool-2.mp3
1

آخر از لطف تو عالم را خبر خواهیم کرد/ خلج

/009/RadioMoharram/1026/04-16-30-1.mp3
1

کسی که شد کریم آل طاها/ خلج

/009/RadioMoharram/1024/04-22-30-4.mp3
1

بگرفت اذن و روان گشت سوی معرکه با خشم/ خلج

/009/RadioMoharram/1021/03-12-30-5.mp3
1

کنار سفره اشکم بیا عنایت کن/ خلج

/009/RadioMoharram/1016/03-23-00-4.mp3
1

طفل تو سه ساله نیست دیگر پیر است/ حسن خلج

/009/RadioMoharram/1013/02-14-00-1.mp3
1

یک کاروان آهسته می آید به صحرا/ حسن خلج

/009/RadioMoharram/1006/01-15-30_2.mp3
1

گریه های شبونه/ حاج حسن خلج

/009/RadioMoharram/1003/30-23-00-1.mp3
1

یه عمر از ابر دیده هام بارون خون می بارم/ حاج حسن خلج

/008/Farsi/12/Khalaj_Hasan/1399/moharam/12-e-sajjad-5.mp3
1

مداحی شهادت امام سجاد(ع)/ خلج: تجسم نیمی از روضه ست

/008/Farsi/12/Khalaj_Hasan/1399/moharam/12-e-sajjad-4.mp3
1

ای مصحف اشک و دعا/ حاج حسن خلج

/008/Farsi/12/Khalaj_Hasan/1399/moharam/12-e-sajjad-3.mp3
1