ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398

راه های استمرار دوستی

امام علی علیه السلام فرمودند:
بهترین چیزى که مردم به واسطه آن، دل هاى دوستانشان را به دست مى آورند و کینه ها را از دل هاى دشمنانشان مى زدایند، این است که در هنگام برخورد با آنان، خوش رو، در غیابشان جویاى احوالشان و در حضورشان گشاده رو باشند.
يکشنبه، 26 آبان 1398

سفارش امام علی علیه السلام درباره محبت به زنان

امام علی علیه السلام فرمودند:
زن، گُل است، نه پیشکار. پس در همه حال، با او مدارا کن، و با وى، به خوبى همنشینى نما تا زندگى ات باصفا شود.
يکشنبه، 19 آبان 1398

بانوی مظلوم

امام علی علیه السلام فرمودند:
فاطمه دختر پیامبر همواره مظلوم بود و از حق خود و ارث پدر محروم گردید و درباره او به توصیه پیامبر عمل نشد و حق پیامبر و خداى بزرگ نسبت به فاطمه مراعات نشد و خدا به عنوان داور و انتقام گیرنده از ستمگران کافى است.
يکشنبه، 19 آبان 1398

بهترین علم ها

امام علی علیه السلام فرمودند:
بهترین دانش ها، دانشى است که تو را اصلاح کند.
يکشنبه، 19 آبان 1398

انواع جهاد

امام علی علیه السلام در وصیت به حسنین علیهما السلام فرمودند:
خدا را، خدا را، درباره جهاد در راه خدا به مال‌هاتان و به جان‌هاتان و به زبان‌هاتان.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

شعبان؛ ماه رسول خدا (صلّی الله علیه و آله)

امام علی علیه السلام فرمودند:
رجب ماه من و شعبان ماه رسول خدا است.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

گذشت و بردباری

امام علی علیه السلام فرمودند:
خشم خود را فرو بر و به هنگام قدرت، گذشت کن و در هنگام عصبانیت، بردبار باش و در وقت توانایى [بر انتقام]، ببخش، تا عاقبت بخیر شوى.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

علت روی کار آمدن زمامداران نابکار

امام علی علیه السلام در توبیخ اصحاب خود فرمودند:
هان! سوگند به آنکه جانم در دست اوست، این جماعت بى‏ گمان بر شما چیره خواهند شد، نه به خاطر اینکه آنان از شما برحقّ‏‌ترند، بلکه بدان سبب که آنان در حمایت از باطل امیر خود مى‏‌شتابند و شما در حمایت از حق من کندى مى‌‏کنید.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

ارزش لحظات

امام علی علیه السلام فرمودند:
نَفَس‏‌هاى تو، اجزاء و بخش‌هاى عمر توست، پس این نَفس‏‌ها را جز در مسیر طاعتى که تو را به خدا نزدیک کند، از دست مده و صرف مکن.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

اهمیت نماز

امام علی علیه السلام فرمودند:
هیچ عملى نزد خداوند، محبوب‌تر از نماز نیست، پس هیچ کار دنیایى شما را در وقت نماز به خود مشغول ندارد.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398