امام علی علیه‌السلام

خردورزی در پرسش

امام علی علیه السلام فرمودند:
آنچه می خواهید از من سؤال کنید… شخصی در آن جمع برخاست و خطاب به آن حضرت گفت: از بلایا و حوادث آینده برای ما سخن بگو. امام علیه السلام فرمود: شما در دورانی هستید که اگر پرسشگری سؤال کرد باید بیندیشد و تعقّل نماید و در صورتی که شخصی مورد پرسش قرار گرفت باید تأمّل و درنگ نماید. آگاه باشید! در پیش روی شما اموری وجود دارد و دنیا مایه گرفتاری شما و اهل بیت من خواهد بود تا اینکه خدا برای باقیمانده ابرار (امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف) گشایشی پدید آورد.