0
ویژه نامه ها

شب قدر، آغاز سال اعمال

امام صادق علیه السلام فرمودند:
آغازِ سال، شب قدر است. در آن شب، آنچه از این سال تا سال آینده خواهد شد، نوشته مى‌شود.

استمرا شب قدر در همه سال‌ها

امام صادق علیه السلام فرمودند:
داوود بن فرقد گوید: یعقوب به من گفت: از مردى شنیدم که از امام صادق علیه السلام درباره شب قدر سؤال کرد و گفت: در مورد شب قدر به من بگویید. آیا شبی بوده که (در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله) گذشته یا در هر سال می‌باشد؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر شب قدر برداشته می‌‌شد، البته قرآن نیز برداشته می‌شد.

شب قدر، قلب ماه مبارک رمضان

امام صادق علیه السلام فرمودند:
به راستى که شماره ماها در پیشگاه خداوند در کتاب خدا آن روز که آسمان‌ها و زمین را آفرید، دوازده ماه است. نخستین آن ماه‌ها، ماه خداوند - که یاد او بزرگ است - مى‌باشد و آن ماه رمضان است و قلب آن ماه، شب قدر است، و قرآن در نخستین شب از ماه رمضان نازل شده است. پس با قرآن به استقبال آن ماه برو.

اهتمام پیامبر (ص) به اعتکاف در ماه رمضان

امام صادق علیه السلام فرمودند:
پیامبر خدا در ماه رمضان، در ده روز اوّل، معتکف شد. سال بعد، در ده روز وسط، و در سال سوم، در ده روز آخر معتکف شد. سپس پیوسته در ده روز آخر، معتکف شد.

اهتمام به نماز مستحبی در ماه رمضان

امام صادق علیه السلام فرمودند:
ماه رمضان، ماهى است که هیچ یک از ماه ها شبیه آن نیست. آن، حق و حرمتى دارد. تا مى توانى [در این ماه]، زیاد نماز بخوان.

زیاد نماز خواندن در ماه مبارک رمضان

امام صادق علیه السلام فرمودند:
چون ماه رمضان مى آمد، پیامبر خدا بر نمازش مى افزود. من نیز مى افزایم؛ پس شما هم بیفزایید.

بی نیازی مردم، آرزوی بخیل

امام صادق علیه السلام فرمودند:
سزاوار ترین مردم برای اینکه برای مردم آرزوی بی نیازی کند، بخیلان هستند، زیرا وقتی مردم بی نیاز گردند از اموال او چشم می پوشند. (و برای گرفتن مال نزد او نمی آیند.)

اصلاح مردم، آرزوی عیب جویان

امام صادق علیه السلام فرمودند:
سزاوارترین مردم برای اینکه برای مردم صلاح و درستی آرزو کند، اهل عیب هستند؛ زیرا وقتی مردم صلاح یابند، از پی جویی عیب های آنان دست می شویند.

بدترین پشیمانی، پشیمانی روز قیامت

امام صادق علیه السلام فرمودند:
بدترین پشیمانی، پشیمانی روز قیامت است (چون راه جبران ندارد.)

اطاعت از شیطان، سبب معصیت خدا و عذاب

امام صادق علیه السلام فرمودند:
هر کس از شیطان اطاعت کند، خدا را معصیت می کند و هر کس خدا را معصیت کند، خداوند عذابش می کند.