احادیث

مردم چهار گروهند: جاهلي كه غرق در هوا و هوس و در معرض هلاكت است، عابدي كه تظاهر به تقوا مي كند و هر چه بيشتر عبادت مي نمايد، تك

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
مردم چهار گروهند: جاهلي كه غرق در هوا و هوس و در معرض هلاكت است، عابدي كه تظاهر به تقوا مي كند و هر چه بيشتر عبادت مي نمايد، تكبرش بيشتر مي شود، عالمي كه مي خواهد پشت سرش حركت كنند و دوست دارد از او تعريف نمايند، و حق شناسِ حق پويي كه دوست دارد حق را به پادارد، اما يا ناتوان است و يا زير سلطه. چنين فردي بهترين نمونه روزگار و عاقل ترين مردم دوران است.

پنج چيز درباره سر و پنج چيز هم درباره تن از سنّت هاست: امّا آنچه درباره سر است ، مسواك زدن ، گرفتن سبيل ، از هم گشودن موها از م

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
پنج چيز درباره سر و پنج چيز هم درباره تن از سنّت هاست: امّا آنچه درباره سر است ، مسواك زدن ، گرفتن سبيل ، از هم گشودن موها از ميانه سر ، آب در دهان چرخاندن ، و آب در بينى چرخاندن است . آنچه نيز درباره تن است ، ختنه كردن ، تراشيدن موى زهار ، زدودن موهاى زير بغل ، كوتاه كردن ناخن ها و زدودن پليدى مخرج است . الخصال ، صفحه 271 ، حديث 11 ، بحار الأنوار ، جلد 76 ، صفحه 67 ، حديث 1 دانش نامه احاديث پزشكي: 1 / 536

برگزیده‌ها