احادیث

ما، غير از صله رحم، چيزي نمي شناسيم كه بر عمر بيفزايد، تا آن جا كه گاهي عمر كسي سه سال است، و وقتي كه اهل صله رحم مي شود، خداون

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ما، غير از صله رحم، چيزي نمي شناسيم كه بر عمر بيفزايد، تا آن جا كه گاهي عمر كسي سه سال است، و وقتي كه اهل صله رحم مي شود، خداوند هم سي سال بر عمرش مي افزايد و آن را سي و سه سال مي كند و گاهي عمر كسي سي و سه سال است و قطع رحم مي كند و خداوند هم سي سال از عمر او مي كاهد و عمرش را به سه سال، كاهش مي دهد.

برگزیده‌ها