احادیث

امام عسكرى عليه السلام در وصف علماى بدكردار فرمودند: زيان آنها براى شيعيان ناتوان (و آسيب پذير) ما بيشتر از زيان سپاه يزيد براى

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
امام عسكرى عليه السلام در وصف علماى بدكردار فرمودند: زيان آنها براى شيعيان ناتوان (و آسيب پذير) ما بيشتر از زيان سپاه يزيد براى حسين بن على عليهماالسلام و ياران اوست ؛ زيرا آنها جان و مال ايشان را گرفتند و اين علماى بدكردار ... در دل شيعيان ناتوان ما شكّ و شبهه مى اندازند و گمراهشان مى كنند .

از امام صادق (ع ) نقل شده که فرمودند: پیامبر خدا (ص ) فرمودند: هرکس نماز را در غیر وقت آن بخواند براى او بالا مى رود در حالى که

از امام صادق علیه السّلام نقل شده که فرمودند:
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: هرکس نماز را در غیر وقت آن بخواند براى او بالا مى رود در حالى که سیاه و تاریک است ، گوید: مرا تباه کردى خداوند تو را تباه گرداند همان طور که مرا تباه ساختى . در روایت دیگر آمده ، همانا اگر نماز اگر در اول وقتش بالا رود به صاحبش سفید و نورانى بر مى گردد و گوید: مرا حفظ کردى خدا تو را حفظ کند.

از امام صادق (ع ) نقل شده که فرمودند: عزرائیل گوید: در شرق و غرب زمین اهل خانه گلى و نه اهل خانه مو و پشمى نیست ، مگر اینکه هر

از امام صادق علیه السّلام نقل شده که فرمودند:
عزرائیل گوید: در شرق و غرب زمین اهل خانه گلى و نه اهل خانه مو و پشمى نیست ، مگر اینکه هر روز پنج مرتبه به آن ها نظر مى کنم ، پیامبر خدا (ص ) فرمودند: جز این نیست به آنها در وقتهاى نماز نظر مى کند، اگر از آنها باشد بر نماز در وقتهاى آن مواظبت مى کند (هنگام مرگ ) شهادتین بر او تلقین مى کند، و شیطان را (در آن هنگام که مى خواهد ایمان را از او بگیرد) دور مى کند.

وقت نماز صبح هنگامى است كه فجر و سپيده منشق و باز گردد و گسترش ‍ پيدا كند تا آن كه روشنايى صبح در آسمان پخش گردد. و سزاوار نيست

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
وقت نماز صبح هنگامى است كه فجر و سپيده منشق و باز گردد و گسترش ‍ پيدا كند تا آن كه روشنايى صبح در آسمان پخش گردد. و سزاوار نيست تاخير نماز صبح از اين وقت مگر براى كسى كه مشغول به كارى بوده كه نمى توانسته از آن كار جدا گردد. و يا نماز را فراموش كرده باشد، و يا كسى كه خواب مانده و دير از خواب بيدار شده باشد (كه تاخير نماز با اين عذرها مانعى ندارد و نمازش صحيح است ).

امام حسین علیه السلام فرمودند: همانا عدّه ای خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوی بهشت عبادت می کنند که آن یک معامله و تجارت خواه

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
همانا عدّه ای خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوی بهشت عبادت می کنند که آن یک معامله و تجارت خواهد بود و عدّه ای دیگر از روی ترس خداوند را عبادت و ستایش می کنند که همانند عبادت و اطاعت نوکر از ارباب باشد و طائفه ای هم به عنوان شکر و سپاس از روی معرفت، خداوند متعال را عبادت و ستایش می نمایند; و این نوع، عبادت آزادگان است که بهترین عبادات می باشد.

برگزیده‌ها