0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

روز گذشته، ساعت 12:17
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

محبوبترین كارها در پیش خدا كاریست كه دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندك باشد .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
محبوبترین كارها در پیش خدا كاریست كه دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندك باشد .
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

امام حسین علیه‌السلام

حذر كن از مواردی كه باید عذرخواهی كنی ، زیرا مؤمن نه كار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی م

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
حذر كن از مواردی كه باید عذرخواهی كنی ، زیرا مؤمن نه كار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می كند، و به عذرخواهی می پردازد.
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

حضرت فاطمه علیهاالسلام

روزه دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده، روزه اش به چه کارش خواهد آمد.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
روزه دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده، روزه اش به چه کارش خواهد آمد.
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

حضرت فاطمه علیهاالسلام

خدای تعالی پرهیز از افترا و دشنام را برای دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدی را منع كرد تا راه عفت پویند .

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
خدای تعالی پرهیز از افترا و دشنام را برای دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدی را منع كرد تا راه عفت پویند .
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

امام باقر علیه‌السلام

هر كه خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هر كه خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد .
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

امام مهدی علیه‌السلام

اگر خواستار رشد و كمال معنوی باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب كنی می یابی .

امام مهدی علیه السّلام فرمودند:
اگر خواستار رشد و كمال معنوی باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب كنی می یابی .
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

امام علی علیه‌السلام

داوری در حق افراد مورد اطمینان با تکیه بر گمان از عدالت دور است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
داوری در حق افراد مورد اطمینان با تکیه بر گمان از عدالت دور است.
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

امام علی علیه‌السلام

هیچ شفاعت کننده ای پیروزمندتر از توبه نیست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هیچ شفاعت کننده ای پیروزمندتر از توبه نیست.
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

امام عسکری علیه‌السلام

چه بد است آن بنده خدا كه دورو و دو زبان است. در حضور برادرش او را می ستاید و در غیاب او بدگوئیش می كند. اگر عطایی به برادرش رسد

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
چه بد است آن بنده خدا كه دورو و دو زبان است. در حضور برادرش او را می ستاید و در غیاب او بدگوئیش می كند. اگر عطایی به برادرش رسد حسد برد، و اگر گرفتار گردد او را وانهد.
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390

حضرت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌وآله

وقتی خواستی كاری را انجام دهی، تأمل كن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتی خواستی كاری را انجام دهی، تأمل كن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد.
دوشنبه، 26 ارديبهشت 1390