احادیث

من هنگامى كه تصميم مى گيرم در مساءله مهمى از خدا طلب خير كنم، صد بار از خدا طلب خير مى كنم و اين چنين مى گويم: خدايا از تو خواس

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
من هنگامى كه تصميم مى گيرم در مساءله مهمى از خدا طلب خير كنم، صد بار از خدا طلب خير مى كنم و اين چنين مى گويم: خدايا از تو خواستارم، تو از ظاهر و باطن آگاهى، اگر مى دانى كه فلان چيز براى من خير است پس آن را براى من برگزين و آسان گردان، و اگر مى دانى كه آن براى دين و دنياى من بد است پس آن را به چيزى كه براى من خير است تبديل كن و مرا به قضاى خودت راضى و خشنود كن، چون تو آگاهى و من ناآگاه، تو توانايى و من ناتوان، و تو حكمرانى و من حاكم نيستم، تو از غيبها نيز آگاهى.

برگزیده‌ها