0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

يکشنبه، 21 مهر 1398
مجموعه عکس نوشته های اربعین

مجموعه عکس نوشته های اربعین

شنبه، 13 مهر 1398
امام علی علیه‌السلام

نیاز انسان به الگو

امام علی علیه السلام درباره خباب بن ارت فرمودند:
خدا خباب بن ارت را رحمت کند! او از روی میل ایمان آورد و از روی اطاعت خدا هجرت کرد و به زندگی ساده قناعت نمود، و از خدا خشنود و در تمام دوران زندگی مجاهد بود.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

احترام بیش از حد ممنوع!

امام علی علیه السلام فرمودند:
این سخن را امام (علیه السلام) هنگامی فرمود که در مسیر حرکتش به شام، دهقانان شهر انبار با او ملاقات کردند و به احترام امام (علیه السلام) از مرکب پیاده شدند و با سرعت به سوی حضرت شتافتند [و مراسمی که نشانه ذلّت در برابر امرا بود، انجام دادند] امام فرمود: این چه کاری بود که شما انجام دادید؟! عرض کردند: این آدابی است که ما امیران خود را با آن بزرگ می‌داریم. امام (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند با این عمل، زمامداران شما بهره‌مند نمی‌شوند. شما با این کار در دنیا به خود مشقت می‌دهید و در قیامت بدبخت خواهید بود و چه زیانبار است مشقتی که پشت سر آن مجازات الهی باشد و چه پر سود است آرامشی که با آن امان از عذاب دوزخ باشد!
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

رعایت چهار نکته برای زیان نکردن

امام علی علیه السلام به فرزندشان امام حسن علیه السلام فرمودند:
فرزندم! این چند نکته را از من داشته باش که با آن هر کاری بکنی، به تو زیان نخواهد رسید: بالاترین سرمایه‌ها عقل است و بزرگ‌ترین فقر حماقت است و بدترین تنهایی و وحشت خودبینی است و برترین حسب و نسب اخلاق نیک است.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

توصیه امام علی علیه السلام به انفاق کردن

امام علی علیه السلام فرمودند:
از بخشش کم حیا مکن؛ زیرا محروم ساختن از آن هم کم‌تر است.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

شفاعت کننده؛ بال و پر طلب کننده

امام علی علیه السلام فرمودند:
شفاعت کننده، بال و پر طلب کننده است.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

بشارت و انذار

امام علی علیه السلام فرمودند:
کسی که تو را [از چیزی که خطرناک است] بترساند، همچون کسی است که تو را [به چیزی که مایه سرور و خوشحالی است] بشارت می‌دهد.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

بی نیازی در غربت و فقر در وطن

امام علی علیه السلام فرمودند:
توانگری در غربت، وطن است و ناداری در وطن، غربت است.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

تأثیر دنیا بر انسان

امام علی علیه السلام فرمودند:
روزگار بدن‌ها را کهنه و آرزوها را نو می‌کند؛ مرگ را نزدیک و خواسته‌ها را دور می‌سازد؛ کسی که به آن برسد، خسته می‌شود و کسی که به آن نرسد، رنج می‌برد.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

اول اصلاح خود، بعد اصلاح دیگران

امام علی علیه السلام فرمودند:
کسی که خود را در مقام پیشوایی و امام مردم قرار می‌دهد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد، به تعلیم خویش بپردازد و باید تأدیب کردن او به علمش، پیش از تأدیب کردن به زبانش باشد. کسی که معلم و ادب کننده خویشتن است، به احترام سزاوارتر است، از کسی که معلم و مربی مردم است.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

امام علی علیه‌السلام

رابطه بین سکوت و عقل

امام علی علیه السلام فرمودند:
هنگامی که عقل انسان کامل شود، سخنش کم می‌شود.
پنجشنبه، 25 مهر 1398