احادیث

پاسخ پس از تحمل شنیدن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
روایت شده که فردی از بادیه نشینان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: من از چیزهایی میخواهم سؤال نمایم، پس شما خشمگین مشو. حضرت فرمود: از آنچه به نظرت آمد پرسش کن، اگرمن از آن آگاه باشم پاسخ میدهم، وگرنه از جبرئیل سؤال میکنم. آن شخص گفت: ... از بهترین و بدترین نقطه زمین ما را آگاه نما. پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به آن اعرابی گفت: من چنین چیزی را نشنیده و از آن خبر ندارم، ولی جبرئیل نازل میشود و من از او میپرسم ... حضرت پس از دریافت جواب از جبرئیل فرمود: بهترین مکانها مساجد و بدترین آنها ، بازارها هستند که جولانگاه ابلیس است(1) پی‌نوشت: 1. حدیث فوق، گویای این پیام است که انسان باید تحمّل شنیدن هر سؤالی را از هرکس داشته باشد و خشمگین نشود و آنگاه جواب دهد.

برگزیده‌ها