احادیث

اتحاد و یکدلی برنامه امامان

امام صادق علیه السلام به عمار بن ابی الاحوص فرمودند:
آیا نمی دانی که فرمانروایی بنی امیه بر شمشیر (و کشتن) و سختگیری و ستم بر مردم بنا شده است. و امامت و پیشوایی ما (اهل بیت) بر مدارا و انس با همگان و اطمینان به نفس و تقیه (و حرمت نهادن بر مقدسات دینی دیگر مذاهب) و حسن معاشرت با آنان و دوری از گناه و کوشش در راه طاعت الهی بنیان نهاده شده است. پس (با عمل به این مرامنامه بنیادین) گرایش دیگران را به دین و راه و رسم خود جلب نمایید.

برگزیده‌ها