دعاهاى مردود

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سألتُ اللَّهَ أن لا یستَجیبَ دعاءَ حبیبٍ على حبیبِهِ.

من از خداوند خواهش کردم که نفرینِ دوست را در حقّ دوستش مستجاب نکند.

میزان الحکمه: 4/ 1678؛ بحارالانوار: 93/ 378
نسخه چاپی