صرفه جویى و پاکدامنى‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
انَّ اللَّهَ تبارک وتعالى اذا أرادَ بقَومٍ بَقاءً أو نَماءً رزَقَهُمُ القَصْدَ والعَفافَ.

خداى تبارک و تعالى هرگاه ماندگارى یا رُشد مردمى را بخواهد، صرفه جویى و پاکدامنى روزیشان کند.

میزان الحکمه: 4/ 1604 ؛ الدرالمنثور: 3/ 270
نسخه چاپی