پاداش راهنمایى به کار خیر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مَن دَلَّ على خَیرٍ فلَهُ مِثْلُ أجْرِ فاعِلِهِ.

پاداش کسى که به کار خوبى راهنمایى کند، مانند پاداش انجام دهنده آن کار است.

میزان الحکمه: 4/ 1616 ؛ صحیح مسلم: 1893
نسخه چاپی