(پاداش) اعتکاف ده روز (آخر) در ماه رمضان، معادل دو حج و دو عمره مي باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اعتکافُ عَشرٍ في شَهرِ رَمضانَ يَعدِلُ حَجَّتَينِ و عُمرَتَينِ؛

(پاداش) اعتکاف ده روز (آخر) در ماه رمضان، معادل دو حج و دو عمره مي باشد.

الفقيه/ ج 2/ ص 188
نسخه چاپی