مهارت کنترل استرس

آنچه باید در مورد استرس بدانید!!!

آنچه باید در مورد استرس بدانید!!!
استرس بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان است که آسیب های جسمی و روانی به همراه دارد. یکی از عواملی که می تواند استرس را در زندگی انسان شدت بخشد، تغییراتی است که در زندگی پدید می آید. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

تاثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن

تاثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن
برخی بر آن هستند که استرس های زندگی تنها آسیب های روانی را به همراه دارد. در حالیکه این باور نادرستی است که منشاء آن عدم شناخت درست استرس است. با ما همراه باشید تا با تاثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

عواقب شناختی و هیجانی استرس

عواقب شناختی و هیجانی استرس
استرس از جمله مسائل روانی ایست که از زندگی انسان جداپذیر نیست. تنها عکس العمل درستی که می توان در قبال آن داشت «مدیریت استرس» است تا از عواقب آن جلوگیری به عمل آورده شود. با ما همراه باشید تا با عواقب هیجانی استرس بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

عوامل استرس زای محیطی

عوامل استرس زای محیطی
در محیطی که زندگی می کنیم، بسیاری از عوامل می تواند بر استرس ما بیفزاید که شناخت و کنترل آن ها بر مدیریت استرس، امری لازم و ضروری است. با ما همراه باشید تا با برخی از این عوامل استرس زا آشنا شوید. ادامه ...

مدیریت استرس با روش خودآرامی (ژاکوبسون)

مدیریت استرس با روش خودآرامی (ژاکوبسون)
روش ژاکوبسون، یکی از روش های مدیریت استرس است که با یکسری از تمارین های جسمی در بهبود روان، سبب آرمیدگی بدن و روان انسان می شود. با ما همراه باشید تا با این شیوه آرامش بخش روان و جسم بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

مدیریت فعالانه استرس (بخش دوم)

مدیریت فعالانه استرس (بخش دوم)
مدیریت فعالانه استرس در مقابل شیوه دفاعی، یکی از بهترین شیوه ها در دفع استرس و آسیب های آن است. از همین روی باید به درستی با شیوه های آن آشنا شد و آنها را به کار گرفت. با ما همراه باشید تا با شیوه های مدیریت فعالانه استرس بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

مدیریت فعالانه استرس (بخش اول)

مدیریت فعالانه استرس (بخش اول)
استرس بخش جدای ناپذیر زندگی است ولی این بدین معنا نیست که نمی توان آن را کنترل کرد. مدیریت فعالانه، یکی از روش های مدیریت استرس است که به شیوه ای منطقی و با استفاده از روش های روان شناسی به مدیریت استرس می پردازیم. با ما همراه باشید تا با این روش ها بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

شیوه های دفاعی در مدیریت استرس

شیوه های دفاعی در مدیریت استرس
یکی از مهم ترین مهارت ها در زندگی مدیریت استرس است که گاه برخی به صورت دفاعی با آن برخورد می کنند و برخی دیگر به گونه ای به آن حمله ور شده و در جریان زندگی خویش آن را به کار می گیرند. با ما همراه باشید تا با یک نوع از روش های مدیریت استرس آشنا شوید. ادامه ...

تعدیل کننده های روان شناختی استرس

تعدیل کننده های روان شناختی استرس
استرس، بخشی از زندگی انسان می باشد که باید به خوبی آن را مدیریت کرد. در این میان برخی از تعدیل کننده های روان شناختی وجود دارد که می تواند در مدیریت استرس کمک کند. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. ادامه ...

منابع استرس زا در زندگی

منابع استرس زا در زندگی
استرس بخشی جدای ناپذیر از زندگی انسان امروزین است. از همین روی یکی از مباحث شایع در مهارت های زندگی، «مدیریت استرس» است. با ما همراه باشید تا با استرس و منابع استرس زا بیشتر آشنا شوید. ادامه ...