مد و آرایش

پدیده مدگرایی و آسیب های اجتماعی آن (بخش سوم)

پدیده مدگرایی و آسیب های اجتماعی آن (بخش سوم)
مدگرایی در بین جوانان از یک سری اصول و سازه های روان شناختی نیز تبعیت می کند وبا انگیزه ها و نیازهای چندی در ارتباط است، میل به دیده شدن توسط دیگران در تمام انسان ها به نسبت های مختلف وجود دارد. ادامه ...

پدیده مدگرایی و آسیب های اجتماعی آن (بخش دوم)

پدیده مدگرایی و آسیب های اجتماعی آن (بخش دوم)
حس تنوع طلبی توام با گرایش به خودنمایی در محیط اجتماعی، تغییرات چشمگیری درنوع پوشش، آرایش، الگو، رفتارو اغلب گرایش های بشری را به همراه داشته است. گستردگی این دگرگونی ها به اندازه زندگی انسان امروزی بوده و اشاعه هریک از آنها درسطح جامعه پیامدهای خاص خود را به همراه دارد پدیده مد گریبان گیر جامعه مصرف محور امروز جهان است. ادامه ...

پدیده مدگرایی و آسیب های اجتماعی آن (بخش اول)

پدیده مدگرایی و آسیب های اجتماعی آن (بخش اول)
جامعه شناسان مد را یک پدیده اجتماعی می دانند که افراد را با یکدیگر همرنگ می کند بسیاری از جوانان مد را عامل تعیین کننده ای در جهت مشخص شدن طبقه اجتماعی خود می دانند، اما موضوعی که حائز اهمیت است، تقلید افراد و مدهایی است که هیچ گونه نسبتی با فرهنگ جامعه آنان ندارد. ادامه ...

روانشناسی مدگرایی (بخش دوم)

روانشناسی مدگرایی (بخش دوم)
مدگرایی از دیدگاه های مختلف مورد توجه متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است. یکی از رشته هایی که به این پدیده اجتماعی پرداخته، رواشناسی است. در بخش اول این مقاله به برخی انگیزه های روانشناختی مدگرایی پرداختیم، در بخش دوم نیز به سه انگیزه دیگر اشاره خواهیم کرد. ادامه ...

آشنایی با ​​​​​​​مضرات استفاده از لوازم آرایشی

آشنایی با ​​​​​​​مضرات استفاده از لوازم آرایشی
الگوی مصرف لوازم آرایشی در ایران متفاوت با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهاست؛ یعنی خانم ها در این کشورها فقط برای مهمانی آرایش می کنند و در فعالیت روزمره و محل کار از مواد آرایشی استفاده نمی کنند، امّا در ایران، خانم ها به طور روزانه از مواد آرایشی استفاده می کنند و حتی گاهی در محل کار بدون آرایش ظاهر نمی شوند. ادامه ...

روانشناسی مدگرایی (بخش اول)

روانشناسی مدگرایی (بخش اول)
مد و مدگرایی از پدیده هایی است که چند سالی است وارد فرهنگ ما ایرانی ها شده است. متخصصین روانشناسی و جامعه شناسی و حوزه های مرتبط دیگر، از زوایای مختلف به این پدیده اجتماعی پرداخته اند. در این مقاله سعی نموده ایم به برخی از عوامل و انگیزه های روانشناختی مدگرایی بپردازیم. ادامه ...

نظر اسلام در مورد مد و مدگرایی

نظر اسلام در مورد مد و مدگرایی
در اسلام، مد و مدگرایی هم ارزشمند است و هم ضد ارزش، مدهای که با هنجارها و ارزش های دینی جامعه مغایر باشد، ضد ارزش است که باید با آن مبارزه کرد. در این مقاله، نظر اسلام در مورد مد را بیان کردیم. ادامه ...

پدیده ای بنام مدگرایی و علت های آن

پدیده ای بنام مدگرایی و علت های آن
یکی از پدیده های اجتماعی که در بین مردم رایج شده، بحث مدگرایی است که اگر مدیریت نشود تبدیل به یک معضل می‌شود، ما در این مقاله به صورت مختصر، علت های مدگرایی و نقش رسانه و هدف غرب را بیان کردیم. ادامه ...

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش دوم)

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش دوم)
یکی از مسئله هایی که پس از عصر انقلاب جنسی در جامعه شدت گرفت، خودآرایی و خودنمایی در میان زنان و مردان است. این مسئله آسیب های فراوانی را می تواند در پی داشته باشد. در نوشتار پیشین به بحث خودآرائی از منظر آیات قرآن پرداختیم. در این نوشتار به بیان روایت هایی که در این موضوع نقل شده می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش اول)

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش اول)
یکی از مسائل مهمی که در جوامع بشری وجود دارد بحث خودآرایی و زینت است . این مسئله بطور عام شامل مرد و زن و بطور خاص شامل زنان می گردد چرا که همواره زن بیشتر از مرد بدنبال خودآرایی است. در این میان در متون دینی به دستوراتی برای خودآرایی سفارش شده است که در این نوشتار به بیان آنها می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...