مد و آرایش

روانشناسی مدگرایی (بخش دوم)

روانشناسی مدگرایی (بخش دوم)
مدگرایی از دیدگاه های مختلف مورد توجه متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است. یکی از رشته هایی که به این پدیده اجتماعی پرداخته، رواشناسی است. در بخش اول این مقاله به برخی انگیزه های روانشناختی مدگرایی پرداختیم، در بخش دوم نیز به سه انگیزه دیگر اشاره خواهیم کرد. ادامه ...

آشنایی با ​​​​​​​مضرات استفاده از لوازم آرایشی

آشنایی با ​​​​​​​مضرات استفاده از لوازم آرایشی
الگوی مصرف لوازم آرایشی در ایران متفاوت با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهاست؛ یعنی خانم ها در این کشورها فقط برای مهمانی آرایش می کنند و در فعالیت روزمره و محل کار از مواد آرایشی استفاده نمی کنند، امّا در ایران، خانم ها به طور روزانه از مواد آرایشی استفاده می کنند و حتی گاهی در محل کار بدون آرایش ظاهر نمی شوند. ادامه ...

روانشناسی مدگرایی (بخش اول)

روانشناسی مدگرایی (بخش اول)
مد و مدگرایی از پدیده هایی است که چند سالی است وارد فرهنگ ما ایرانی ها شده است. متخصصین روانشناسی و جامعه شناسی و حوزه های مرتبط دیگر، از زوایای مختلف به این پدیده اجتماعی پرداخته اند. در این مقاله سعی نموده ایم به برخی از عوامل و انگیزه های روانشناختی مدگرایی بپردازیم. ادامه ...

نظر اسلام در مورد مد و مدگرایی

نظر اسلام در مورد مد و مدگرایی
در اسلام، مد و مدگرایی هم ارزشمند است و هم ضد ارزش، مدهای که با هنجارها و ارزش های دینی جامعه مغایر باشد، ضد ارزش است که باید با آن مبارزه کرد. در این مقاله، نظر اسلام در مورد مد را بیان کردیم. ادامه ...

پدیده ای بنام مدگرایی و علت های آن

پدیده ای بنام مدگرایی و علت های آن
یکی از پدیده های اجتماعی که در بین مردم رایج شده، بحث مدگرایی است که اگر مدیریت نشود تبدیل به یک معضل می‌شود، ما در این مقاله به صورت مختصر، علت های مدگرایی و نقش رسانه و هدف غرب را بیان کردیم. ادامه ...

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش دوم)

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش دوم)
یکی از مسئله هایی که پس از عصر انقلاب جنسی در جامعه شدت گرفت، خودآرایی و خودنمایی در میان زنان و مردان است. این مسئله آسیب های فراوانی را می تواند در پی داشته باشد. در نوشتار پیشین به بحث خودآرائی از منظر آیات قرآن پرداختیم. در این نوشتار به بیان روایت هایی که در این موضوع نقل شده می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش اول)

بررسی خودآرایی از منظر آیات و روایات (بخش اول)
یکی از مسائل مهمی که در جوامع بشری وجود دارد بحث خودآرایی و زینت است . این مسئله بطور عام شامل مرد و زن و بطور خاص شامل زنان می گردد چرا که همواره زن بیشتر از مرد بدنبال خودآرایی است. در این میان در متون دینی به دستوراتی برای خودآرایی سفارش شده است که در این نوشتار به بیان آنها می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

بررسی علت آرایش کردن بیش از حد زنان (بخش دوم)

بررسی علت آرایش کردن بیش از حد زنان (بخش دوم)
زنی که آرایش غلیظ می کند و شدیداً به آن آرایش وابسته است ، نشان دهند این است که چیزی را پنهان می کند، چیزی که ممکن است فقط ظاهری نباشد. آن زن چیزی از درون خود، وجود درونی خود را پنهان می کند. چیزی که درمورد آن احساس کمبود می کند، مثل اعتمادبه نفس، دوست داشتن و پذیرش خود. ادامه ...

بررسی علت آرایش کردن بیش از حد زنان (بخش اول)

بررسی علت آرایش کردن بیش از حد زنان (بخش اول)
آرایش غلیظ برخی زن ها و وابسته بودن بسیار شدید به آرایش می تواند از بسیاری جهات پیامی بسیار عمیق تر داشته باشد. با ما همراه باشید تا به بررسی علل آرایش بسیار زیاد زن ها بپردازیم. ادامه ...

برای پیشگیری از تشدید و بروز جوش‌های غرور جوانی چه کنیم؟

برای پیشگیری از تشدید و بروز جوش‌های غرور جوانی چه کنیم؟
بیشتر نوجوانان، کم‌وبیش آکنه را تجربه کرده‌اند. بااین‌حال، این بیماری به گروه سنی خاصی محدود نمی¬شود و ممکن است بزرگ‌سالان (حتی تا چهل‌سالگی) نیز به آن مبتلا شوند. در مقاله زیر با راهکارهایی در جهت جلوگیری از تشدید جوش¬های غرور نوجوانی آشنا می¬شویم. با ما همراه باشید. ادامه ...