شبکه های ماهواره ای و اینترنتی

جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان

جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان
نگاه نادرست به زن می تواند زمینه ساز تخریب شخصیت او باشد. غرب در دوران زیست خود، نگاه های گوناگونی به زن داشته است که در برخی موارد به افراط و گاه به تفریط در این موضوع برخورد کرده است. یکی از جولانگاه های ظلم به زنان در رسانه هاست. در این نوشتار به بیان جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان می پردازیم. ادامه ...

کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی (ره)

کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی (ره)
امروزه رسانه نقش بسیار مهمی در زندگی انسان مدرن ایفا می کند. برخی بر این باور هستند که رسانه ها، به مانند نیازهای زیستی، در زندگی انسان، نقش حیاتی ایفا می کنند. اما در این میان شناخت درست ماهیت رسانه ها و کارکردهای آن امری اجتناب ناپذیر است. در این نوشتار به بررسی نگاه امام خمینی (ره) به کارکردهای رسانه ها خواهیم پرداخت. ادامه ...

رسانه های جمعی چیست؟

رسانه های جمعی چیست؟
امروزه رسانه ها بخش مهمی از زندگی مردم رو به خود اختصاص داده اند. جریان به همین جا ختم نمی شود. کارکرد آموزشی و تربیتی که رسانه های جمعی دارند می تواند جامعه ای را به سوی پیشرفت و یا به سمت نابودی بکشاند. با ما همراه باشید تا با رسانه های جمعی و کارکردهای آن بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

عوارض تماشای عکس و فیلم مستهجن

عوارض تماشای عکس و فیلم مستهجن
کاهش روابط اجتماعی،کم شدن عشق، پرخاشگری و انحراف جنسی در همسران ، مهمترین عارضه فیلم های پورنوگرافی است. تماشای فیلم‌های مستهجن به طرز غیرقابل باوری تخریب بنیان خانواده را در پی دارد. با ما همراه باشید. ادامه ...

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش دوم)

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش دوم)
در بخش پیشین بیان شد که تلویزیون از پرکاربردترین رسانه های جمعی است که جای خود را در میان زندگی انسان مدرن به خوبی باز کرده است. یکی از کارکردهایی که برای آن قائل هستند، کارکرد تربیتی تلویزیون است. با ما همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید. ادامه ...

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش اول)

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش اول)
بسیاری از اندیشمندان علوم تربیتی بر این باور هستند که رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی در تربیت انسان های مدرن ایفا می کنند. یکی از این رسانه های جمعی، تلویزیون می باشد که با استفاده از حس بینایی انسان، تاثیر شگرفی در باور و بینش او دارد. با ما همراه باشید تا با نقش تلویزیون در تربیت بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش سوم)

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش سوم)
تربیت، مهم ترین بخش زندگی انسان است. از همین روی هر آنچه که بتواند در رشد تربیتی انسان نقش داشته باشد، باید به درستی به کار گرفته شود. رسانه های جمعی یکی از ابزارهای تربیتی است که می تواند نقش خوبی در این مورد داشته باشد. با ما همراه باشید تا با کارکرد تربیتی تلویزیون بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش دوم)

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش دوم)
در بخش پیشین بیان شد که از میان رسانه های جمعی، تلویزیون دارای کارکردهای بیشتری است. این سخن از آن روست که در این رسانه، از جلوه های بصری برای انتقال اطلاعات به مخاطب استفاده می شود. با ما همراه باشید تا کارکرد تربیتی تلویزیون بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش اول)

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش اول)
اساسا امروزه رسانه های جمعی، نقش بسیار مهمی در زندگی انسان پیدا کرده اند به گونه ای که یکی از نهادهای اجتماعی به نام رسانه رقم خورده است. از میان رسانه های جمعی، تلویزیون دارای جایگاه مهم تریست. یکی از کارکردهای تلویزیون، فرهنگ سازی و تربیت است که در این نوشتار به بعد تربیتی این رسانه می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

ترک اعتیاد به مشاهده تصاویر مستهجن

ترک اعتیاد به مشاهده تصاویر مستهجن
اعتیاد به پورن و یا تصاویر مستهجن علاوه بر اینکه از لحاظ شرعی ممنوع است، می تواند مشکلات روانی، عاطفی، هیجانی و حتی جسمی زیادی به همراه داشته باشد. متأسفانه بسیاری از افرادی که به مشاهده چنین فیلم ها و تصاویری گرفتار می شوند، توانایی رهایی از آن ها را ندارند. در این مقاله به برخی راهکارهای عملی برای ترک این عادت بد می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...