0
ویژه نامه ها
اعتیاد به اینترنت چیست؟

اعتیاد به اینترنت چیست؟

اعتیاد به اینترنت، امروزه یکی از اختلالات روانی به شمار می آید. چرا که آسیب های زیادی را به جسم و روان فرد وارد می کند. از همین روی بسیاری از...
جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان

جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان

نگاه نادرست به زن می تواند زمینه ساز تخریب شخصیت او باشد. غرب در دوران زیست خود، نگاه های گوناگونی به زن داشته است که در برخی موارد به افراط...
کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی (ره)

کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی (ره)

امروزه رسانه نقش بسیار مهمی در زندگی انسان مدرن ایفا می کند. برخی بر این باور هستند که رسانه ها، به مانند نیازهای زیستی، در زندگی انسان، نقش...
رسانه های جمعی چیست؟

رسانه های جمعی چیست؟

امروزه رسانه ها بخش مهمی از زندگی مردم رو به خود اختصاص داده اند. جریان به همین جا ختم نمی شود. کارکرد آموزشی و تربیتی که رسانه های جمعی دارند...
عوارض تماشای عکس و فیلم مستهجن

عوارض تماشای عکس و فیلم مستهجن

کاهش روابط اجتماعی،کم شدن عشق، پرخاشگری و انحراف جنسی در همسران ، مهمترین عارضه فیلم های پورنوگرافی است. تماشای فیلم‌های مستهجن به طرز غیرقابل...
تلویزیون و تربیت عرفی (بخش دوم)

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش دوم)

در بخش پیشین بیان شد که تلویزیون از پرکاربردترین رسانه های جمعی است که جای خود را در میان زندگی انسان مدرن به خوبی باز کرده است. یکی از کارکردهایی...
تلویزیون و تربیت عرفی (بخش اول)

تلویزیون و تربیت عرفی (بخش اول)

بسیاری از اندیشمندان علوم تربیتی بر این باور هستند که رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی در تربیت انسان های مدرن ایفا می کنند. یکی از این رسانه های...
تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش سوم)

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش سوم)

تربیت، مهم ترین بخش زندگی انسان است. از همین روی هر آنچه که بتواند در رشد تربیتی انسان نقش داشته باشد، باید به درستی به کار گرفته شود. رسانه...
تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش دوم)

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش دوم)

در بخش پیشین بیان شد که از میان رسانه های جمعی، تلویزیون دارای کارکردهای بیشتری است. این سخن از آن روست که در این رسانه، از جلوه های بصری برای...
تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش اول)

تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش اول)

اساسا امروزه رسانه های جمعی، نقش بسیار مهمی در زندگی انسان پیدا کرده اند به گونه ای که یکی از نهادهای اجتماعی به نام رسانه رقم خورده است. از...