مثبت اندیشی

جایگاه نشاط و شادی در سبک زندگی اسلامی (بخش دوم)

جایگاه نشاط و شادی در سبک زندگی اسلامی (بخش دوم)
روش‌هایی که شهروندان برای شادی و نشاط بر می‌گزینند مختلف بوده و گزینش روش‌های ابراز شادی و نشاط ارتباط بسیار نزدیکی با سبک زندگی افراد دارد و با کمی توجه در زندگی شهروندان متوجه این موضوع خواهیم شد. ادامه ...

جایگاه نشاط و شادی در سبک زندگی اسلامی (بخش اول)

جایگاه نشاط و شادی در سبک زندگی اسلامی (بخش اول)
ساختار وجودی انسان به‌ گونه‌ای است که تفریح و شادی و نشاط از نیازهای اساسی او محسوب می‌شود؛ چراکه روح و جسم انسان بعد از مدتی فعالیت خسته شده و نیاز دارد با راهکارهایی این خستگی را از خود دور کند. ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش پنجم)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش پنجم)
انرژی منفی تقریبا همه جا وجود دارد. افرادی هستند که دائما در مورد زندگی گله و شکایت می کنند، رفتارهای بدی از خود نشان می دهند و با حس منفی، ممکن است شما را از پای در بیاورند. انرژی ای که این افراد منتشر می کنند روی افکار و اعمال شما اثر نامطلوبی می گذارد ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش چهارم)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش چهارم)
مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که بر حسب عادت درپی به دست آوردن بهترین نتیجه از بدترین شرایط می باشد. شخص مثبت اندیش هیچ گاه مسایل منفی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه به مقابله با آن می پردازد. با ما همراه باشید. ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش سوم)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش سوم)
عوامل متعددی وجود دارد که زمینه ساز مثبت اندیشی بوده و در بروز آن موثرند. هم چنین عواملی وجود دارند که مانع مثبت اندیشی انسان ها می شوند. این عوامل می توانند از درون وجود انسان بروز کرده و یا عوامل خارجی باشند. از سوی دیگر انسان می تواند با راهکارهایی نگرش مثبت را در خــود تقویت نموده و به سوی موفقیت گام بردارد. ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش دوم)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش دوم)
انسان در طول زندگی خود همواره به دنبال پیشرفت و کسب موفقیت است. موفقیت در زندگی متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پیرامون است. در سال های اخیر محققان به بررسی و آموزش شیوه های صحیح نگرش به زندگی و مثبت اندیشی و اثرات نیکوی آن در روح و روان آدمی و کسب موفقیت در زندگی پرداخته اند. ادامه ...

مثبت نگری از نگاه دین (بخش اول)

مثبت نگری از نگاه دین (بخش اول)
اندیشیدن و نحوه فکر کردن نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارد. انسانها همواره بانوع تفکر خود و نگرشــی که به جهان دارند از یکدیگر متمایز می شوند. انسانی که مثبت می اندیشد، هیچ اتفاقی را در عالم شــر و بد نمی داند، بلکه لحظه به لحظه آن را حساب شده و تحت کنترل خالق بزرگ عالم می داند. ادامه ...

با مقایسه خود با دیگران شاد بمانید! (بخش دوم)

با مقایسه خود با دیگران شاد بمانید! (بخش دوم)
یکی از روش های داشتن یک زندگی شاد و سرشار از شادکامی و رضایت، مقایسه نمودن زندگی مادی خود با زندگی دیگران است. در این نوع مقایسه لازم است زندگی مادی خود را با افراد پایین تر از خود مقایسه کنیم. در بخش اول این مقاله به برخی فواید این نوع مقایسه پرداختیم، در این بخش نیز به نکاتی دیگر اشاره خواهیم کرد. ادامه ...

با مقایسه خود با دیگران شاد بمانید! (بخش اول)

با مقایسه خود با دیگران شاد بمانید! (بخش اول)
شادی و نشاط، گمشده ی این روزهای بیشتر ماست و همه ما به هر دری می زنیم تا اندکی شادی را به قلب و دل خود وارد کنیم. شاد زیستن هنری است که برای دستیابی به آن نیاز به آموختن مهارت هایی داریم. در این مقاله به یکی از کاربردی ترین راهکارهای شادکامی می پردازیم. ادامه ...

نشاط چیست؟

نشاط چیست؟
برخی از افراد «نشاط» را با لذت های موقت و هیجانات زودگذر یکی می دانند؛ در حالیکه حقیقت «نشاط» این نیست. با ما همراه باشید تا با حقیقت آن آشنا شوید. ادامه ...