0
ویژه نامه ها
آنچه از اختلال وسواس جبری باید بدانید

آنچه از اختلال وسواس جبری باید بدانید

اختلال وسواس جبری (OCD) یک اختلال عصبی است که از طریق فکر و ترس‌های غیرمنطقی ما را به تکرار بعضی از رفتارها مجبور می کند. برای وسواس روش های...
آنچه از اختلال خود بیمار انگاری باید بدانید (بخش دوم)

آنچه از اختلال خود بیمار انگاری باید بدانید (بخش دوم)

در مبتلایان به اختلال اضطراب بیماری یا همان خود بیمار پنداری، تلاش بر آن است که بیمار بتواند بر اضطرابش غلبه کند و به زندگی عادی برگردد. روان‌درمانی...
آنچه از اختلال خود بیمار انگاری باید بدانید (بخش اول)

آنچه از اختلال خود بیمار انگاری باید بدانید (بخش اول)

مبتلایان به اختلال اضطراب بیماری یا همان خود بیمار انگاری پیوسته نگران اند که مبادا به بیماری هولناکی مبتلا باشند یا در آینده به بیماری هولناکی...
با اختلال خود بیمار انگاری آشنا شوید

با اختلال خود بیمار انگاری آشنا شوید

خود بیمار انگار ها همیشه دچار یک نوع وسواس فکری و ترس از یک بیماری هستند. این بیماران اشتغال فکری و نگرانی پیوسته‌ای درباره حالت سلامت یا وضعیت...
بررسی بیماری خود بیمار پنداری

بررسی بیماری خود بیمار پنداری

مبتلایان به خود بیمار انگاری ممکن است با خواندن یا شنیدن مطالبی درباره بیماری ، یا بیمار شدن یک فرد آشنا یا با مشاهده و احساس رویدادهای بدنی...
با وسواس و روش درمان آن آشنا شوید

با وسواس و روش درمان آن آشنا شوید

وقتی به یک شخص وسواسی نگاه می‌کنیم به حال او تاسف می خوریم و گاهاً ناراحت هم می‌شویم. اما نمی‌دانیم که برای کمک به او چکار های باید انجام دهیم....
راه های بدست آوردن شادی و نشاط در زندگی

راه های بدست آوردن شادی و نشاط در زندگی

زندگی انسان در حال گذر است و هیچ ترمزی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. سختی ها و مشکلات هم در زندگی دائمی نیست، آنها هم دور یا زود از زندگی ما رخت...
ابعاد و انواع وسواس

ابعاد و انواع وسواس

وسواس عبارت است از تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند. اگر چه فرد می فهمد که این افکار نامناسب و غیر عادی است، ولیکن قادر به دور کردن آنها نیست....
وسواس در عبادات و راه های درمان آن

وسواس در عبادات و راه های درمان آن

وسواس یک بیماری روحی است که به صورت ها و انواع مختلف در میان گروه های مختلف سنّی پیدا می شود و باعث پیدایش مشکلات فراوان در اجتماع و خانواده...
وسواس فکری و درمان آن

وسواس فکری و درمان آن

«وسواس» اختلالی است که انسان، بدون اختیار و از روی اجبار، عملی را مکررا انجام می دهد و یا مطلب و موضوعی را در فکر و ذهن خود تکرار می کند. اولی...