0
ویژه نامه ها
مهارت مقابله با هیجانات

مهارت مقابله با هیجانات

اگر با حالات هیجانی مثل ترس، غم، شادی و خشم درست برخورد نشود و روش‌های کنترل آنها را ندانیم، تاثیرات منفی بر سلامت جسمی و روانی مان می‌گذارند...
راهکارهای مقابله با هیجانات منفی

راهکارهای مقابله با هیجانات منفی

احساسات خود را بیرون بریزید و آنها را سرکوب نکنید. به هر شکلی که می‌توانید آنها را بیان کنید، یا با افراد معتمد صحبت کنید یا آنها را روی کاغذ...
سنجش هوش هیجانی (بخش دوم)

سنجش هوش هیجانی (بخش دوم)

سنجش هوش هیجانی، یکی از ابزار معرفت هیجانات خود و دیگران است که باید به درستی از آن بهره گرفت. با ما همراه باشید تا در مورد آن بیشتر بدانید.
سنجش هوش هیجانی (بخش اول)

سنجش هوش هیجانی (بخش اول)

از آن روی که هوش هیجانی یکی از هوش های مهم در زندگی انسان است مورد بررسی های بسیاری قرار گرفته است. در این نوشتار در مورد سنجش این نوع از هوش...
آزمون هوش هیجانی میپر - سالووی -کاروسو (MISCEIT)

آزمون هوش هیجانی میپر - سالووی -کاروسو (MISCEIT)

اندیشمندان حوزه روان شناسی پس از پی بردن به کارکردهای مهم هوش هیجانی، بر آن شدند که آزمون هایی را در راستای سنجش هوش هیجانی شکل بدهند. یکی از...
مقیاس چند عامل هوش هیجانی (MIEIS)

مقیاس چند عامل هوش هیجانی (MIEIS)

برای سنجش هوش هیجانی، سنجه های متفاوتی از سوی روان شناسان ساخته شده است. یکی از این مقیاس ها، مقیاس چند عامل هوش هیجانی (MIEIS) می باشد. با ما...
هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش دوم)

هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش دوم)

دورانی که کودکان و نوجوانان در مدارس حضور دارند زمان بسیار خوبی برای پرورش مهارت هایی است که در آینده بدان نیاز دارند. یکی از این مهارت ها، هوش...
هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش اول)

هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش اول)

برخی بر این باور نادرست هستند که تنها عامل موفقیت در تحصیل، هوشبهر افراد است. ولی امروزه مطالعات روانشناختی چیز دیگری را بیان می دارد. با ما...
هوش هیجانی و خودشکوفایی

هوش هیجانی و خودشکوفایی

یکی از موضوعات مهم در زندگی انسان خودشکوفایی است که جزو دسته نیازهای هرم مزلو نیز به شمار می آید. خودشکوفایی با هوش هیجانی ارتباط مستقیمی دارد...
هوش هیجانی و سلامت

هوش هیجانی و سلامت

آیا هوش هیجانی نقش مهمی در زندگی انسان دارد؟ آیا میان هوش هیجانی و سلامت بدن ارتباطی وجود دارد؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سئوال را بیابید.