آداب معاشرت

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)
زندگی اجتماعی امروزین، یک روابط در هم تنیده ایست که عدم رعایت قوانین آن می تواند به هم ریختگی اجتماعی را به همراه داشته باشد. رعایت حق همسایه و همسایگی یکی از حقوقی است که می تواند سلامت جسم و روان آدم را به همراه داشته باشد. در این نوشتار به بیان حق همسایه از رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

کلام و سیره امام حسن (علیه السلام) در ارتباط با دیگران (بخش دوم)

کلام و سیره امام حسن (علیه السلام) در ارتباط با دیگران (بخش دوم)
در این بخش به چند موارد دیگر از سیره امام حسن(علیه السلام) در زمینه بخشندگی و مشورت کردن و شاد زندگی کردن اشاره می‌کنیم، تا مسیر روشنی باشد برای عزیزانی که دوست دارند از الگوی درست بهرمند شوند. با ما همراه باشید. ادامه ...

کلام و سیره امام حسن (علیه السلام) در ارتباط با دیگران (بخش اول)

کلام و سیره امام حسن (علیه السلام) در ارتباط با دیگران (بخش اول)
برای اینکه یک زندگی خوبی داشته باشید باید الگوی مناسبی را برای خودتان انتخاب کنید و سیره زندگی آن شخصیت را در زندگی خود پیاده سازید. یک شخصیتی که نماد کامل انسانیت است و تمام زندگی آن بزرگوار درسی است برای ما، کسی نیست جز امام حسن مجتبی (علیه‌السلام).امید است که بتوانیم سیره آن امام را در زندگی خود پیاده سازیم ادامه ...

سیره رفتاری امام حسن (علیه السلام) در برابر آزار دیگران (بخش دوم)

سیره رفتاری امام حسن (علیه السلام) در برابر آزار دیگران (بخش دوم)
در بخش پیشین به بیان زندگی نامه مختصری از امام حسن (علیه السلام) پرداختیم. در این نوشتار برآنیم که به نمونه هایی از سیره رفتاری امام حسن (علیه السلام) در برابر آزار دیگران بپردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

سیره رفتاری امام حسن (علیه السلام) در برابر آزار دیگران (بخش اول)

سیره رفتاری امام حسن (علیه السلام) در برابر آزار دیگران (بخش اول)
یکی از چالش های مهم انسان های دوران مدرن، نداشتن مهارت های ارتباطی است. بخشی از این مهارت های ارتباطی وقتی است که انسان در مقابل بدی و خطاهای دیگران قرار می گیرد. یکی از بهترین منابع و شاید تنها منبع درست برای آموختن مهارت های زندگی، متون دینی به خصوص سیره عملی اهل بیت (علیهم السلام) است. در این نوشتار به بررسی سیره رفتاری امام حسن (علیه السلام) در برابر آزار دیگران می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

حق بزرگترها در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق بزرگترها در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)
برای تداوم و عدم گسست نظام های اجتماعی، لازم است روابط منطقی ای میان اعضای جامعه وجود داشته باشد که از احتمال هم گسستگی میان اعضا بکاهد. اگر این روابط بر اساس دین شکل بگیرد، می توان آن جامعه را یک جامعه ماندگار و باثبات دانست. در ادامه نوشتار پیشین، به یکی دیگر از حقوقی خواهیم پرداخت که جایگاه مهمی در ارتباطات میان فردی دارد. با ما همراه باشید تا با حق بزرگترها در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

حق بزرگترها در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق بزرگترها  در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)
در زندگی اجتماعی، افرادی که در کنار هم زندگی می کنند، ملزم به رعایت حقوق نسبت به دیگری هستند. این حقوق برخی صرفاً جنبه اخلاقی دارد و برخی دیگر نیز رنگ حقوقی و شرعی دارد. امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق به برخی از این حقوق اشاره فرموده اند. با ما همراه باشید تا با حق بزرگترها در این رساله شریف بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

حق قرض دهنده در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)

حق قرض دهنده در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)
یکی از سنت های نیکویی که در اسلام بدان سفارش شده است، قرض دادن به افراد نیازمند است. در این نوشتار به بیان حق قرض دهنده در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش سوم)

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش سوم)
در بخش های پیشین بیان شد، همانطور که استاد بر شاگردان خویش، حق و حقوقی دارد، شاگردان به عنوان کسانی که به دنبال دانش و علم هستند، نیز بر استاد خویش حقی دارند. در این نوشتار به بیان این نکته از رساله می پردازیم که اگر استاد، حق شاگرد را ادا نکند، چه مجازات های الهی شامل حال او می شود. با ما همراه باشید. ادامه ...

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)
در بخش پیشین بیان شد که عالم بر اساس حق شکل می گیرد و ادای این حقوق باعث قوت نظامات اجتماعی می شود. بیان شد یکی از این حقوق، حق استاد و شاگرد است. در ادامه نوشتار پیشین به بیان حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...