0
ویژه نامه ها
تاثیر سبک زندگی نادرست خواص در پیدایی حادثه عاشورا

تاثیر سبک زندگی نادرست خواص در پیدایی حادثه عاشورا

در یک جامعه، نقش خواص به عنوان اندیشمندان و موثران یک جامعه بسیار مهم است. تا حدی این امر مهم می باشد که در جامعه شناسی بیان داشته می شود که...
آدابی که دوستی شما را استحکام می بخشد

آدابی که دوستی شما را استحکام می بخشد

دوست پیدا کردن کار سختی نیست اما دوام دادن به آن رفاقت کار پیچیده ای هست و نیاز به آموزش دارد. رفتار های شما تعین کننده است باید نوع رفتار خودتان...
نظریات مدارا در آداب معاشرت

نظریات مدارا در آداب معاشرت

در حوزه مدارا، نظریات متفاوتی وجود دارد. پذیرش و اجازه دادن، تحمل کردن و تاب آوری، حمایت و تسهیل کردن برخی از این نظریات است. با ما همراه باشید...
آنچه از مهارت سوال پرسیدن باید بدانید

آنچه از مهارت سوال پرسیدن باید بدانید

یکی از توانایی های ارتباطی افراد که در برقراری ارتباط و تعامل بهتر با دیگران بسیار تاثیر گذار و حائز اهمیت می باشد، مهارت سوال پرسیدن تلقی می...
راهکارهای ایجاد ارتباط موثر با افراد

راهکارهای ایجاد ارتباط موثر با افراد

داشتن ارتباط موثر با افراد در شرایط دشوار یکی از مهارت های کلیدی در زندگی هر فرد است. ارتباط موثر زندگی را ثمربخش می کند، اما به شرطی که مهارت...
رودربایستی، پیامدها و راهکارهای غلبه بر آن

رودربایستی، پیامدها و راهکارهای غلبه بر آن

رودربایستی در مواقعی نمود برجسته می یابد که فرد بر خلاف میل باطنی و قلبی خود، تسلیم خواهش ها و خواسته های دیگران می شود. لطمه وارد شدن به وجهه...
با افراد متکبر چگونه برخورد کنیم؟

با افراد متکبر چگونه برخورد کنیم؟

انسان در طول زندگی با انسان های مختلفی روبرو می شود. هر انسانی خصوصیات کاملاً منحصر به فردی دارد و به همین جهت برخورد ما با هر شخصی باید متناسب...
انتخاب دوست از نگاه اهل بیت (علیهم السلام)

انتخاب دوست از نگاه اهل بیت (علیهم السلام)

یکی از مهم ترین انتخاب های زندگی انسان، انتخاب دوست و هم نشین است که باید در آن به ویژگی های یک دوست خوب دقت داشت. در این نوشتار برآنیم به بیان...
مدارا در ارتباط با دیگران

مدارا در ارتباط با دیگران

یکی از مولفه های مهم ارتباطی با دیگران، مداراست که در روایات و نیز متون اخلاقی اسلامی بدان بسیار توصیه شده است. با ما همراه باشید تا در مورد...
صداقت در قرآن کریم

صداقت در قرآن کریم

یکی از مهم ترین مولفه ای که بر قوت ارتباطات می افزاید، صداقت است. از همین روی این مولفه اخلاقی در نگاه دین اسلام بسیار مورد ارزش واقع شده است....