تربیت کودک و نوجوان

تربیت دینی در آیه 14 سوره حجرات(بخش دوم)

تربیت دینی در آیه 14 سوره حجرات(بخش دوم)
در بخش پیشین به تبیین معانی واژگان آیه و نیز روایت هایی که در تفسیر این آیه بیان شده است، پرداختیم. در این نوشتار به بیان تفسیر علامه طباطبایی(ره) و نیز کارکرد آیه در تربیت دینی می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

تربیت دینی در آیه 14 سوره حجرات(بخش اول)

تربیت دینی در آیه 14 سوره حجرات(بخش اول)
قرآن کریم، کتابی که برای هدایت انسان از سوی خدای متعال نازل شده است، مملو از نکات تربیتی است. یکی از گونه های تربیتی که در قرآن بدان اشاره شده است، تربیت دینی است. در این بخش به بررسی نکات تربیتی آِه 14 سوره مبارکه حجرات می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

تربیت دینی در آیه 30 سوره روم (بخش سوم)

تربیت دینی در آیه 30 سوره روم (بخش سوم)
تربیت دینی، زمینه ساز گونه های دیگر تربیت است. این نوع تربیت می تواند باعث آن شود که آدمی در گونه های دیگر تربیت، موفق شود. با ما همراه باشید تا با نگاهی به آیه 30 سوره روم با تربیت دینی بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

تربیت دینی در آیه 30 سوره روم (بخش دوم)

تربیت دینی در آیه 30 سوره روم (بخش دوم)
در بخش پیشین به بیان مفردات و معنای آن پرداختیم. در این بخش به بیان تفسیر این آیه از نگاه علامه طباطبایی می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

تربیت دینی در آیه 30 سوره روم (بخش اول)

تربیت دینی در آیه 30 سوره روم (بخش اول)
یکی از آیاتی که در موضوع تربیت دینی در قرآن آمده است، آیه 30 سوره مبارکه روم می باشد. در این نوشتار به تبیین این آیه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. ادامه ...

تربیت دینی در آیه 136 سوره نساء (بخش دوم)

تربیت دینی در آیه 136 سوره نساء (بخش دوم)
در بخش پیشین به بیان معانی واژگان و نیز کاربرد این آیه در تربیت دینی پرداختیم. در این بخش برآنیم نظر علامه طباطبایی (ره) را در تفسیر این آیه بیان داریم. با ما همراه باشید. ادامه ...

تربیت دینی در آیه 136 سوره نساء (بخش اول)

تربیت دینی در آیه 136 سوره نساء (بخش اول)
تربیت دینی یکی از گونه های مهم در تربیت است که به نوعی بر دیگر گونه های تربیت نقش به سزایی دارد. قران کریم به عنوان یک کتاب تربیتی دارای نکات تربیتی مهمی است که در این نوشتار به بیان نکات تربیتی آیه 136 سوره نساء پرداخته ایم. با ما همراه باشید. ادامه ...

آشنایی با نیازهای کودکان

آشنایی با نیازهای کودکان
تربیت فرزند یک هنری است که باید هنرمند باشید تا بتوانید او را خوب تربیت کنید. والدین به دو دسته تقسیم می‌شوند:مسئول، بی مسئول. سعی کنید بهترین باشید. با ما همراه باشید. ادامه ...

دلایل مادران برای از شیر گرفتن کودکان

دلایل مادران برای از شیر گرفتن کودکان
هر کسی ممکن است در مورد زمان درست توقف و اتمام شیردهی به نوزاد نظری داشته باشد، اما از شیر گرفتن نوزاد تصمیم مادر و پزشکش و ناشی از مسائل مربوط به سلامت شخصی و شرایط مادر و کودک است. با ما همراه باشید. ادامه ...

راهکارهای از شیر گرفتن کودکان

راهکارهای از شیر گرفتن کودکان
از شیر گرفتن کودک به این معناست که کودک دیگر از سینه مادر شیر نخورد و همه مواد غذایی خود را از منابعی غیر از شیر سینه مادر دریافت کند. برای از شیر گرفتن کودک لازم است به موارد خاصی توجه کنید و بدون داشتن آگاهی کافی و خیلی ناگهانی و در هر سنی برای کودک شیرخوار اقدام به این کار نکنید. ادامه ...