تکنیک ها و راهبرد موفقیت

چگونه بر شکست غلبه کنیم؟ (بخش دوم)

چگونه بر شکست غلبه کنیم؟ (بخش دوم)
یکی از آفات دستیابی به اهداف، شکست ها و موانعی است که در مسیرمان با آن ها مواجه می شویم. برخی افراد وقتی با این مشکلات روبرو می شوند، از حرکت باز می ایستند اما برخی نه تنها متوقف نمی شوند بلکه با تجربه و انرژی بیشتر مسیر خود را ادامه می دهند. در بخش اول این مقاله به برخی روش های صحیح مواجهه با شکست ها اشاره کردیم، در این بخش نیز نکات دیگری را برای شما خوانندۀ عزیز راسخون ذکر می کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

چگونه بر شکست غلبه کنیم؟ (بخش اول)

چگونه بر شکست غلبه کنیم؟ (بخش اول)
شکست یکی از اتفاقات اجتناب ناپذیری است که ممکن است برای هر فردی که در مسیر رسیدن به هدفی حرکت می کند، اتفاق بیافتد. پس شکست کاملاً طبیعی است. اما آنچه می تواند انسان را از حرکت در مسیر موفقیت باز دارد، ناامیدی پس از شکست است. در این مقاله به برخی روش های غلبه بر ناامیدی ناشی از شکست می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

دستیابی به اهداف بزرگ با تبدیل آن ها به اهداف کوچک (بحش دوم)

دستیابی به اهداف بزرگ با تبدیل آن ها به اهداف کوچک (بحش دوم)
گاهی اوقات اهداف انسان آنچنان سخت و بزرگ به نظر می رسند که ممکن است از همان ابتدا انسان انگیزه قدم برداشتن در مسیر دستیابی به هدف را نداشته باشد. در بخش اول این مقاله تقسیم اهداف بلند مدت به اهداف کوچکتر را به عنوان یکی از روش های فائق آمدن بر این مشکل بیان کردیم. در این بخش نیز نکات دیگری را برای شما خوانندۀ عزیز راسخون بیان می کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

دستیابی به اهداف بزرگ با تبدیل آن ها به اهداف کوچک (بحش اول)

دستیابی به اهداف بزرگ با تبدیل آن ها به اهداف کوچک (بحش اول)
انسان بدون داشتن هدف و برنامه ریزی مشخص به هیچ کدام از آرزوهای خود دست نخواهد یافت. از سویی برخی اهداف چنان بلند و بزرگ هستند که در مواردی دور از دسترس به نظر می رسند. یکی از عوامل موفقیت در دستیابی به موفقیت در اهداف بلند مدت، تبدیل آن ها به اهداف کوچک تر است. در این مقاله این روش کاربردی را برای شما خوانندۀ عزیز راسخون بیان می کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت (بخش دوم)

چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت (بخش دوم)
اولین قدم برای رسیدن به موفقیت، هدف گذاری صحیح است. پس از هدف گذاری لازم است با دقت و تلاش در مسیر هدف مد نظر تلاش نمود. معمولاً موفقیت های بزرگ به اهداف بزرگ و بلند مدت نیاز دارند. در بخش اول این مقاله به برخی راهکارهای تعیین و موفقیت در اهداف بلند مدت اشاره کردیم. در این بخش نیز نکات دیگری را برای شما خوانندۀ عزیز راسخون بیان می کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت (بخش اول)

چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت (بخش اول)
برای دستیابی به آینده ای مطلوب لازم است برای خود اهدافی تعیین کنیم. اهداف را می توان به دو دستۀ بلند مدت و کوتاه مدت طبقه بندی کنیم. دستیابی به اهداف بلند مدت نسبت به کوتاه مدت نسبتاً دشوار تر بوده و به تلاش و جدیت بیشتری نیاز دارد. در این مقاله تلاش می کنیم نحوۀ تعیین اهداف بلند مدت و روش های موفقیت در رسیدن به آن ها را برای شما خوانندۀ عزیز راسخون بیان کنیم. ادامه ...

چه کنیم تا در مورد تصمیماتمان احساس پشیمانی نکنیم؟ (بخش دوم)

چه کنیم تا در مورد تصمیماتمان احساس پشیمانی نکنیم؟ (بخش دوم)
برای همۀ ما در زندگی شرایطی پیش می آید که از گذشته خود و تصمیماتی که گرفته ایم احساس پشیمانی و تأسف می کنیم. این احساس ممکن است در صورت افراطی شدن آسیب هایی را برای فرد به همراه داشته باشد. در بخش اول این مقاله به راهکارهایی برای غلبه بر این احساس منفی اشاره نمودیم. در این بخش نیز نکات دیگری را برای شما خواننده عزیز راسخون بیان می کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

چه کنیم تا در مورد تصمیماتمان احساس پشیمانی نکنیم؟ (بخش اول)

چه کنیم تا در مورد تصمیماتمان احساس پشیمانی نکنیم؟ (بخش اول)
انسان وقتی تصمیمی می گیرد خیلی از اوقات نتیجه آن چیزی نمی شود که انتظارش را دارد و همین باعث می شود که خود را مقصر دانسته و احساس تأسف و پشیمانی کند. این احساسِ هر چند مفید، در صورت  شدید بودن و یا تکرار زیاد و می تواند به شدت مشکل ساز باشد. در این مقاله سعی می کنیم به برخی روش های تعدیل این حس منفی بپردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

چگونه از شکست نهراسیم؟ (بخش سوم)

چگونه از شکست نهراسیم؟ (بخش سوم)
وقتی انسان تصمیم می گیرد برای رسیدن به هدفی حرکت کند، ممکن است ترس از شکست او را از حرکت باز داشته و در مسیر رسیدن به موفقیتش ایجاد خلل نماید. در بخش اول و دوم این مقاله به برخی نکات در زمینه غلبه بر این ترس اشاره کردیم، در این بخش نیز شما را با بخش دیگری از این راهکارها آشنا می کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

چگونه از شکست نهراسیم؟ (بخش دوم)

چگونه از شکست نهراسیم؟ (بخش دوم)
ترس از شکست احساسی است که  حتی موفق ترین افراد نیز با آن روبرو خواهند شد. در صورتیکه راه صحیح مواجهه با ترس هایتان را بدانید، خیلی بهتر می توانید با آن ها مقابله کرده و یا حتی از آن ها درس بگیرید. در بخش اول این مقاله به برخی روش های مقابله با ترس از شکست اشاره کردیم، در این بخش نیز نکات دیگری را با هم مرور خواهیم کرد. با ما همراه باشید. ادامه ...