مدیریت زمان در خانواده

خانه، همانند بسیاری از مکان های اجتماع انسان ها، بایسته هایی دارد که باید بدان ملزم بود و قواعد آن را رعایت کرد. زمان هایی که اعضای خانواده در کنار هم هستند، زمانی است بسیار ارزشمند که باید به تبادل عاطفی و گفتاری گذرانده شود و مهم مدیریت این زمان است. در سخن کوتاهی برآنیم به یکی از مهمترین ابعاد زندگی خانوادگی، یعنی مدیریت زمان بپردازیم.
پنجشنبه، 19 بهمن 1396
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: سیدروح الله حسین پور
موارد بیشتر برای شما
مدیریت زمان در خانواده
مدیریت زمان در خانواده، باعث افزایش کارآمدی و کارایی خانواده می شود.
 
چکیده: خانه، همانند بسیاری از مکان های اجتماع انسان ها، بایسته هایی دارد که باید بدان ملزم بود و قواعد آن را رعایت کرد. زمان هایی که اعضای خانواده در کنار هم هستند، زمانی است بسیار ارزشمند که باید به تبادل عاطفی و گفتاری گذرانده شود و مهم مدیریت این زمان است. در سخن کوتاهی برآنیم به یکی از مهمترین ابعاد زندگی خانوادگی، یعنی مدیریت زمان بپردازیم.

تعداد کلمات 1151 / تخمین زمان مطالعه 7 دقیقه 


مدیریت زمان


نمونه ای از مشکلات 

فراموش کردن محل کار و مسائل شغلی و پرداختن به زندگی خانوادگی برای برخی از افراد، کار چندان ساده ای نیست . ولی به خاطر داشته باشید که فعالیت های شما در خانه، خانواده و زمان های فراغت از کار، به اندازه ی فعالیت های شما در محل کار با اهمیت است. از آنجا که بیشتر خانواده ها به دو درآمد نیاز دارند، مدیریت زمان برای آنها اهمیت بیشتری پیدا می کند. به برخی از نمونه های زیر توجه کنید:
آقا می گوید: من و خانمم قرار گذاشتیم که سه روز در هفته من پسرمان را از مهد به خانه بیاورم . ولی«دیروز به خاطر درگیر شدن در یک سیکل کاری پیچیده فراموش کردم که باید این کار را انجام دهم. وقتی متوجه
شدم که مهد داشت تعطیل می شد. با هر زحمتی بود توانستم به نیم ساعت تأخیر، خودم را به آن جا برسانم .
پسرم با مربی اش جلوی در ایستاده بود . چهره اش وحشت زده بود و فکر می کرد که فراموش شده است . من
قسم می خورم که دیگر هرگز او را فراموش نکنم . ولی باید اعتراف کنم که رسیدن به کارهای خانه و بزرگ کردن
سه بچه، کار چندان ساده ای نیست . من و همسرم شب ها به نوبت به فرزند خردسالمان غذا داده، لباس او را
عوض می کنیم. صبح ها هم باید در حالی که خستگی به تنمان مانده، به سرکار برویم.» 
 

مدیریت زمان در خانواده

خانواده هایی از این قبیل بسیارند. حتی اگرخانواده ای مشکل فرزندان را هم نداشته باشد، زمان بندی برایانجام کارهایی از قبیل کارخانه، دیدار با اقوام، کارهای شخصی و مورد علاقه، ورزش، کارهای داوطلبانه، سرگرمی و مطالعه، و تنظیم کارهای عقب مانه محل کار فردا، و ... به سختی امکان پذیر است .این وضعیت درست مانند این است که یک جورچینی داشته باشیم که برای هیچ یک از اجزای آن نمی توان جایی پیدا کرد !
شما به کارگیری تکنیک های مدیریت زمان مانند برنامه ریزی، زمان بندی برای انجام کارهای مهم و غیرمهم  در زمان درست کارهای مهم خود را می توانید به پایان برسانید. 


شروع تمرین برای مدیریت زمان

شما باید در شروع به 3 موضوع مهم بپردازید:
1. کارهای زاید را تا می توانید کاهش دهید.
2. کودکانتان را مدیریت کنید.
3. کارهای روزمره و وقت گیر را کاملاً حذف کنید.
4. کارهای روزمره و یکنواخت مانند انواع شست وشوها وپخت و پز خرده کاری ها را در زمان کوتاه انجام دهید.
5. برای کارهای مهم خانواده مانند تربیت و آموزش فرزندان، ایجاد ارتباط و ... وقت بیشتری اختصاص دهید.
 

چندتوصیه برای والدین خوب

1. با توجه به نعمت وجود فرزندان سالم، همیشه از داشتن آنها احساس خوب شکران نعمت داشته باشید.
2. برنامه کاری خود را طوری تنظیم کنید که همیشه یکی از شما یا همسرتان در منزل و مسؤول باشد.
3. زمانی را برای گردش آخر هفته اختصاص دهید و هفته بعد در منزل بمانید و با آنها بازی کنید .صبح هایئجمعه صبحانه مخصوص تهیه کنید و برنامه های تلوزیون را به اتفاق هم تماشا کنید.
4. زمان مخصوصی را در طول هفته برای هر کدام از بچه ها اختصاص بدهید تا با این کار احساس متمایز بودن و تکریم شخصیت نسبت به سایرین احساس کند.
5. اگر قرار است بین کارخانه و با بچه ها بودن یکی را انتخاب کنید مطمئنا در کنار بچه ها بودن بهتر از زحمت مضاعف است.
6. به کودکانتان بیاموزید نسبت به زمانی که در اختیار دارند پاسخگو باشند و با این کار آنها را افرادی متعهد و پاسخگو به باربیاورید.
7. به فرزندانتان بیاموزید که مسئولیت های شغلی و صنفی تان را درک کرده و خدمات پرفایده تان را تو ضیح دهید.
8. در شب های جمعه زمانی را برای جلسه کوتاهی در مورد برنا مه ریزی هفته آینده و این که چه گروه فعالیت هایی را هر کسی انجام خواهد داد اختصاص دهید  و در صورت لزوم برنامه های خود را با همسایه ها یا فامیل هماهنگ کنید.
9. هر ماه یک زمانی را برای جلسه خانوادگی با موضوع های مورد علاقه افراد مانند بررسی اعقاب و انساب فامیلی، دیدن آلبوم عکس خانواده، نقل خاطرات یا داستان های آموزنده از رهبران دینی، یا ارائه موفقیت های درطول هفته اختصاص دهید.
10 . اجازه دهید در هفته شام یک شب به انتخاب یکی از فرزندان باشد و در مقابل کسی به شامی که در شب های دیگر تهیه می شود اعتراضی نداشته باشد.
11 . فرزندانتان را تشویق کنید بجای وابستگی به شما در کارها به همدیگر کمک کنند و با این کار در زمان صرفه جویی کنند.
12 . به فرزندانتان در انجام تکالیف مدرسه کمک کنید ولی فراموش نکنید که مشق را آنها باید بنویسند نه شما. بر اساس تحقیقات انجام تکالیف، مسئولیت پذیری، استقلال، پشت کار، خلاقیت، چاره جویی و مدیریت زمان را به فرزندان می آموزد.بنابر می توانید به فرزندانتان بیاموزید که ز مان شان را خودشان مدیریت کنند و با درخواست های پیاپی وقت خود را تلف نکنند و با این کار در وقت شما هم صرفه جویی خواهدشد.
 

سهمیه بندی زمان

• زمانی برای تفکر زیرا که آن منبع قدرت ونیرو است.
• زمانی را برای ورزش و تفریح و خنده، زیرا منبع نشاط است.
• زمانی برای مطالعه که زیربنای خردمندی و هدف اصلی دانشجو است.
• زمانی برای عبادت و گریستن برای خدا، که سرچشمه صفای دل و آرامش روح است.
• زمانی برای مهر، دوستی، ایثار، خدمت به دیگران، معاشرت و ... که شرط خوشبختی و طول عمر است.
• زمانی برای خواب و استراحت زیرا باعث تجدید قوا است.
• زمانی برای نظافت که عامل بهورزی و نشان شخصیت انسان است.
 

اصول اساسی مدیریت زمان درخانواده

1) برنامه ریزی کنید.
2) باکوچکترین واحد زمان آغازکنید.
3) کتبی کارکنید. دلایل بکاربردن کاغذوقلم : امکان ارزیابی و مررور در روزهای بعد، کاهش بار حافظه، پرهیز از فراموشی های ناخواسته.
4) زمان را سهمیه بندی کنید.
5) هدف گذاری کنید: هدف های خود را درزندگی به سه گروه کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت تعریف کرده و هر یکماه یکبارهدف های خود را مرورکنید.
6) به مدیریت زمان دیگران بپردازید:
•    باتفویض مسئولیت ها
•    باکنترل وقت خورها
7) حذف برنامه یا تأخیرمثبت: برنامه ای که بیشتر فکرش را می کنید تا انجام آن بهتر است حذف کن ید یا یکبار برای همیشه به آن وقت اختصاص بدهید در غیر این صورت همیشه شاهد زجردادن آن خواهید بود.
8) روحیه خوشبینی مثبت نگری داشته باشید.
 

منبع:

با اقتباس از کتاب «مدیریت زمان»، نوشته: روبرتا روش، ترجمع: گروه مترجمین

بیشتر بخوانید :
مدیریت زمان مهمترین عامل موفقیت در زندگی(قسمت اول)
مدیریت زمان، مهمترین عامل موفقیت در زندگی(قسمت دوم)
مهارت های زندگی - مهارت مدیریت زمانارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
سبک زندگی مرتبط