0
ویژه نامه ها

بدن هم زبان دارد

در گفتگوی کلامی باید تن صدای فرستنده رسا، قاطع و همراه با لحنی خوش باشد و گیرنده آداب گوش دادن فعال را رعایت کند تا طرفین گفتگو احساس رضایت کنند.
بدن هم زبان دارد
گفتگو یا کلامی است  و یا غیر کلامی(زبان بدن)
 
چکیده : در گفتگوی کلامی باید تن صدای فرستنده رسا، قاطع و همراه با لحنی خوش باشد و گیرنده آداب گوش دادن فعال را رعایت کند تا طرفین گفتگو احساس رضایت کنند.

تعداد کلمات 1322 / تخمین زمان مطالعه 7 دقیقه
 
بدن هم زبان دارد

مقدمه

بر اساس یافته های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود 30 تا 40 درصد از ارتباطات ما به صورت کلامی و حدود 60 تا 70 درصد آن به صورت غیر کلامی یعنی با استفاده از حالت های سر و دست و چشم و پا و ابرو و... صورت می گیرد.
در گفتگوی کلامی بدون در نظر گرفتن زبان بدن گفتگویی ناقص و کم تأثیر خواهیم داشت، چرا که تحقیقات نشان داده، سخنرانان موفق ۹۳ درصد زبان بدن خوبی داشتند و تنها ۷ درصد سواد کافی" اهمیت زبان بدن آن قدری است که اگر در گوش دادن فعال استفاده نشود، گوش دادن منفعل خواهد بود'
 

مهارت صحبت کردن

)گوینده عاقل چه ویژگی هایی دارد؟(
1)تمرکز )بر مخاطب، محتوا و نحوه ارائه پیام(
2ا)ختصار
3)شفافیت
(4 تماس چشمی
5)استفاده از کلمات و عبارات مناسب
6 )انتخاب زمان و مکان مناسب
(7 هماهنگی گفتار با تن صدا و زبان بدن
(8 توقف و اجازه به طرف برای بازخورد دادن.
 

مهارت غیرکلامی ارتباط

ارتباط غیرکلامی شامل:
زبان بدن.
بدون توجه و هشیاری افراد غفلت بسیاری از افراد از آن تأثیری بیشتر از ارتباط کلامی در بسیاری از مواقع.
 

عناصر غیر کلامی ارتباط )پیام های غیرکلامی( کدامند؟

حالت صدا: لحن، شدت، سرعت و تن صدا
حالت چهره: جلوههای هیجانی و تماس چشمی
حالت بدن: طرز نشستن، ایستادن، راه رفتن و ژست ها )حرکات معنی دار(
رفتارهای معنادار.
 

توصیه هایی برای کارآمدتر کردن ارتباط غیرکلامی

- چهره خود را به سمت گوینده بچرخانید.
- از سایر گیرنده های بدنی غیر از گوش ها نیز استفاده کنید.
- ازچشم های خود به عنوان یکی از بهترین ابزارهای دریافت پیام استفاده کنید.
-به پیام های غیر کلامی که توسط گوینده ارسال می گردند، بازخورد دهید.
 

تأثیرات مواجهه های آغازین

برداشت اولیه در واقع تصویری ذهنی است که در هنگام اولین مواجهه با یک شخص یا موقعیت خاص در ذهن نقش می بندد.
پژوهش ها نشان داده است 90 % از ما ظرف چند دقیقه پس از دیدن یک فرد یا یک محیط خاص، درباره آنها قضاوت می کنیم.
تک تک ثانیه های برخورد اولیه خود را کنترل کنید. گول این را نخورید که یک اثر بد، فردای آن روز به راحتی اصلاح پذیر خواهد بود، اصلاح امری به مراتب مشکل تر از این است که آن را از ابتدا به صورت صحیح انجام دهید.
اولین اثرگذاری ارتباط در همان مرحله آغازین است. مدت زمان آن تقریباً 4 دقیقه است، بنابراین در اولین مرحله برخورد بسیار باید دقت نمود.
 

نگاه به چهره

-نگاه خود را با طرف مقابل کنترل کنید؛ هنگامی که مشغول بحث و گفتگو با مخاطب هستید، تصور کنید که یک مثلث روی پیشانی طرف مقابل است، با خیره شدن به این ناحیه یک جوّ جدی ایجاد کرده و از این طریق به طرف مقابل بفهمانید که کار جدی است.
- اصل مهم
قبل از هر چیز ذهن خود را از رویدادهای از پیش تعیین شده خالی کنید و هیچ گاه در مورد مخاطب هایتان سریع ارزیابی و قضاوت نکنید.
 

تماس چشمی

در مرحله آغازین و حالت عادی برخورد، هرگز سعی نکنید بیش از سه ثانیه به طرف مقابل خیره شوید. پس از هر سه ثانیه، ارتباط چشمی خود را موقتاً قطع کنید. در اولین برخورد با مخاطب برای افزایش دل گرمی و اثر حضور خود با وی تماس چشمی برقرارکنید و از اعماق قلب تبسم بزنید.
-نگاه به پائین و خم کردن سر، از مدت ها پیش به عنوان علامت تعظیم و فروتنی در فرهنگ بشری مورد استفاده قرار گرفته است.
- نگاه خیره به پایین، توأم با سایر حرکات بدن، به عنوان علامت تواضع، برای نشان دادن قبول قطعی حق تسلط یک فرد بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.
- هرگونه قطع ارتباط چشمی باعث ایجاد اختلال می شود؛ مگر اینکه در جهت پایین باشد.
- البته ارتباط چشمی طولانی می تواند ایجاد خصومت کند؛ یا نشانه ابراز صمیمت بیش از اندازه باشد.
 

حرکات بدن

1 .دست دادن
2. خندیدن
3. حرکات سایراندام ها
 

1. دست دادن

زبان دست دادن در واقع بسیار پیچیده، قوی و دقیق است. به طوری که با استفاده دقیق از آن در اولین لحظه از تماس بدنی اثر خوبی را که قبلاً داشته اید، می توانید قوی تر یا درصورت نامناسب بودن، آن را اصلاح کنید. این کار در کمتر از5 ثانیه اتفاق می افتد.
 

2. خندیدن

در هنگام استفاده از خنده، با توجه به نوع آن، موقعیت خنده را در نظر بگیرید.
الف. خنده ساده: در این نوع از خنده گوشه های دهان عقب کشیده شده، بالا می روند که دندان های فرد نمایان نمی شود. خنده ساده همان تبسم است که خود به دو دسته تقسیم می شود: خنده ساده با شدت کم و خنده ساده با شدت بالا.
خنده ساده با شدت کم، عدم اطمینان و شک و تردید در پی دارد، بدان معنا که شخص می خواهد دوستانه برخورد کند، ولی دلهره دارد. اما خنده ساده با شدت بالا، بهترین نوع خنده است و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص، طرف مقابل را نمی شناسد، ولی با او دوستانه برخورد می کند.

ب. خنده بالا: در این نوع از خنده، دندان های زیرین دیده نمی شود. شخص با خنده فوقانی به طرف مقابل اطمینان می دهد که هدفی جز رعایت صلح و آرامش ندارد. خنده بالا می تواند با شدت بالا و شدت کم همراه باشد.

ج. خنده گسترده: این نوع خنده، نهایت شادی، رغبت و لذت را می رساند. خنده ای که با صدای بلند همراه است، فقط برای محافل شخصی و خصوصی شایسته می باشد. یک خنده گسترده و بلند درهنگام سلام و احوال پرسی عاقلانه مناسب نمی باشد.

د. خنده کاذب یا پوزخند: این نوع از خنده در راستای اهداف اصلی خنده نمی باشد. توصیه می شود به شدت از آن پرهیز شود.
 

3. حرکات سر

الف. سر به طرف بالا که نمایان گر بی طرفی شخص راجع به آنچه که می شنود، می باشد.
معمولاً سر ثابت است و شاید گاهی اوقات جهت تصدیق کمی تکان بخورد.
ب. زمانی که سر به یک طرف خم می شود نشان می دهد که علاقه به وجود آمده است.
چنانچه با مخاطب خود درحال صحبت هستید به علامت های سر توجه کنید؛ متوجه خواهید شد که مخاطبین علاقه مند از چنین حرکاتی استفاده می کنند.
ج. هنگامی که سر رو به پائین است، نشانه رفتار منفی و حتی داوری کردن است.
اگر نتوانید سر مخاطب خود را به بالا سوق دهید، یا به یک طرف خم کنید به احتمال زیاد دچار مشکل ارتباطی می شوید.
 

کدهای مواجهات پایانی

به پایان ارتباط خود با مخاطب بسیار توجه داشته باشید، چرا که 4 دقیقه آخر هر ارتباطی به مانند آغاز آن بسیار تأثیرگذار است.
وقتی پرداختن به درخواست مخاطب یا مراجع را به پایان رساندید، با سخنی مثبت ارتباط خود را با وی به اتمام برسانید و به وی اطمینان بدهید که درخواستش را انجام داده اید و یا قصد دارید آن را بعداً به انجام برسانید. مثلا: آقای........، با برادرتان صحبت کردم و سایر مواردی که در موردشان به توافق رسیدیم را هم بعد از ظهر انجام خواهم داد .
از مراجع بپرسید که آیا سؤال دیگری هم دارید یا خیر؟ این روش، راهی مناسب برای نشان دادن بخش انسانی ارتباط شما با مراجع است و همچنین روش خوبی برای به پایان رساندن ارتباط و به نوعی برانگیختگی سپاس گزاری مراجع از شما را باعث خواهد شد.
پایان هر ارتباطی باز هم شایسته است خود را معرفی کنید. من....... هستم به عنوان ...؛ اگر هر سؤال دیگری داشتید، خوشحال خواهم شد کمکتان کنم.
از مراجع )مخاطب( برای حضور و ارتباطش با شما تشکر کنید؛ از اینکه در خدمت شما بودم، خوشحالم و از شما، بسیار سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید"
 
 
منابع:
هنر شناخت مردم( چگونه میتوان دیگران را سریع ارزیابی کرد و به زبان خودشان با آنان سخن گفت) /پل دی تایگر
دنیای من، دنیای تو: مهارتهای زندگی: روابط بین فردی و ارتباط مؤثر/ابراهیم اصلانی
 

بیشتر بخوانید :
حرف زدن به زبان دست‌ها
از زبان بدن چه می دانید ؟
نقش زبان بدن در مذاکره
زبان بدن

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
ماجرای احیای نوزاد دو ماهه ایلامی در غسالخانه / آدین ایمانی نوزاد زنده شده پس از یک روز درگذشت
ماجرای احیای نوزاد دو ماهه ایلامی در غسالخانه / آدین ایمانی نوزاد زنده شده پس از یک روز درگذشت

ماجرای احیای نوزاد دو ماهه ایلامی در غسالخانه / آدین ایمانی نوزاد زنده شده پس از یک روز درگذشت

تفاوت طرز فکر افراد موفق با افراد معمولی
تفاوت طرز فکر افراد موفق با افراد معمولی

تفاوت طرز فکر افراد موفق با افراد معمولی

مشخصه های ایده آل دانشجوی آینده ساز ایران اسلامی
مشخصه های ایده آل دانشجوی آینده ساز ایران اسلامی

مشخصه های ایده آل دانشجوی آینده ساز ایران اسلامی

چطور با خلاقیت و نو آوری شرکتمان را در زمره بهترین ها قرار دهیم
چطور با خلاقیت و نو آوری شرکتمان را در زمره بهترین ها قرار دهیم

چطور با خلاقیت و نو آوری شرکتمان را در زمره بهترین ها قرار دهیم

راه هایی برای با انگیزه ماندن
راه هایی برای با انگیزه ماندن

راه هایی برای با انگیزه ماندن

استرس مسافرت و راه های مقابله با آن
استرس مسافرت و راه های مقابله با آن

استرس مسافرت و راه های مقابله با آن

عواملی که خوشبختی واقعی را نسیب ما می کند
عواملی که خوشبختی واقعی را نسیب ما می کند

عواملی که خوشبختی واقعی را نسیب ما می کند

افتخار به خود با عمل به این راه کار ها
افتخار به خود با عمل به این راه کار ها

افتخار به خود با عمل به این راه کار ها

گفتم این جمعه یار می آید/ میثم مطیعی
گفتم این جمعه یار می آید/ میثم مطیعی

گفتم این جمعه یار می آید/ میثم مطیعی

با این روش ها خلاقیت خود را پرورش دهید
با این روش ها خلاقیت خود را پرورش دهید

با این روش ها خلاقیت خود را پرورش دهید

روش های گمراه کننده کنترل استرس
روش های گمراه کننده کنترل استرس

روش های گمراه کننده کنترل استرس

درس های ایران از یک ترور
درس های ایران از یک ترور

درس های ایران از یک ترور

اگر فکر می‌کنید ذاتا خلاق نیستید این روش ها را امتحان کنید
اگر فکر می‌کنید ذاتا خلاق نیستید این روش ها را امتحان کنید

اگر فکر می‌کنید ذاتا خلاق نیستید این روش ها را امتحان کنید

تمرینات عجیبی که شما را باهوش تر می کنند
تمرینات عجیبی که شما را باهوش تر می کنند

تمرینات عجیبی که شما را باهوش تر می کنند

نقش هورمون ها بر اضطراب اجتماعی
نقش هورمون ها بر اضطراب اجتماعی

نقش هورمون ها بر اضطراب اجتماعی

راه کار هایی برای کشف علایق خود
راه کار هایی برای کشف علایق خود

راه کار هایی برای کشف علایق خود

آیا می توان خوشحالی را با پول خرید؟
آیا می توان خوشحالی را با پول خرید؟

آیا می توان خوشحالی را با پول خرید؟

ورزش هایی که باعث کاهش افسردگی و اضطراب می شود
ورزش هایی که باعث کاهش افسردگی و اضطراب می شود

ورزش هایی که باعث کاهش افسردگی و اضطراب می شود

آشنایی با نگرانی بیش از حد و راه های در مان آن
آشنایی با نگرانی بیش از حد و راه های در مان آن

آشنایی با نگرانی بیش از حد و راه های در مان آن

جملاتی که عمل به آن ها انگیزه شروع هر کاری را به شما می دهد
جملاتی که عمل به آن ها انگیزه شروع هر کاری را به شما می دهد

جملاتی که عمل به آن ها انگیزه شروع هر کاری را به شما می دهد

چگونه منفی بافی را تبدیل به مثبت اندیشی کنیم؟
چگونه منفی بافی را تبدیل به مثبت اندیشی کنیم؟

چگونه منفی بافی را تبدیل به مثبت اندیشی کنیم؟