نوشتن، اهداف شما را از عمومیتی سرگردان به جزئیاتی معنادار تبدیل می‌کند.
 
چکیده : موفقیت ما درگرو این است که روش ها و تکنیک های لازم را یادبگیریم.برخی تکنیک ها بسیار ساده ولی کارآمد و مجرب هستن و مبتنی بر موقعیت هایی است که برای شخصیت ها و شرکت های مختلف پیش امده و آزمون و خطای خود را پس داده است.

تعداد کلمات 576 / تخمین زمان مطالعه 3 دقیقه
 
روش های ساده و عملیاتی برای موفقیت در زندگی

به سه درصد برتر بپیوندید

همان‌طور که مشخّص است، کمتر از سه درصد از افراد، اهداف مکتوب مشخّصی دارند و معمولاً از موفّق‌ترین افراد در هر زمینه‌یی هستند. کمتر از یک درصد افراد اهدافشان را بازنویسی می‌کنند و به مرور آنها می‌پردازند. در مقاله‌یی که برای یک مجلّه محلّی در سال [1990] نوشته بودم، ناشر زیر این جمله را خط کشید، «اگر هدفی برای خود ندارید، محکوم هستید، تا همیشه برای دیگران کار کنید». این امر امروز مثل همان سال صدق می‌کند. می‌توانید در حرفه‌ی مختص به خود کار کنید تا به اهدافتان برسید یا وقتی به اهداف و مقاصد شرکت یا کمپانی برسید و بهترین موقعیّت و زمان را می‌دهید که شما به اهداف و خواسته‌هایتان دست یابید. اما در هر موقعیّتی، همیشه کار می‌کنید تا به یک هدف برسید.
 

مهارت اصلی موفقیت

تعیین اهداف، مهارت اصلی‌ست. مهارت و توانایی شما در خلق اهداف به صورت واضح و سیستماتیک و برنامه‌ریزی برای رسیدن به آنها، بهترین کمک برای رسیدن به موفّقیّت و شادی، بیش از هر مهارتی‌ست. تعیین اهداف مبحث پیچیده‌یی نیست. با یک برگ کاغذ و خودکار می‌توانید شروع کنید. نوشتن اهداف، زندگیِ شما را گاه به شکل غیر منتظره و مهیّج تغییر می‌دهد. زیگ زیگلا سخنران انگیزه‌بخش می‌گوید: «نوشتن، اهداف شما را از عمومیتی سرگردان به جزئیاتی معنادار تبدیل می‌کند.» عمل نوشتن اهداف، روی کاغذ، آنها را به ضمیر ناخودآگاه شما هدایت می‌کند. ضمیر ناخودآگاه شما با ضمیر خودآگاهتان بیست و چهار ساعته حتّا زمانی که در خواب هستید، روی اهداف و خواسته‌های شما کار می‌کنند. به راحتی می‌توانید افراد و موقعیّت‌های مختلف را در زندگی‌تان جذب کنید. و این جذب هماهنگ با نوع اهداف شما در زندگی‌تان است. می‌توانید عقاید و دیدگاه‌های مختلف را به بهترین شکل جذب کنید. به کتاب‌ها و مقالاتی برمی‌خورید که راه‌حل‌هایی برای مشکلات شما دارند. جریانی از انرژی و هیجان را تجربه می‌کنید که شما را به جلو حرکت می‌دهد. تا زمانی که تعیین هدف را براساس یک برنامه‌ی منظّم تمرین نمی‌کنید، درباره‌ی قدرتش در تغییر زندگی‌تان شک داشته باشید. امّا بعد از تمرین عملی در زندگی، به همان روشی که توضیح خواهم داد، متقاعد می‌شوید که کلّ زندگی‌تان دچار تغییر خواهد شد.
 

نرخ دستاوردهای خود را به صورت تصاعدی افزایش دهید

در فوریه سال [2003] یواس‌ای تودی مقاله‌یی را به چاپ رساند که درباره‌ی اهداف سال جدید بحث می‌کرد. یک سال قبل، روزنامه با افرادی مصاحبه کرده بود که اهداف خود را در سال [2002] نوشته بودند. در این مقاله، پاسخ‌دهندگان به دو گروه تقسیم می‌شدند: گروهی که اهداف خود را برای آن سال به صورت کتبی نوشته بودند و گروه دوم که صرفاً درباره‌ی آن اهداف فکر کرده بودند. یک سال بعد، فقط چهار درصد از افرادی که درباره‌ی اهداف فکر کرده بودند، امّا ننوشته بودند، هر نوع تغییری را در زندگی خود صورت دادند. امّا چهل و شش درصد از افرادی که اهداف را نوشته بودند، آنها را دنبال کردند و هدفشان را به دست آوردند. عمل ساده نوشتن اهداف با تفاوت 100 به 1 درصدی در نرخ موفّقیّت و دستاورد بسیار ساده تأثیرگذار است.
 
منبع: برگرفته از کتاب راندمان بالا در زمان کم
نوشته : برایان تریسی

 

بیشتر بخوانید :
قوانینی که برای موفقیت به آنها نیاز دارید
هفت مانع رسیدن به موفقیت
7 عادتی که افراد موفق دارند
چطور در زندگی شخصی و کاری موفق باشیم؟