خشم، آتشی است که ناخواسته می توان خرمن انبار احساسات را به تباهی بیفکند.
 
چکیده: مهارت کنترل خشم، یکی از مهارت های زندگی پر تنش امروزین است. با ما همراه باشید تا با مهارت مقابله با خشم خود و عصبانیت دیگران بیشتر آشنا شوید.

تعداد کلمات 590 / تخمین زمان مطالعه 3 دقیقه

 مهارت مقابله با برانگیختگی خود و خشم دیگران

مقابله با برانگیختگی

وقتی احساس می کنید که در اثر هیجان، به برانگیختگی دچار شده اید، باید سعی کنید چیزهای آرامش بخش به خودتان بگویید. فهرستی از افکار مقابله ای در زیر ارائه شده است که به حفظ آرامش و خونسردی شما کمک می کند. ممکن است بسیاری از آنها مفید نبوده یا شاید اکثر آنها متناسب با سبک شما نباشد؛ اما سعی کنید حداقل دو یا سه مورد از آنها را که می توانید هنگام شروع خشم به کار ببرید، برگزینید. اگر بخواهید می توانید این جملات را به گونه ای تغییر دهید که احساس بهتری به شما بدهند:
 • هیچ کس بد یا خوب نیست، ما فقط خواسته های متفاوتی داریم؛
 • مهم نیست که چیزی به من گفت، می دانم که آدم خوبی هستم؛
 • تا زمانی که خونسردی خود را حفظ کنید، می توانم خود را کنترل کنم؛
 • از سرزنش و قضاوت کردن بپرهیز؛
 • فقط از واژه های بی طرفانه استفاده کن؛
 • تن صدایت را آرام و پائین نگه دار؛
 • کنایه نزن، حمله نکن؛
 • عصبانی شدن باعث خواهد شد تا ... (در اینجا پیامدهای منفی خشم را عنوان کنید)؛
 • اگر عصبانی شوم، ممکن است سرم را به دیوار بکوبم، بنابر این بهتر است آرامش خود را حفظ کنم؛
 • آشفته شدن کمکی نمی کند؛
 • ارزش عصبانی شدن را ندارد؛
 • من آزرده خاطر شدم؛ ولی می توانم از آن چشم پوشی کنم؛
 • باید منطقی باشم، عصبانی شدن کمکی نمی کند؛
 • خشم نشان دهنده کاری است که باید انجام دهم. پس باید با خشم خود مقابله کنم؛
 • اوضاع را بدتر نکن، خونسرد باش؛
 • عصبانی شدن هیچ سودی ندارد؛
 • خیلی سخت نگیر، سعی کن حس شوخ طبعی خود را حفظ کنی؛
 • اگر در موقعیت بدی گیر کردم، باید فکر کنم که چگونه می توانم در آینده با این موقعیت برخورد کنم.


مقابله با فرد عصبانی

وقتی کسی شما را تحریک می کند، طبیعی است که خشمتان در نتیجه افکار برانگیزنده تشدید شود؛ اما شما می توانید از خودگویی های مقابله ای و مفید برای خودداری از رفتار تکانشی و پرخاشگرانه استفاده کنید. همان طور که در بالا اشاره شد، دو یا سه عبارت را که فکر می کنید برای شما مفید هستند، از میان نمونه های زیربرگزینید و در صورت نیاز، آنها را تغییر دهید تا برای تان مناسب تر باشند:
 • احتمالا می خواهد مرا عصبانی کند؛ اما می خواهم او را ناکام سازم؛
 • لازم نیست خودم را به او ثابت کنم؛
 • نمی خواهم به او اجازه دهم تا مرا کنترل کند؛
 • واقعا شرم آور است که چنین کاری می کند؛
 • او باید خیلی ناراحت شده باشد که این قدر عصبانی است؛
 • نباید به خودم شک کنم. مهم نیست که چه چیزی می گوید؛
 • با عصبانی شدن نمی توانم او را تغییر دهم. با این کار فقط خودم را آشفته می سازم؛ و خودم قبلا این کار را کرده ام، می توانم کمی او را آرام کنم؛
 • خونسرد باش، درباره او هیچ قضاوتی نکن؛
 • نباید سربه سرش بگذارم، فقط از صحبت کردن با او خودداری خواهم کرد؛
 • من نباید وسوسه شوم و کنترل خود را از دست بدهم؛
 • عصبانی شدن من، جز اینکه او را به خواسته اش می رساند، فایده دیگری ندارد.
 
منبع: کتاب «راهنمای نامزدی»؛ جلد چهارم: مهارت ها
نویسنده: عباس علی هراتیان
 

بیشتر بخوانید :
تکنیک های کنترل خشم در روانشناسی
مهارت کنترل خشم
خشم و عصبانیت را به کنترل در آوریم
شش گام برای مدیریت خشم
آثار خشم و راه مدیریت آن از نگاه قرآن و روایات