پاداش، در تکرار شدن رفتارهای خوب و بد کودک تاثیر دارد.
 
چکیده: رفتارهای خوب کودک، می تواند تکرار شود و رفتارهای بد او هم از این قاعده بهره می برد. برای تکرار رفتارهای خوب کودک باید چه کرد؟ با ما باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
 
تعداد کلمات 678 / تخمین زمان مطالعه 3 دقیقه

تاثیر پاداش بر تکرار رفتارهای خوب کودک

چگونه رفتار خوب کودک تکرار می شود؟

رفتار فرد به شرطی تکرار می شود یا ادامه پیدا می کند که مورد تقویت قرار بگیرد:
  • از انجام آن کار لذت ببرد.
  • از آن رضایت داشته باشد.
  • در ازای آن پاداشی دریافت کند.


تقویت کننده های رفتار

  • تقویت کننده مثبت: فرد به دنبال رفتاری که انجام می دهد، پیامدی دریافت می کند که احتمال تکرار شدن آن رفتار را بالا می برد.
  • تقویت کننده ی منفی: فرد برای مواجه نشدن با یک پیامد ناخوشایند، رفتاری را انجام می دهد.


پاداش

 چیزی است که اگر فرد کار مورد نظر را انجام دهد، دریافت می کند. پاداش نوعی تقویت کننده مثبت به حساب می آید.
 

انواع پاداش ها

در یک دسته بندی می توان انواع پاداش های را به دو دسته کلی اجتماعی و مادی تقسیم کرد. در تقسیم بندی پاداش اجتماعی می توان کلامی، عاطفی و فعالیتی را قرار داد.
 

پاداش های کلامی

  • بهتر است برای تحسین کودک، رفتار مناسب او را توصیف کنید.
  • توصیف رفتار را با اشتیاق و احساس درونی واقعی خود همراه کنید.

پاداش های عاطفی یا جسمانی

- چگونگی ابراز این نوع پاداش باید برای کودک خوشایند باشد.
- این نوع پاداش را متناسب با تغییراتی که در روحیه و رفتار فرزندتان مشاهده می کنید، تغییر دهید.
 

پاداش های فعالیتی

- این فعالیت ها باید برای کودک مطلوب و تفریحی باشند.
- این فعالیت ها را به قصد تشویق و خوشحالی کودک انتخاب کنید نه به منظور آموزش یا ادب کردن او.
- هم زمان با این فعالیت ها، پاداش های کلامی و عاطفی را نیز به کار بگیرید.
 

پاداش های مادی

- همان جایزه های رایج هستند.
- جایزه های مادی در شروع برنامه های اصلاح رفتار بسیار کارسازند.
اصول کلی زیر را در دادن پاداش های مادی باید رعایت کنید:
- بلافاصله پس از بروز رفتار مناسب داده شود.
- نوع و میزان پاداش با کیفیت رفتار مناسب باشد.
- دادن پاداش ها چه برای کودک و چه برای پدر و مادر باید عملی و ممکن باشد.
- از نظر زمان و هزینه به صرفه باشند.
- بتوان پاداش ها را با پشتوانه ی مناسبی همراه کرد.
 

پاداش دادن با جدول ستاره

- جدول ستاره نوعی نمودار است.
- 3 تا 2 مورد از رفتارهای کودک که قرار است مورد تقویت قرار بگیرد و چگونگی تخصیص پاداش به آن ها مشخص می شود.
- تعداد رفتارها باید محدود باشند.
- رفتارها باید به طور ساده، مشخص و قابل فهم تعیین گردد.
- در شروع برنامه دقت و کیفیت انجام رفتار اهمیت ندارد.

- باید به کودک یادآوری کرد تا رفتار را انجام دهد چون هنوز به انجام آن عادت ندارد.
- در شروع باید رفتارهای آسان و معمول را انتخاب کرد.
- برای کودک توضیح می دهیم که جدول ستاره را به منظور تشویق او و آموزش رفتارهای مناسب به کار می بریم.
- برای تعیین پاداش حتما باید از سلیقه و خواسته ی کودک آگاه باشیم.
- از ابتدا باید مشخص کنیم که قرار است چند تا از تقویت کننده ها به پاداش دیگری تبدیل شوند.

- به کودک فرصت می دهی تا تعداد محدودی از ستاره ها را با یک پاداش مطلوب عوض کند.
- این امکان را هم به کودک می دهید که با صبر کردن و دستیابی به تعداد بیشتری ستاره بتوانند پاداش مطلوب تری دریافت کند.
- به محض اینکه کودک رفتار مقرر را انجام می دهد به او بازخورد می دهیم.
- قابل پیش بینی بودن واکنش و پاسخ دیگران در برابر رفتار کودک به موفقیت برنامه کمک می کند.
- پای بندی والدین به قرارداد برای موفقیت آن ضروری است.
- قاطع بودن والدین ضامن موفقیت برنامه های اصلاح رفتار است.
 
منبع: درسنامه مهارت های زندگی با رویکرد تربیت فرزند
نویسنده: گروه نویسندگان پورتال فرهنگی راسخون

بیشتر بخوانید :
پاداش دادن به رفتارهای مناسب فرزندان
تشویق مناسب برای کودکان
پاداش های جدید به رفتارهای مثبت کودکان و نوجوانان
استفاده از پاداش ها و امتیازها در تغییر رفتار کودک
پاداش و تشویق مناسب برای کودکان