0
ویژه نامه ها
مولودی‌های ولادت امام رضا علیه السلام

مولودی‌های ولادت امام رضا علیه السلام

پنجشنبه، 20 تير 1398
پیشکسوتان شهادت | به مناسبت شهادت حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی

پیشکسوتان شهادت | به مناسبت شهادت حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی

شنبه، 14 ارديبهشت 1398

فعالیت های بدنی کودک در سنین مختلف

کودک در طی مراحل سنی مختلف، فعالیت های بدنی گوناگونی را می تواند انجام دهد. در این نوشتار به بیان فعالیت های بدنی کودک در سنین مختلف می پردازیم. با ما همراه باشید.
فعالیت های بدنی کودک در سنین مختلف
کودک در 20 هفتگی، در وضعیت نشسته، سر را راست و ثابت نگاه می دارد، بازوی خود را می کشد و روی شکم می خوابد.
 

فعالیت بدنی

 ۴ هفتگی: بر حرکت غیر ارادی گردن و وضعیت ناموزون خود تسلط می یابد ، روی شکم می خوابد و کمی سر را بلند می کند.
 
۱۶ هفتگی: یک وضعیت موزون به خود می گیرد، در یک لحظه کوتاه با تکیه گاه می نشیند.
 
۲۰ هفتگی: در وضعیت نشسته، سر را راست و ثابت نگاه می دارد، بازوی خود را می کشد و روی شکم می خوابد.
 
۲۴ هفتگی: از کمر به روی شکم می چرخد.
 
۲۸ هفتگی: هنگامی که به خوبی روی صندلی مستقر شده باشد، جنب و جوش می کند.
 
۳۲ هفتگی: هنگامی که روی شکم خوابیده ، چرخ می زند.
 
۳۶ هفتگی: به تنهایی می نشیند، خود را به طرف جلو خم می کند و دوباره راست می کند.
 
۴۰ هفتگی: با گرفتن میله های تخت خود سر پا می ایستد.
 
۴۸ هفتگی: در وضعیت نشسته، می چرخد، خود را به سمت جلو حرکت می دهد، خود را به میله های تخت می آویزد.
 
۵۲ هفتگی: با دست راه می رود.
 
۵۶ هفتگی: به تنهایی یک لحظه سر پا می ایستد.
 
۱۵ ماهگی: چند قدم بر می دارد و می افتد، چهار دست و پا از پله بالا می رود.
 
۱۸ ماهگی: راه می رود و به ندرت زمین می خورد و به سختی می دود. ضمن راه رفتن توپ را «هل» می دهد، نمی تواند با پا به آن ضربه بزند. دوست دارد اسباب بازی های بزرگ را با کشیدن، هل دادن و حمل کردن جابجا کند. اتاق ها و گوشه های خلوت خانه را کشف می کند. به تنهایی می نشیند و پس پسکی به طرف صندلی کوچکش به جلو می رود.
۲ سالگی: بدون زمین خوردن می دود و ضمن بازی، چمباتمه می زند. برای پریدن، بالانس زدن ، پیچاندن بازوان، تکان دادن سر و با پا زدن ، واکنش های موزونی همراه با خمیدگی زانوها دارد.
 
2 و نیم سالگی: با نوک پا راه می رود، جفت پا می پرد. هنگامی که در خیابان راه می رود، به سمت جلو می دود یا به سمت عقب خود را می کشد. اسباب بازی های خود را هل می دهد، ضمن اینکه به خوبی آنها را هدایت می کند. می دود، تند هم می دود و با موزیک بالانس می زند، خود را پیچ و تاب می دهد. می تواند یک اسباب بازی سبک را حمل کند.
 
۳ سالگی: با قدم های استوار و مطمئن راه می رود. ترجیح می دهد راه برود و ندود. می تواند یک لحظه روی یک پا بایستد بدون اینکه تعادل خود را از دست بدهد، توپ را پرتاب می کند. جست و خیز می کند، می پرد، راه می رود، با نوای موزیک می دود.
 
3 و نیم سالگی: بر قابلیت ارتجاع عضلاتش افزوده م یشود. احتمال خطر افتادن یا لغزیدن وجود دارد.
 
۴ سالگی: بسیار فعال است، در محل های بسیار دور گردش می کند. ضمن دویدن، از پله ها بالا و پائین می رود، سه چرخه سواری می کند. می تواند یک ظرف آب را بدون ریختن حمل کند. مکعب های بزرگ را ترجیح می دهد و با آن شکل های مختلفی درست می کند. با حرکت دادن از بالا به پائین ، توپ را پرتاب می کند. در فعالیت های موزونی تفسیر و تعبیر و استدلال های شخصی انجام می دهد.
 
۵ سالگی: به طور کلی آسایش بیشتر و کنترل بهتری بر فعالیت بدنی دارد و در حرکات صرفه جویی می کند. وضعیت، موزون بوده و دقیقا ساختار یافته است. گاهی با پاشنه پا راه می رود. عمل کنترل ماهیچه های بزرگ نسبت به ماهیچه های کوچک در تقدم است. در طول مدت زمانی طولانی، در یک مکان بازی می کند، اما موقعیت خود را عوض می نماید، سر پا می ایستد، می نشیند، چمباتمه می زند. از موانع بالا می رود و از یک سرگرمی به سرگرمی دیگری می پردازد. می تواند از بالای میز بپرد. دوست دارد داستانی از بازیش درست کند. می دود ، رو و زیر میز، می خزد. اشیاء را در گل و برف پرتاب می کند و از دستانش بیشتر از بازوانش برای گرفتن یک توپ کوچک استفاده می کند اما گاهی نمی تواند ضربه بزند. لیلی کنان از پله پائین می آید و پا را عوض می کند. سعی می کند سرسره بازی کند و طناب بازی کند و با چوب های بلند راه برود و تعادل خود را حفظ کند. دوست دارد با صدای موسیقی راه برود.
 
۵ / ۵ سالگی: تقاضا می کند که دوچرخه اش را با یک دوچرخه دیگر عوض کنند و چندین تجربه موفق با دوچرخه انجام می دهد.
 
۶ سالگی: بسیار فعال است و تقریبا همیشه در حال حرکت و جنب و جوش است. کارهای بسیار ناشیانه ای انجام می دهد و به محض اینکه کار زیادی انجام بدهد، می افتد. روی «الاکلنگ» موفق به حفظ تعادل خود می شود. بازی پر تحرک انجام می دهد، ضمن اینکه با موسیقی می خواند و می پرد. گاهی او را در حال کشتی، پشتک زدن ، چهار دست و پا خزیدن یا مشت زدن به یک کودک دیگر مشاهده می کنند. مکعب های بزرگ و اثاث را برای ساختن خانه، جابجا می کند. می تواند
توپ را بچرخاند، آن را پرتاب کند و گاهی به خوبی موفق به دوباره گرفتن آن می شود. برای سرسره بازی و پریدن در عرض سعی می کند و گاهی با میله ها عملیات آکروباتی انجام می دهد. عده ای از پسرها، از حفر و کندن زمین در مدتی طولانی لذت می برند.
 
7 سالگی: در تمرینات خشن، خود را بسیار محتاط نشان می دهد، فعالیت های گوناگون انجام می دهد. گاهی اوقات و لحظه ای دیگر غیر فعال است. بدون خسته شدن، تمریناتش را تکرار می کند. شیفته تعدادی از بازی ها مانند سرسره بازی، طناب بازی و تیله بازی است. بسیار دوست دارد یک دوچرخه داشته باشد، برای یک زمان کوتاه می تواند سوار دوچرخه شود، اما هنوز قادر نیست که با آن به خیابان های بزرگ برود. می خواهد یاد بگیرد که با شدت به توپ ضربه بزند و آن را پرتاب کند. به ویژه پسرها دوست دارند در تمام جهات بدوند و هواپیماهای کاغذیشان را به هوا پرتاب کنند. دوست دارد جست و خیز کند یا با موسیقی حرکاتی انجام دهد.
 
۸ سالگی: حرکات بدنی بسیار موزون و لطیفی دارد. نسبت به حفظ تعادل خویش و دیگران آشنا می شود. دوست دارد به ردیف دنبال هم بازی کنند. بازی فوتبال و بیس بال را با توپی که زیاد سفت نباشد یاد می گیرد و تغییر بازی را در طی یک دوره بازی دوست دارد. دخترها یاد می گیرند که ضمن دویدن، هنگامی که طناب می چرخد، وارد بازی شوند؛ هنگامی که می بینند خوب موفق نشده اند، از بازی خارج می شوند؛ اما هنوز نمی توانند هنگامی که می پرند روش خود را تغییر دهند. در ضمن شانه زدن ، رفتار و حرکات و ژست هایی به خود می گیرند. بازی های عملی مهیج با حرکات توصیفی و ویژه انجام می دهند. بسیاری از کودکان رقص های محلی را دوست دارند.
 
۹ سالگی: بسیار به کار و بازی می پردازد و گاهی تنها هنگامی که خسته است مکث میک ند. برای مثال، هنگامی که دوچرخه سواری می کند، می دود، راه پیمایی و سرسره بازی یا توپ بازی می کند، به بهترین نحوی سرعت خود را کنترل می کند، اما از تند رفتن با ماشین یا سرسره بازی با اسکی، نمی ترسد. به نیروی خود علاقمند است و از برداشتن اشیاء لذت می برد. خود را پیچ و تاب می دهد. پسرها دوست دارند بین خودشان زور آزمایی کنند و ممکن است به بوکس بازی علاقمند شوند. به بازی گروهی علاقه دارد و سعی می کند مهارت خود را کامل کند.

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
پنجشنبه، 22 فروردين 1398
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 250
موارد بیشتر برای شما
چگونه دو نیمکره مغز را فعال کنیم؟ (بخش دوم)
چگونه دو نیمکره مغز را فعال کنیم؟ (بخش دوم)

چگونه دو نیمکره مغز را فعال کنیم؟ (بخش دوم)

آسیب های استفاده از اینترنت (بخش اول)
آسیب های استفاده از اینترنت (بخش اول)

آسیب های استفاده از اینترنت (بخش اول)

احیاء مذهبی در شرق آسیا
احیاء مذهبی در شرق آسیا

احیاء مذهبی در شرق آسیا

استخوان درد چه علائمی دارد و روش درمان آن چیست؟
استخوان درد چه علائمی دارد و روش درمان آن چیست؟

استخوان درد چه علائمی دارد و روش درمان آن چیست؟

دینگ دینگ، زنگ تفریح

دینگ دینگ، زنگ تفریح

مثل گیلاس
مثل گیلاس

مثل گیلاس

نشانه های یک مهد کودک نامناسب (بخش اول)
نشانه های یک مهد کودک نامناسب (بخش اول)

نشانه های یک مهد کودک نامناسب (بخش اول)

اینترنت و دنیای نوجوانی (بخش دوم)
اینترنت و دنیای نوجوانی (بخش دوم)

اینترنت و دنیای نوجوانی (بخش دوم)

فواید سیب زرد برای سلامتی (بخش دوم)
فواید سیب زرد برای سلامتی (بخش دوم)

فواید سیب زرد برای سلامتی (بخش دوم)

آلرژی مرغ چه علائمی دارد؟
آلرژی مرغ چه علائمی دارد؟

آلرژی مرغ چه علائمی دارد؟

فواید سیب زرد برای سلامتی (بخش اول)
فواید سیب زرد برای سلامتی (بخش اول)

فواید سیب زرد برای سلامتی (بخش اول)

نحوه شیردهی به نوزاد در طول شب
نحوه شیردهی به نوزاد در طول شب

نحوه شیردهی به نوزاد در طول شب

نکاتی پیرامون شیردهی بعد از سزارین
نکاتی پیرامون شیردهی بعد از سزارین

نکاتی پیرامون شیردهی بعد از سزارین

راهکارهای خانگی برای درمان ورم لثه (بخش سوم)

راهکارهای خانگی برای درمان ورم لثه (بخش سوم)

علت انجام اکو قلب جنین چیست؟
علت انجام اکو قلب جنین چیست؟

علت انجام اکو قلب جنین چیست؟

راهکارهای خانگی برای درمان ورم لثه (بخش دوم)
راهکارهای خانگی برای درمان ورم لثه (بخش دوم)

راهکارهای خانگی برای درمان ورم لثه (بخش دوم)

تست آمنیوسنتز چگونه و به چه علت انجام می شود؟
تست آمنیوسنتز چگونه و به چه علت انجام می شود؟

تست آمنیوسنتز چگونه و به چه علت انجام می شود؟

راهکارهای خانگی برای درمان ورم لثه (بخش اول)
راهکارهای خانگی برای درمان ورم لثه (بخش اول)

راهکارهای خانگی برای درمان ورم لثه (بخش اول)

همه چیز درباره جدا شدن زودرس جفت از رحم

همه چیز درباره جدا شدن زودرس جفت از رحم

7 روش برای تقویت حافظه
7 روش برای تقویت حافظه

7 روش برای تقویت حافظه

هر آنچه باید درباره خون بند ناف بدانید
هر آنچه باید درباره خون بند ناف بدانید

هر آنچه باید درباره خون بند ناف بدانید