عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر ازدواج موفق (بخش اول)

در یک ازدواج موفق، عوامل متعدد خانوادگی، شخصیتی و ... بر روی آن موثر هستند. در این نوشتار برآنیم به بیان عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر ازدواج موفق بپردازیم. با ما همراه باشید.
چهارشنبه، 23 بهمن 1398
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر ازدواج موفق (بخش اول)
ناهمخوانی انتظارات از نقش ها، آیین ها، اجتماعی بودن و برقراری ارتباط می تواند به سطوح بالای ناخشنودی از ارتباط صمیمانه بیانجامند.
 

عوامل اجتماعی- فرهنگی

بافت اجتماعی، کیفیت و ثبات روابط را تحت تأثیر قرار می دهد (داکی و هولمن، ۲۰۰۲). به این معنا که محیط فرهنگی - اجتماعی تعیین کننده سن مناسب ازدواج، نژاد، تحصیلات و مانند آن است. فرهنگ به شیوه پذیرش فرد و دیدگاه او نسبت به دنیا گفته می شود (استاتزمان، ۲۰۱۱). فرهنگ می تواند شیوه های برقراری ارتباط، حل مسئله و انجام آیین ها و مناسک را شکل دهد (هالفورد و همکاران، ۲۰۰۳، هولمن و لینفورد، ۲۰۰۱).
 

فرهنگ و تاثیر آن در ازدواج موفق

در واقع، فرهنگ به واسطه طبقه اجتماعی، مذهب، جغرافیای محل زندگی، تشویش های جنسیتی و نژادپرستی و همچنین، پویایی های خانواده تحت تأثیر قرار می گیرد (مک گولدریک، ۲۰۰۸). برای متخصصان بالینی درک گستره عواملی که در ثبات و کارکرد ازدواج و ارتباط دخالت دارند، مهم است. این عوامل دربردارنده نقاط قوت و آسیب پذیری های فردی و فرایندهای تعاملی میان زوجین می شود که در تعامل با آثار پس زمینه فرهنگی فرد باید در نظر گرفته می شوند (برادبری وکارنی، ۲۰۰۴، مک گولوریک و گیورادانو و گارسیا-پرتو، ۲۰۰۵).
 

فرهنگ چیست؟

فرهنگ دربرگیرنده آداب و رسوم، ناحیه جغرافیایی، غذا، آیین ها و تشریفات، زبان، روش های مشترک، منشأ خانوادگی و قومیت می شود (استاتزمان، ۲۰۱۱). هالفورد و همکاران (۲۰۰۳) معتقدند بافت فرهنگی که فرد در آن بزرگ شده است، سبب شکل گیری انتظارات، مفروضه ها و باورهای فرد در مورد ارتباط زناشویی می شود. فرهنگ موجب شکل گیری شیوه های برقراری ارتباط، حل مسئله و انجام آیین ها و تشریفات می شود (مالفورد و همکاران، ۲۰۰۳).
 
ناهمخوانی انتظارات از نقش ها، آیین ها، اجتماعی بودن و برقراری ارتباط می تواند به سطوح بالای ناخشنودی از ارتباط صمیمانه بیانجامند (هالفورد و همکاران، ۲۰۰۳). فرهنگ، سطوح همگنی میان زوجین را شکل می دهد؛ به گونه ای که پس زمینه فرهنگی فرد را در مورد اینکه چقدر او شبیه همسرش هست، تحت تأثیر قرار می دهد (کوئین و گاسیگالوپ، ۲۰۰۹) و سطوح همگنی فرهنگی بر چگونگی روابط زوجین اثر می گذارد (استانزمان، ۲۰۱۱).
 

 زمینه اجتماعی

 الن (۱۹۹۳) معتقد است انتخاب های در دسترس ما به موقعیت هایمان بستگی دارند؛ یعنی به فرهنگ، جامعه و اقتصادمان. بری (۱۹۸۳) نیز بر این باور است که ازدواج واقعا مانند یک تعهد به جامعه به گستردگی تعهد به یکدیگر است و زمانی که ما نسبت به تعهداتمان به ازدواج وفادار باشیم، جامعه بهتری خواهیم ساخت. جامعه ای که در آن زندگی می کنیم بستر روابط را به گونه ای فراهم می کند که در آن ازدواج کارایی داشته باشد. بنابراین، مفاهیم جامعه از آنچه موجب می شود که یک ارتباط خوب شکل بگیرد، شیوه ای که افراد و زوجین در آن جوامع را وادار به انتخاب و تعامل با یکدیگر می کند، تحت تأثیر قرار می دهد (الن، ۱۹۹۳).
 
به باور میلاردو و ولمن (۱۹۹۲) کارکرد روابط در شبکه های اجتماعی و در بافت های اجتماعی آنها، بس روابط زناشویی و پیش از ازدواج را تحت تأثیر قرار مید هند. افزون بر این، افراد تحت تأثیر شبکه های اجتماعی هستند؛ به این معنا که روابط آنها با خانواده و دوستان در انتخاب هایشان برای گسترش و حفظ روابط دو نفره عاشقانه تأثیرگذار است. شبکه اجتماع براساس تعریف ون تیلبرگ (۱۹۹۷) نه تنها افرادی را دربر می گیرد که در تماس مستقیم یا تحت تأثیر یک فرد هستند؛ بلکه شامل ارتباط های میان تمامی افراد در آن شبکه نیز می شود.
 
در مجموع، شبکه های اجتماعی به صورت یک گروه از روابط دو نفره مجزا و جداگانه میان فرد با دیگران (یعنی با والد، هم شیر، دوست، همکار) تعریف می شود. در بررسی عوامل مؤثر پیش از ازدواج روی کیفیت زناشویی این شبکه شامل خانواده اصلی فرد و بافت های دوستان می شود.
 
استین، بوش، روس و وارد (۱۹۹۲) معتقدند که بافت اجتماعی زوجین به سه شیوه مطالعه شده است: رویکرد فردی، رویکرد دو نفره و رویکرد مبتنی بر شکل ظاهری.
 
در رویکرد فردی به بررسی پیوندهای اجتماعی زوجین در شبکه های شخصی هر یک از آنها به طور جداگانه پرداخته میشود. در رویکرد دو نفره، پژوهشگران به جستجوگری روابط با افرادی که در تماس با زوجین هستند، می پردازند. در رویکرد مبتنی به شکل ظاهری به مفهوم سازی شبکه زوجین به صورت ترکیبی از روابط مجزا و تسهیم شده با دیگران پرداخته می شود (استین و همکاران، ۱۹۹۲).
 

حمایت اجتماعی

 یکی از جنبه های بافت اجتماعی تأثیرگذار روی برونداد ازدواج، وجود حمایت شبکه اجتماعی است، یعنی دریافت حمایت از خانواده و دوستان در روابط پیش از ازدواج می تواند پیش بینی کننده کیفیت زناشویی در آینده باشد (بورکس و والین، ۱۹۵۳؛ بوث و ژانسون، ۱۹۸۸؛ کیت، هوستون و نسلروده، ۱۹۸۶؛ کوردک، ۱۹۹۱؛ وایت، ۱۹۹۰) و موجب افزایش ثبات روابط قبل و بعد از ازدواج شود (کوردک، ۱۹۹۱). دریافت حمایت والدین پیش از ازدواج نیز با کیفیت ازدواج در ارتباط است، اما مخالفت والدین قبل از ازدواج با مشکلات زناشویی همبستگی مثبت دارد (وایت، ۱۹۹۰).
 
ادامه دارد...
 
منبع: مشاوره پیش از ازدواج، مسعود جان بزرگی، صص 192-194، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، اول، 1397.


سبک زندگی مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
سبک زندگی مرتبط