همایون عریضی اصفهانی

همایون عریضی اصفهانی
دکتر همایون عریضی اصفهانی مهندس برق و همکار مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در گروه علوم مهندسی است. وی همچنین عضو هیئت علمی و استاد (بازنشسته) دانشگاه علم و صنعت ایران است.
 
شناسنامه
 1321 ه.ش  تولد
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای مهندسی برق  تحصیلات
 سیراکیوس، آمریکا  دانشگاه
 تدریس، پژوهش  زمینه فعالیت
 از دهه 50  سال های فعالیت
 تألیفات متعدد علمی  آثار مهم
 استاد نمونه کشور، جایزه برترین برگزیده کتاب سال  جایزه ها
 پدر: حسین عریضی والدین

زندگی نامه

تولد
دکتر همایون عریضی اصفهانی در سال 1321 ه.ش در اصفهان متولد شد. پدر ایشان، حسین عریضی ، دبیر فرهنگ و رئیس دبیرستان ادب اصفهان بودند.

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
- دیپلم متوسطه (رشته ریاضی) از دبیرستان ادب در سال 1339 ه.ش
- لیسانس BEE از دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان در سال 1346 ه.ش
- فوق لیسانس مهندسی برق از دانشگاه سیراکیوس، آمریکا در سال 1348 ه.ش
- دکترای مهندسی برق رشته میدان (مهندسی الکترومغناطیس، میکرو ویو، آنتن و انتشار امواج) از دانشگاه سیراکیوس، آمریکا در سال 1352 ه.ش
 

همایون عریضی اصفهانی

آثار

آشنایی با اسلام
الکترومغناطیس
تحلیل و طراحی آنتن
کاتالوگ دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
میدانها و امواج
میدانهای الکترومغناطیس متناوب

جوایز وافتخارات

- جایزه استاد پژوهشگر برتر سال در حوزه مخابرات (جایزه دکتر حکاک) توسط انجمن IEEE بخش ایران  در سال ۱۳۹۵ ه.ش
- لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه کشور در سال 1385 ه.ش
- برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کتاب"تحلیل و طراحی آنتن" در سال 1378 ه.ش
- پژوهشگر برتر دهمین جشنواره بانیان علم و صنعت و کسب لوح زرین توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

منابع:

1. دانشگاه علم و صنعت ایران
2. بنیاد ایران شناسی
نسخه چاپی