طاهره سادات طباطبایی امین

طاهره سادات طباطبایی امین
طاهره سادات طباطبایی امین عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مرتبه علمی استادیاری در دانشکده علوم قرآنی تهران مشغول به فعالیت می باشد.
 
شناسنامه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای علوم قرآن و حدیث  تحصیلات
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  دانشگاه
 تدریس  زمینه فعالیت
 از دهه 80  سال های فعالیت
 تألیف کتب و مقالات  آثار مهم

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، سال 1391 ه.ش
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، سال 1382 ه.ش
سطح 3 حوزه علمیه قم در رشته تفسیر و علوم قرآن، جامعه الزهرا سلام الله علیها، سال 1379 ه.ش

 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، پیشرفته
زبان انگلیسی، متوسط

تدریس
تفسیر ترتیبی قرآن ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
تفسیر موضوعی قرآن ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
تاریخ تفسیر و مفسران ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
علوم قرآن ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
مفردات قرآن ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
تجزیه و ترکیب آیات و روایات ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
عربی تخصصی ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
مبانی و روشهای ترجمه قرآن ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
تاریخ تفسیر و مفسران ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1380 ه.ش تا کنون
روش ها و گرایش های تفسیر قرآن ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1390 ه.ش تا کنون
روش ها و مکاتب تفسیری ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1390 ه.ش تا کنون
تفاسیر معاصر ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1390 ه.ش تا کنون
تحریف ناپذیری قرآن ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1390 ه.ش تا کنون
مطالعات خاورشناسان درباره قرآن ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1390 ه.ش تا کنون
نقد روایات تفسیری ، مقطع کارشناسی ارشد، از 1390 ه.ش تا کنون
تحلیل قصص قرآن ، مقطع کارشناسی
فن ترجمه قرآن ، مقطع کارشناسی
تفسیر آیات الاحکام ، مقطع کارشناسی
علم الحدیث ، مقطع کارشناسی
فقه الحدیث ، مقطع کارشناسی
علم رجال حدیث(توثیقات عام و خاص) ، مقطع کارشناسی
 
 فعالیت های علمی اجرایی
 عضو کارگروه پژوهشی ارتقای پایان نانه های دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مهر 1397 ه.ش
 مدیریت گروه آموزشی تفسیر قرآن، دانشکده علوم قرآنی تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1397 ه.ش
 عضو شورای آموزشی، دانشکده علوم و فنون قرآن تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 استاد مشاورعلمی فرهنگی دانشکده قرآن تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 عضو شورای آموزشی، دانشکده علوم و فنون قرآن تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 عضو شورای پژوهشی، دانشکده علوم و فنون قرآن تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 زباندان عربی بعثه مقام رهبری درسازمان حج وزیارت. (تبلیغ بین المللی) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 مصاحبه علمی جذب طلاب جامعه الزهراء قم جامعه الزهراء قم 1382 تا 1385 ه.ش
 مصاحبه علمی گزینش طلبه سطح3 (مقطع ارشد) حوزه¬های علمیه خواهران تهران حوزه های علمیه خواهران تهران 1386 ه.ش
 مشاوره علمی، غرفه دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم، نمایشگاه بین¬المللی قرآن، ماه مبارک رمضان نمایشگاه بین المللی قرآن خرداد 1397 ه.ش
مصاحبه علمی گزینش طلبه سطح4 (مقطع دکتری) حوزه¬های علمیه خواهران تهران حوزه های علمیه خواهران تهران 1396 ه.ش
مصاحبه علمی گزینش دانشجویان ارشد دانشکده علوم و فنون قرآن تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1389 ه.ش

آثار

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی
 آراء مختلفة حول نظریة القرآن الکریم فی العوامل الجغرافیة للقصص مجله علمی- پژوهشی بین¬المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس 1391 ه.ش
 جغرافیای تاریخی مصر درقرآن وعهدعتیق مجله علمی- پژوهشی قرآن¬شناخت پژوهشگاه حوزه ودانشگاه 1391 ه.ش
 جغرافیای تاریخی محل عبور بنی¬اسرائیل از بحر در قرآن وعهدعتیق مجله علمی- پژوهشی تحقیقات علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء(س) 1393 ه.ش
 معناشناسی ایمان دراحادیث "إن النساء نواقص الایمان" فصلنامه علمی- پژوهشی نهج البلاغه، دانشگاه بوعلی سینا (همدان) شماره 3 1392 ه.ش
 آراء المستشرقین حول الواجبات الزوجیه للمرئه فی القرآن الکریم (دراسه و نقد) فصلنامه علمی- پژوهشی المصباح، کربلاء، العتبة الحسینیة 1397 ه.ش
 دراسة الآراء فی تحدید مکان جنة النبی آدم علیه السلام فی نظر علماء الجغرافیا التاریخیة وعلماء الآثار ومفسری القرآن الکریم والعهد القدیم فصلنامه علمی- پژوهشی مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة 1397 ه.ش
 نمط ادارة الأنفال فی القرآن والحدیث دراسة فقهیة فصلنامه علمی- پژوهشی مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة پاییز1397 ه.ش
 بررسی میزان ارتباط سوره عادیات با امام علی علیه السلام درمنابع فریقین فصلنامه علمی- پژوهشی امامت پژوهی بهار تابستان 1396 ه.ش
 ارتباط سوره اسراء با مهدویت ونقد وبررسی آراء مفسران فریقین در مصداق¬یابی دو پیروزی آغاز سوره فصلنامه علمی- پژوهشی مجله مهدویت مشرق موعود تابستان 1398 ه.ش
 دراسه حول عناصرالثقافه والطرق العملیه للتثقیف فی القرآن الکریم فصلنامه علمی- پژوهشی المصباح 1398 ه.ش
 تعارض نظریه رؤیا انگاری وحی قرآنی با آیات، روایات، عقل وعلم فصلنامه علمی- پژوهشی بین المللی الآداب للعلوم القرآنیة 1396 ه.ش
 راهبردهای تحقق وحدت اسلامی درمقابله با تکفیر از دیدگاه کاشف الغطاء مجموعه مقالات برگزیده اجلاس جهانی محبان اهل بیت ومسأله تکفیریها آذر 1396 ه.ش
 استراتیجیات تحقیق وحدة الأمة الاسلامیة لمواجهة التکفیر(الکیان الصهیونی) فی منظار الشیخ کاشف الغطاء مجموعة مقالات مختارة من المؤتمرالعالمی، لمحبی اهل البیت وقضیة التکفیریین آبان 1396 ه.ش
 واکاوی نقدهای وارد برادله وثاقت ابراهیم بن هاشم قمی، وعلل عدم تنصیص بروثاقت وی چاپ درمقالات برگزیده همایش علوم انسانی بعنوان علمی-پژوهشی بهار 1397 ه.ش
 راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی درقرآن کریم مجله علمی ترویجی بانوان شیعه شماره 27 پاییز و زمستان1390 ه.ش
 جایگاه مطالعات جغرافیایی در آراء تفسیری علامه طباطبائی فصلنامه علمی ترویجی سراج منیر، دانشگاه علامه طباطبائی شماره 37 پاییز 1393 ه.ش
 نقش علمای عالی دره درگسترش فلسفه اسلامی پژوهشنامه علمی- ترویجی فلسفه وحکمت اسلامی بهار و تابستان 1396 ه.ش
 آثار تربیتی محبت الهی با تکیه برآموزه های آیات و روایات فصلنامه علمی- ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی بهار 1398 ه.ش
 داستان قوم ثمود درقرآن ویافته های جغرافیایی دوفصلنامه علمی-تخصصی، مطالعات تطبیقی قرآن¬پژوهی تابستان 1396 ه.ش
 آداب تعامل با سالمندان در آموزه های ایات و روایات دوفصلنامه علمی-تخصصی، آموزه¬های نوین قران وسنّت پاییز و زمستان 1398 ه.ش
 بررسی و نقد انگاره برتری ذاتی بنی اسرائیل براساس مطالعه تطبیقی تفاسیر قرآن  وتفاسیر عهدعتیق دوفصلنامه علمی-تخصصی، مطالعات تطبیقی قرآن¬پژوهی تابستان 1397 ه.ش
 زن در خانواده¬ی توحیدی دوفصلنامه علمی-تخصصی، آموزه¬های نوین قران وسنّت بهار و تابستان 1397 ه.ش
 
 مقالات در همایش های داخلی
 جهان شمولی آموزه های فرهنگساز قرآن کریم همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآن و روایات اهل بیت در دنیای معاصر تهران دانشگاه علوم و قرآن تهران آذر 1396 ه.ش ملی
 ادله عقلی و نقلی جهان شمولی همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآن و روایات اهل بیت در دنیای معاصر تهران دانشگاه علوم و قرآن تهران آذر 1397 ه.ش ملی
 مکانة المرأة بین أسلوب الحیاة الإسلامیة و الحیاة الغربیة ویژه نامه همایش بین المللی سبک زندگی تهران دانشگاه علوم و قرآن کریم 1392 ه.ش بین المللی
 غلبه موعود درتفسیر ترتیب نزولی قصص قرآن وکشف غرض سوره ها دومین کنگره بین المللی وسومین کنفرانس توانمندسازی جامعه درحوزه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی تهران علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهار 1397 ه.ش بین المللی
 
 کتاب های چاپ شده
 جغرافیای تاریخی مسیر حرکت بنی¬اسرائیل (مصر، قلزم، فلسطین) درقرآن وعهدعتیق. (رساله دکتری اینجانب)، بدون همکار 1393 ه.ش
 تربیت جنسی فرزندان ازمنظر اسلام، انتشارات جامعه المصطفی. (رساله ارشد به راهنمایی اینجانب) بدون همکار
 علی علیه السلام خلیفه رسول الله (ترجمه کتاب) بدون همکار در دست چاپ

 پایان نامه ها
روش شناسی تفسیر نسیم حیات راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1392/11/30
 معنای کلّا و بل از منظر سیاق قرآنی راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1392/11/31
حقوق و تکالیف کارگر در قرآن و حدیث راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1392/11/32
دراسه ونقد آراءالمستشرقین حول الحقوق الزوجیه للمراه فی القرآن راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 139311/26
جغرافیای تاریخی عربستان در قرآن راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 139311/26
نقد وبررسی شبهه رویا انگاری وحی قرآنی راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1395/12/18
شیوه های فرهنگ سازی عفاف اسلامی راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1396/11/25
بررسی تطبیقی جغرافیایی تاریخی بین النهرین در قرآن وعهد عتیق راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1395/12/10
روش شناسی تفسیر بلاغ سید ابوالفضضل میر محمدی زرندی راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1395/11/16
مبانی قرآنی و روایی دیدگاه مقام معظم رهبری در زمینه شناخت دشمن و راه های مقابله با آن راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1396/09/26
نقد تفاسیر اهل سنت در عدم بیان فضائل اهل بیت (ع) در قرآن کریم راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1397/06/26
تاثیر مطالعات جغرافیایی در تفاسیر معاصر راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1395/12/07
جاایگاه اکثریت در قرآن باتاکید برمفسران راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1296/12/20
تبیین آثار تربیتی تعالی معنوی و (متافیزیک عشق ) در قرآن و حدیث راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1397/06/31
آسیب شناسی عرفانهای نوظهور و راهکارهای مقابله با تکیه براندیشه های آیت الله جوادی آملی راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1398/06/31
آداب وآثار تعامل مثبت با سالمندان بر اساس آموزه های قرآنی و روایی راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1398/06/32
بررسی نقش معاونین و یا مربیان پرورشی در توسعه و ترویج انس دانش آموزان ابتدایی با قرآن راهنمایی دانشگاه و علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم و قرآن تهران 1392/06/31

جوایز و افتخارات

معرفی درهمایش تجلیل از بانوان قرآنی، به عنوان بانوی نمونه فعال قرآنی، سی¬امین دوره مسابقات بین-المللی قرآن کریم، سازمان اوقاف، دریافت تندیس وجایزه ولوح تقدیر، 1392 ه.ش
پایان نامه برتر جشنواره حلی، معناشناسی ظهور در آیات و روایات تفسیری، طلبه سطح3 رشته تفسیر وعلوم قرآن، به راهنمایی اینجانب. 1396 ه.ش
معرفی به عنوان استاد پژوهشگر برتر دانشکده علوم قرآنی تهران، آذر1397 ه.ش

منبع:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نسخه چاپی