حسین معلومی

حسین معلومی
متولد: 1325 رشت، نام اصلى: سید حسین معلومى، تحصیلات: دیپلم، فعالیت در تلویزیون از 1350، بازى در فیلم كوتاه «پیاده 1353) 7)، شروع بازیگرى: فرمان (1361) عمده‏ى فیلمها: پیك جنگل (1362)، عیاران و طراران (1364)، پلاك (1364)، گال (1365)، فرصت سبز حیات (كوتاه- 1365)، ترن (1366)، سازمان 4(1366)
نسخه چاپی