داود پارسا پژوه

داود پارسا پژوه
دکتر داوود پارساپژوه دارای دکترای مهندسی تکنولوژی چوب از دانشگاه علوم نانسی فرانسه، استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم است.
 
شناسنامه
  سال 1320 ه.ش   تولد
 24 مرداد سال 1394 ه.ش  درگذشت
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکتری مهندسی در تکنولوژی چوب  تحصیلات
 دانشگاه علوم نانسی فرانسه  دانشگاه
 فرهنگی، پژوهشی  زمینه فعالیت
 از دهه 40 هجری شمسی  سال های فعالیت
 تألیف چندین کتاب و مقالات متعدد  آثار مهم
 استاد نمونه و برنده کتاب برگزیده  جایزه ها

زندگی نامه

تولد
دکتر پارساپژوه در سال 1320 ه.ش در تهران متولد شد.
 
درگذشت
دکتر داوود پارسا پژوه، از مشاهیر دانشگاه تهران، استاد پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه و خیر جاودان بنیاد حامیان، در سال 1394 ه.ش و در سن 74 سالگی چشم از جهان فرو بست. مجلس ترحیم مرحوم آقای دکتر داود پارساپژوه روز یکشنبه ۲۵مرداد ۱۳۹۴  ه.ش از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.
 
داود پارسا پژوه

سمت وفعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۴ ه.ش مدرک کارشناسی رشته مهندسی جنگل و مراتع را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی در تکنولوژی چوب از دانشگاه علوم نانسی فرانسه، به کشور بازگشت و در سال ۱۳۴۹ ه.ش با مرتبه استادیاری در دانشگاه تهران به خدمت مشغول شد.

سوابق اجرایی
سرپرست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1357-1359 ه.ش
معاون مالی – اداری دانشگاه تهران، 1359-1360 ه.ش
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1360-1362 ه.ش
معاون آموزشی دانشگاه تهران، مرداد تا دی ماه 1362 ه.ش
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1362-1363 ه.ش
معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1365-1370 ه.ش
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1372-1376 ه.ش
مدیر گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران، 1377-1379 ه.ش
عضو هیئت ممیزه دانشگاه تهران در طی 7 دوره (14 سال)
عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاهها طی 5 دوره (10 سال)
عضو گروه برنامه‌ریزی آموزشی کشاورزی – ستاد انقلاب فرهنگی (سرپرست کمیته منابع طبیعی) حدود 14 سال
عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (رئیس شاخه چوبشناسی و صنایع چوب) بیش از 8 سال
نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
عضو شورایعالی پژوهش‌های علمی (کمیسیون کشاورزی) به مدت 3 سال
سر دبیر مجله منابعه طبیعی ایران ، 1382- 1385/7/28
عضو انجمن بین‌المللی آناتومی چوب (IAWA)
عضو انجمن بین‌المللی حفاظت چوب (IRG)
 
داود پارسا پژوه

آثار

الف: مقالات علمی
شناسایی چوب به روش رادیوگرافی – نشریه دانشکده جنگلداری، د. تهران. شماره 25، 1350 ه.ش.
بررسی ساختمان چوب 6 گونه از درختان جنگلی ایران نشریه دانشکده جنگلداری، د. تهران، شماره 24، 1349 ه.ش.
‌بررسی همبستگی بین رویش سالانه و کیفیت تکنولژیک چوب راش. نشریه دانشکده منابع طبیعی، د. تهران، ‌شماره 29، 1352 ه.ش.
بررسی درصد رطوبت، وزن مخصوص و مقدار ماده خشک در واحد حجم مهمترین چوبهای جنگلی ایران. نشریه د. منابع طبیعی د. تهران، ‌شماره 3، 1353 ه.ش.
بررسی اوراق فشرده چوبی در ایران ، ‌نشریه د. منابع طبیعی د. تهران، شماره 31، 1353 ه.ش.
بررسی کیفیت فیزیکی چوب راش ایران در رویشگاههای مختلف . نشریه دانشکده منابع طبیعی، د. تهران، شماره 34، 1355 ه.ش.
بررسی خواص فیزیکی تخته خرده چوبهای ساخته شده در کارخانجات ایران. نشریه دانشکده منابع طبیعی، د. تهران شماره 33، 1355 ه.ش.
بررسی اجتمالی وضعیت حفاظت چوب در ایران، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 41، 1366 ه.ش.
تغییرات خواص فیزیکی و طول الیاف گونه راش، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 48، 1375 ه.ش.
مطالعه تغییرات کیفیت فیزیکی و مکانیکی چوب بلوط بر حسب رویشگاه، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 49 (نفر سوم)، 1375 ه.ش.
بررسی تغییرات خواص فیزیکی و طول الیاف چوب گونه ممرز، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 1-50، 1376 ه.ش.
بررسی دوام چوب راش در حالت طبیعی و تیمار شده مجله منابع طبیعی ایران، شماره 2-50، 1376 ه.ش.
بررسی ویژگیهای صوتی چوب، مجله تحقیقات چوب و کاغذ، شماره انتشار 174-1376، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 
داود پارسا پژوه

ب: مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی
ساختمان چوب انار و موارد استفاده از آن، سمینار بررسی مسائل انار در ایران – کرج – دانشکده کشاورزی د. تهران، 1366 ه.ش.
بررسی فرآورده‌های چوب و سیمان و امکانات استفاده از آن در ایران، سمپوزیوم بررسی مسائل جنگل و فرآورده‌های چوبی در ایران – کرج – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 1354 ه.ش.
بررسی طیف سنجی رنگ 13 گونه چوبی ایران. همایش پژوهشی سه روزه دانشکده منابع طبیعی د. تهران، 1379 ه.ش.
1974. Qualite du bois de Fagus Orientalis de l'Elbourz(Iran). Revue forestiere francaise, class. Oxford 81:174 Fagus orientalis (55) Nancy. France.
1975, Les panneaux de bois en Iran. FAO World Consultation on wood based panels Doc. No 145. New Delhi India.
1979, Holzwirtschaft am Beispiel Provinzhaupt (Rasht). Forstarchive, 50-12, Hanover-Germany.
1986, Etude dendroclimatique du bois de Taxus baccata du nordde l'Iran Journal furestier Suisse, 137(1986 10:853-868)
1980, Iranian hornbeam quality. 15th International IUFRO congress on wood quality 1980 June, oxford.
1990. Wood anatomy of 3 broad leaved species native to the Caspian forest of Iran. IAWA Bulletin n. s. vol 11(2). , 1990
1992, Natural durability of Iranian Saxual wood (Haloxylon persicum against the fangal decay, IUFRO Confrence. Nancy – France.
 
ج: کتاب های منتشر شده
تکنولوژی چوب، انتشارات دانشگاه تهران 1363 ه.ش، این کتاب تالیف است و تا کنون 5 بار تجدید چاپ شده است. 420 صفحه قطع وزیری
اطلس چوب های شمال ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373 ه.ش، این کتاب تالیف است و تا کنون 4 بار تجدید چاپ شده است، 150صفحه در قطع رحلی به دو زبان فارسی – فرانسه
صنایع چوب مخصوص دانشسراهای عالی کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش، 1358 ه.ش، این کتاب جمع‌آوری است و چندین بار تجدید چاپ شده و تعداد مولفین 3 نفر است، 150 صفحه قطع وزیری.
حفاظت صنعتی چوب، انتشارات دانشگاه تهران، 1375 ه.ش، این کتاب ترجمه است. و تا کنون 2 بار تجدید چاپ شده است. 657 صفحه قطع وزیری
فرهنگ چهار زبانه گاه شناسی درخت، انتشارات دانشگاه تهران
فرهنگ انگلیسی – به فارسی چوبشناسی و صنایع چوب در سال 1382 ه.ش. توسط فرهنگستان علوم و دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

جوایز و افتخارات

استاد نمونه دانشگاه های ایران در سال 1372 ه.ش– دریافت تقدیرنامه از ریاست جمهوری
استاد برگزیده دانشگاه تهران در سال 1371 ه.ش– دریافت تقدیر از ریاست دانشگاه تهران
برنده کتاب برگزیده (تکنولوژی چوب) ده ساله بعد از انقلاب دانشگاه تهران، سال 1367 ه.ش
برنده کتاب برجسته (حفاظت صنعتی چوب) دانشگاه تهران، سال 1375 ه.ش
برنده کتاب سال (حفاظت صنعتی چوب) سازمان جنگلها و مراتع، سال 1378 ه.ش
برنده طرح پژوهشی برگزیده سال 1370 ه.ش دانشگاه تهران

منابع:
1. دانشگاه تهران
2. وبلاگ انجمن علمی-دانشجویی گروه مهندسی علوم وصنایع چوب وکاغذ دانشگاه تهران
نسخه چاپی