منوچهر صانعی دره بیدی

منوچهر صانعی دره بیدی
دكتر منوچهر صانعي دره بيدي در سال 1325 در شهرستان فردين اصفهان به دنيا آمد.وي داراي مدرك دكتري رشته فلسفه از دانشگاه تهران در سال 1371است. ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد گروه فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : فلسفه گرايش : فلسفه والدين و انساب : پدر منوچهر صانعي دره بيدي اهل خوانسار و مادرشان متولد روستايي در دامنه فريدن است. خاطرات کودکي : منوچهر صانعي دره بيدي از دوران كودكي خود چنين ياد مي كند: "زندگي در يك خانواده كشاورز روستايي ،روزهاي تابستان را كار در مزرعه و در دامنه هاي پوشيده از گل هاي رنگارنگ و كنار جويبار هاي همراه با صداي پرندگان خوش نقش و نگار و خوش صدا ،و شبهاي زمستان را در زير كرسي و گوش دادن به شاهنامه خواني پدر و پدربزرگ گذرانده ام.و ماندگار ترين خاطره از دوران كودكي ،خاطره فقر است." اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : منوچهر صانعي دره بيدي در خانواده اي سنتي ايراني و از نظر مادي در فقر و از لحاظ معنوي و مذهبي ،متدين به ديانت اسلام و مذهب شيعه به دنيا آمد. تحصيلات رسمي و حرفه اي : منوچهر صانعي دره بيدي داراي مدرك ديپلم ادبي در سال 1350،كارشناسي رشته فلسفه از دانشگاه تهران در سال 1354،كارشناسي ارشد و دكتري فلسه از دانشگاه تهران در سالهاي به ترتيب 1357 و 1371است. خاطرات و وقايع تحصيل : منوچهر صانعي دره بيدي پس از ورود به دانشگاه ، تمام وقت خود را در كلاس و يا كتابخانه سپري ميكرد و در گروه بندي آن روز دانشجويان داخل بچه مذهبي ها بود.ايشان دوران دانشجويي خود را با چهره هاي مذهبي قبيل بعضي شاگردان مرحوم مطهري ،صدرالدين طاهري(هم اكنون استاد فلسفه دانشگاه علامه و امام صادق است)و آيينه وند و غيره گذراند. فعاليتهاي ضمن تحصيل : منوچهر صانعي دره بيدي در كنار تحصيل به آموختن زبانهاي خارجي و كار در گارگاه نجاري مي پرداخت. استادان و مربيان : منوچهر صانعي دره بيدي از محضر اساتيد زيادي بهره برده است كه مي توان به مرحومين دكتر عليمراد داودي ،منوچهر بزرگمهر و آقايان دكتر مجتهدي ،دكتر داوري و دكتر جهانگيري اشاره كرد. هم دوره اي ها و همکاران : از همكاران امروز منوچهر صانعي دره بيدي مي توان به آقايان دكتر رشيديان ،دكتر حكمت و دكتر علوي اشاره كرد. همسر و فرزندان : منوچهر صانعي دره بيدي متاهل و داراي همسر (بازنشسته آموزش و پرورش )و دو دختر مي باشد. فرزند ارشد دانشجوي رشته مكانيك و ديگر فرزندش دانشجوي رشته فرش مي باشد. وقايع ميانسالي : منوچهر صانعي دره بيدي از وقايع تلخ ميانسالي خود فوت پدرش در سن 84 را بيان مي كند. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : منوچهر صانعي دره بيدي از سال 1358 تا 1364 عضو انجمن فلسفه بود كه به كار تحقيق در متون فلسفي مشغول بود. وي از سال 1364 تا اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي است. و هم اكنون در آنجا با درجه استادي مشغول به تدريس و تحقيق مي باشد . فعاليتهاي آموزشي : منوچهر صانعي دره بيدي به تدريس دروس فلسفه غرب در دوره هاي يوناني و جديد مي پردازد. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : منوچهر صانعي دره بيدي در كنار تدريس به تاليف و ترجمه در پيرامون فلسفه مي پردازد. آرا و گرايشهاي خاص : منوچهر صانعي دره بيدي معتقد است : "به علت تهاجم يونانيان (اسكندر ) ، اعراب و تركان با تهاجم سه گانه تاريخي ،كشور و ملت ما جايگاه تاريخي خود را از دست داده است. و اكنون ما (ايراني ها ) بايد بكوشيم تا جايگاه از دست رفته خود را به دست آوريم و باز سازي كنيم." جوائز و نشانها : منوچهر صانعي دره بيدي شاگرد ممتاز در هر سه دوره كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري بود.وي همچنين يك تشويق نامه به مناسبت شركت فعال در جنگ تحميلي (به مدت 6 ماه ) و چندين لوح و تقدير نامه از رئيس دانشگاه شهيد بهشتي براي تاليف و ترجمه دريافت كرده است. چگونگي عرضه آثار : منوچهر صانعي دره بيدي داراي 14 ترجمه ، 6 تاليف و بيش از 30 مقاله در زمينه فلسفي است.وي همچنين در 12 كنفرانس داخلي و خارجي شركت داشته و مقالاتي را هم ارائه كرده است. -------------------------------------------------------------------------------- آثار : 1 اصول فلسفه ويژگي اثر : ترجمه 2 انفعالات نفس ويژگي اثر : ترجمه 3 بخشي از تاريخ فلسفه فخري ويژگي اثر : ترجمه 4 پيام نيچه ويژگي اثر : تاليف 5 جايگاه انسان در انديشه كاتت ويژگي اثر : تاليف 6 جوهر النضيد ويژگي اثر : ترجمه 7 درس هاي فلسفه اخلاق ويژگي اثر : ترجمه 8 دنش نامه زيبايي شناسي ويژگي اثر : ترجمه 9 دين در محدوده عقل تنها ويژگي اثر : ترجمه 10 رشد عقل ويژگي اثر : تاليف 11 شلاير ماخر ويژگي اثر : ترجمه 12 فرهنگ فلسفي صليبا ويژگي اثر : ترجمه 13 فلسفه اخلاق در تفكر غرب ويژگي اثر : تاليف 14 فلسفه اخلاق و مباني رفتار ويژگي اثر : تاليف 15 فلسفه حقوق ويژگي اثر : ترجمه 16 فلسفه فضيلت ويژگي اثر : ترجمه 17 فلسفه لايب نيتس ويژگي اثر : تاليف 18 قواعد هدايت ذهن ويژگي اثر : ترجمه 19 منطق مظفر ويژگي اثر : ترجمه 20 نقد عقل عملي ويژگي اثر : ترجمه
نسخه چاپی