بازدید : 4900 بار

يکشنبه، 21 فروردين 1390

علي عبدلي

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع :
علي عبدلي در يك نگاه: كوشش هاي ادبي و پژوهشي اش را در اوايل دهه ي پنجاه با پيوستن به زمره نويسندگان راديو گيلان و همكاري با مطبوعات آغاز كرد . پس از انقلاب اسلامي فعاليتهاي پژوهشي خود را به صورت تخصصي در زمينه ي تات و تالش شناسي ادامه داده است ودر اين زمينه علاوه بر چاپ دهها مقاله ي پژوهشي در مطبوعات ، روزنامه نگاري ، اجراي پروژه هاي تحقيقي ، شركت و سخنراني در همايشهاي ايران شناسي ، همكاري در ساخت چند فيلم مستند مربوط به تالش و غيره ، تاكنون 17 جلد از آثار پژوهشي خود را منتشر كرده است همراه زمان: . م 1352 - معرفی در هفته نامه ادبی معتبر فردوسی به عنوان یکی از 10 شاعر جوان برتر کشور و اختصاص سه صفحه به معرفی ایشان . 1354 - داير نمودن برنامه (سيري در تالش ) در راديو گيلان .اوج گرفتن فعاليت هاي فرهنگي . 1358 - انتشار مجموعه شعر جنگل و جنازه و انتشار نشریه دامون به اتفاق آقایا ن بشرا،پوراحمد جکتاجی ، مرادیان گروسی و شادروان مظفری. 1363 - انتشار فرهنگ تاتي و تالشي و سپس كتاب تالشي ها كيستند . مشاركت در ساختن فيلم هاي مستند تالش ، زغالپزان ، عيد اهل سنت ، كوئج داير كردن يك مغازه كوچك كتاب و نوشت افزار فروشي براي تامين معاش. 1368 - انتشار كتاب ترانه هاي شمال ، تاتها و تالشان و ويرايش دوم تالشي ها كيستند . 1373 - دعوت به جمهوري آذربايجان و دريافت دكتراي افتخاري از آكادمي ملي آن كشوربه پاس بنيانگذاري تالش شناسي در ايران . انتشار كتاب نظري به جامعه عشايري تالش و نخستین نشریه تالش با نام ) ويژه تالش ). سخنراني در همايش فرهنگ و ادبيات گيلان - دانشگاه گيلان . سفر به جمهوری آذربایجان در ترکیب یک هیات پژوهشی از سوی استانداری گیلان و گردآوری حدود 200 برگ سند جدید در مورد نهضت جنگل. 1378- انتشار كتابهاي : تاريخ كادوسها ، مشاهير تالش ، چهار رساله در زمينه تاريخ و جغرافياي تالش . شركت و سخنراني در همايش هاي نوروز در تخت جمشيد ، محرم در فرهنگ مردم سازمان ميراث فرهنگي . انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزيده سال گيلان. 1379اعزام به جمهوری آذربایجان از سوی سازمان صدا و سیما به اتفاق بهمن کاظمی برای انجام پژوهش در زمینه موسیقی فولکلوریک و گرد آوری بخش مهمی از آخرین بقایای موسیقی اصیل تالش شمالی. 1380 - انتشار كتاب هاي فرهنگ تطبيقي تالشي - تاتي - آذري ، ادبيات تات و تالش ، اخبار نامه و آفتاوَ جار . شركت وسخنراني در همايش هاي فرهنگ گيلان زمین دانشگاه تهران و تات شناسي - دانشگاه آزاد تاكستان .انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزيده سال گيلان .ترجمه و انتشار كتاب تاريخ كادسها در جمهوري آذربايجان . 1384 - انتشار كتاب نگاهي به گذشته تالش. شركت و سخنراني در همايشهاي مختلف استاني. دريافت جايزه ادبي دكتر معين . بنیانگذاری مؤسسه تالش شناسي . 1386 - انتشاركتابهاي : تاريخ تالش و خوراكهاي تالشي . 1387- انتشار كتاب ترانه هاي مردم و نغمه هاي شادي، دعوت به شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما .دريافت ديپلم افتخار به عنوان بهترين پژوهشگر از سازمان صدا و سيما ضمنا ايشان در حال حاضر علاوه بر مديريت موسسه تالش شناسي و عضويت افتخاري آكادمي ملي جمهوري آذربايجان ، عضو پيوسته بنياد ايران شناسي و انجمن علمي دبيران تاريخ استان گيلان نيز هستند . آثار علی عبدلی: اخبارنامه‌ ، لنكراني‌ ميرزا احمد، به‌ كوشش‌ علي‌ عبدلي‌، انتشارات‌ وزارت‌ امورخارجه‌ 1380تهران، 256 صفحه‌. - شرح‌ وقايع‌ جنگهاي‌ روسيه‌ عليه‌ ايران‌ در جبهه‌ تالش‌. ادبيات‌ تات‌ وتالش‌، (ايران‌ و جمهوري‌ آذربايجان‌)، عبدلي‌ علي‌، شركت‌ سهامي‌انتشار، ‌ 1380 تهران، 230 صفحه‌. - تاريخچه‌ و نمونه‌ اشعار تاتي‌ و تالشي آفتاوَجار، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ آرون‌، ‌ 1380 تهران، 72 صفحه‌. - مجموعه‌ سروده‌هاي‌ تالشي‌ و تاتي‌. تاتهاو تالشان‌ ، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ ققنوس‌، ‌ 1369تهران ، 352صفحه‌. - مطالبي‌ در زمينه‌ تاريخ‌، فرهنگ‌ و جامعه‌ تالش‌ و شهرك‌ تات‌ نشين‌ كلور خلخال‌. تالشي‌هاكيستند،عبدلي‌ علي‌،ویراست نخست 1363 ،انتشارات دهخدای انزلی ، ویراست دوم انتشارات‌ققنوس‌،‌ 1369تهران،‌ 248 صفحه‌. - مقالاتي‌ در زمينه‌ تاريخ‌، زبان‌، جامعه‌، ادبيات‌ و بازارهاي‌ تالش‌. تاريخ‌ كادوسها، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ فكر روز، ‌ 1378تهران، 308 صفحه‌ - تاريخ‌ پيش‌ از اسلام‌ تالش‌ (كادوس‌). ترانه‌هاي‌ شمال‌ ، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ ققنوس‌، ‌ 1368تهران، 302 صفحه‌. - مجموعه‌اي‌ از دو بيتي‌هاي‌ عاميانه‌ تالشي‌، گيلكي‌ و مازندراني‌ . چهار رساله‌ در زمينه‌ تاريخ‌ وجغرافياي‌ تالش‌، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ گيلكان‌، رشت‌1378، 272 صفحه‌ . - دربر گيرنده‌ چهار رساله‌ به‌ نامهاي‌: جواهرنامه‌ لنكران‌، سفرنامه‌ توالش‌، اشعارونامه‌هاي‌ تاجماه‌، فرهنگ‌ تاتي‌ و تالشي‌ ، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ دهخدا، ‌ 1363بندرانزلي، 144 صفحه‌. - واژه‌هاي‌ تالشي‌ تالشدولا و تاتي‌ كلور خلخال‌. فرهنگ‌ تطبيقي‌ تالشي‌ - تاتي‌ - آذري‌ ديرين‌ ، عبدلي‌ علي‌، شركت‌ سهامي‌ انتشار،‌ 1380تهران، 620 صفحه‌. - واژه‌ نامه‌ چند لهجه‌ تالشي‌ و تاتي‌، واژه‌ نامه‌ آذري‌ ديرين‌، واژه‌ نامه‌ لنكراني‌، دستورزبان‌تطبيقي‌ تالشي‌ و تاتي‌ و 100 صفحه‌ مقدمه‌ و توضيحات‌ و كتاب‌شناسي‌ تالش‌. نظري‌ به‌ جامعه‌ عشايري‌ تالش‌ ، عبدلي‌ علي‌، انتشارات‌ موسسه‌ اطلاعات‌، تهران‌،1371، 175 صفحه‌. - بررسي‌ وضعيت‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ عشاير تالش‌. نگاهي‌ به‌ گذشته‌ تالش‌ ، اسداف‌ فريدون‌ ، ترجمه‌ علي‌ عبدلي‌، مركز اسناد و خدمات‌پژوهشي‌، تهران‌، 1384 . - مطالبي در زمينه تاريخ تالش شمالي از دوره سده هاي ميانه تا انقلاب بلشويكي . تاريخ تالش ، عبدلي علي ، انتشارات جامعه نگر ، تهران ، 1385 ، 375 صفحه . - تاريخ تالش از زمانهاي دور تا نهضت جنگل ، با نگاهي نو و انتقادي به جغرافياي تاريخي ايران باستان . خوراك هاي تالشي ، عبدلي علي ، نشر جامعه نگر با همكاري مؤسسه تالش شناسي ، تهران 1386 ، 80 صفحه . - خوراك ها ، شيرينی جات ، مربا ها و رب ها ، و.... ترانه هاي مردم و نغمه هاي شادي ، تاليف عيسي زاده احمد و مامئدوف نريمان ، ترجمه عبدلي علي انتشارات پژوهشكده مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي ، تهران ، 1386، 180 صفحه . - مجموعه اي از ملودي هاي سازي و آوازي تالسي و آذري ، گرد آوري شده در تالش شمالي مشاهير تالش‌ ، عبدلي‌ علي‌، ناشرمؤلف‌، رضوانشهر 1378، 208 صفحه‌. - شرح‌ حال‌ و نمونه‌ آثار مشاهير تالش‌ ايران‌ و جمهوري‌ آذربايجان‌. جنگل و جنازه ، عبدلي علي ، ناشر مولف ، تهران 1358 ، 48صفحه . - مجموعه اي از سروده هاي فارسي و تالشي در قالب هاي آزاد و نيمايي و كلاسيك . تالش ؛ زادگاه زرتشت ، ( به دو زبان فارسی و انگلیسی، عبدلی علی، انتشارات انجمن تالشان مقیم تهران، 1385 ، 40 صفحه . - طرح دیدگاهی نو در باره زادگاه زرتشت و محل وزمان تبلیغ آیین او.
نظرات کاربران
ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.